BH2VHS-7 台站信息

BH2VHS-7 BH2VHS-7    新窗口
消息: QSO 439.5Mhz Dalian Liaoning China_(
最新位置: 121°36'23" E 39°0'11" N    
最近时间: 2022-06-28 10:12:30
最新传递路径: BH2VHS-7>SYPPQ5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG2YF
数据包: 18
附加信息: 速度0.0km/h 方向0°
设备: Yaesu:FT2D(ht)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH2VHS-7的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG2YF BG2YF 18 2022-06-28 00:00:37 2022-06-28 10:12:30 8.33km 173.0° 2022-06-28 00:00:37 
BH2VHS-7当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2XYW BG2XYW 26.63km 208° 2022-06-28 10:38:11.479
BG2VJE-9 BG2VJE-9 18.40km 193° 2022-06-28 10:24:37.193
BG2YF-9 BG2YF-9 16.31km 188° 2022-06-26 10:01:36.442
BG2WRH-9 BG2WRH-9 26.85km 256° 2022-06-18 08:33:16.489
BG2VIA BG2VIA 10.56km 204° 2022-06-28 10:30:08.066
BG2VGZ-9 BG2VGZ-9 8.33km 200° 2022-06-27 20:05:17.604
BG2RQX BG2RQX 13.27km 189° 2022-06-18 19:59:40.08
BG2XCF-9 BG2XCF-9 10.47km 184° 2022-06-28 06:09:52.074
BD2QGR BD2QGR 10.77km 182° 2022-06-18 15:31:31.91
BD2OV-9 BD2OV-9 10.26km 176° 2022-06-17 08:25:07.701
BG2QHY-9 BG2QHY-9 8.72km 190° 2022-06-28 08:07:32.002
BH2UQJ-9 BH2UQJ-9 9.90km 183° 2022-06-22 17:58:07.768
BG2TQK-10 BG2TQK-10 6.77km 196° 2022-06-14 12:06:21.891
BH2UQJ-1 BH2UQJ-1 8.92km 172° 2022-06-28 07:13:52.934
BG2YF BG2YF 8.33km 171° 2022-06-28 10:35:41.388
BG2WDO-9 BG2WDO-9 5.58km 186° 2022-06-28 09:41:04.94
BG2TBG-9 BG2TBG-9 4.15km 186° 2022-06-15 06:25:04.382
BH2SXA BH2SXA 1.90km 191° 2022-06-09 13:52:37.853
BG2VZP-7 BG2VZP-7 3.57km 179° 2022-06-28 07:27:28.474
BH2SXA-5 BH2SXA-5 1.73km 190° 2022-06-09 13:41:11.02
BG2TAN-7 BG2TAN-7 0.39km 194° 2022-06-25 15:44:44.16
W6RBM-9 W6RBM-9 40.33km 166° 2022-06-24 01:52:09.122
BH2TVR-N BH2TVR-N 12.93km 171° 2022-06-21 05:20:01.855
BD2RUE-9 BD2RUE-9 10.72km 55° 2022-06-28 07:21:44.039
BH2UFZ-10 BH2UFZ-10 13.57km 41° 2022-06-18 11:28:15.37
BG2VZP-6 BG2VZP-6 44.57km 11° 2022-06-28 09:18:36.398
BG2VZP-3 BG2VZP-3 44.65km 11° 2022-06-28 10:23:34.267
呼号 距离 位置时刻
BG2RZJ-9 BG2RZJ-9 23.79km 205° 2022-06-20 17:25:05.425
BG2RBW-9 BG2RBW-9 17.12km 192° 2022-06-25 12:13:04.98
BVN1HD8U BVN1HD8U 31.40km 326° 2022-06-02 18:47:46.36
BG2RDZ-9 BG2RDZ-9 13.80km 193° 2022-06-28 08:13:51.672
BG2VGZ-10 BG2VGZ-10 8.43km 200° 2022-06-28 10:31:50.465
BG2VZJ-9 BG2VZJ-9 13.75km 188° 2022-06-26 14:42:25.973
BG2TPK BG2TPK 10.50km 185° 2022-06-28 10:18:11.921
BH2REU-9 BH2REU-9 14.32km 182° 2022-06-28 07:09:35.724
BH2TVR-7 BH2TVR-7 11.67km 177° 2022-06-21 16:00:53.428
BD2RL-3 BD2RL-3 11.10km 173° 2022-06-28 10:30:08.207
BG2VIA-9 BG2VIA-9 10.17km 184° 2022-06-25 11:11:11.768
BG2RRV-9 BG2RRV-9 9.82km 183° 2022-06-22 07:24:43.164
BG2THZ-8 BG2THZ-8 7.46km 188° 2022-06-28 08:29:31.14
BH2UQJ-7 BH2UQJ-7 8.56km 172° 2022-06-17 19:52:53.312
BG2TQK-9 BG2TQK-9 7.16km 214° 2022-06-26 14:19:46.444
BG2TBG-7 BG2TBG-7 4.57km 186° 2022-06-07 16:15:18.615
BH2REU-3 BH2REU-3 2.30km 188° 2022-06-28 10:36:26.967
BH2TJT-5 BH2TJT-5 3.54km 184° 2022-06-06 20:56:34.449
BG2VZP-1 BG2VZP-1 3.40km 179° 2022-06-07 14:56:09.97
BH2VKX-7 BH2VKX-7 3.32km 342° 2022-06-07 10:59:42.09
BG2XCF-10 BG2XCF-10 2.58km 88° 2022-06-28 10:36:55.992
BH2TVR-Y BH2TVR-Y 12.89km 172° 2022-06-20 21:09:05.568
BD2RUE-7 BD2RUE-7 10.75km 56° 2022-06-24 07:22:39.302
BD2TN-10 BD2TN-10 17.12km 66° 2022-06-28 10:31:22.526
BH2UFZ BH2UFZ 14.47km 36° 2022-06-27 21:34:25.816
BG2VZP-9 BG2VZP-9 44.63km 11° 2022-06-28 07:32:21.358
BH2VHS-7 BH2VHS-7