BG2VZP-9 台站信息

BG2VZP-9 BG2VZP-9    新窗口
消息: =
最新位置: 122°4'38" E 39°11'8" N    
最近时间: 2022-06-29 06:57:22
最新传递路径: BG2VZP-9>SYQQP7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG2VZP-6
数据包: 35
附加信息: 速度29.6km/h 方向223° 海拔27.0m
设备: Kenwood:TM-D710(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG2VZP-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG2VZP-3 BG2VZP-3 3 2022-06-29 06:43:40 2022-06-29 06:46:19 2.64km 8.0° 2022-06-29 06:43:40 
BG2YF BG2YF 2 2022-06-29 06:00:57 2022-06-29 06:03:43 4.95km 181.0° 2022-06-29 06:03:43 
BG2VZP-6 BG2VZP-6 30 2022-06-29 05:58:41 2022-06-29 06:57:22 1.96km 198.0° 2022-06-29 06:46:57 
BG2VZP-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD2OV-9 BD2OV-9 49.68km 213° 2022-06-17 08:25:07.701
BH2UQJ-9 BH2UQJ-9 48.95km 212° 2022-06-28 12:58:46.577
BG2YF BG2YF 47.23km 213° 2022-06-29 12:10:40.807
BG2TBG-9 BG2TBG-9 48.39km 217° 2022-06-15 06:25:04.382
BH2REU-3 BH2REU-3 47.22km 218° 2022-06-29 12:07:56.185
BG2WDO-9 BG2WDO-9 47.89km 217° 2022-06-29 10:47:14.571
BG2VZP-1 BG2VZP-1 46.93km 216° 2022-06-07 14:56:09.97
BH2SXA-5 BH2SXA-5 46.89km 218° 2022-06-09 13:41:11.02
BG2TAN-7 BG2TAN-7 45.83km 218° 2022-06-25 15:44:44.16
BG2XCF-10 BG2XCF-10 43.18km 216° 2022-06-29 12:04:26.736
BH2TVR-N BH2TVR-N 49.19km 211° 2022-06-21 05:20:01.855
BD2RUE-7 BD2RUE-7 35.24km 209° 2022-06-24 07:22:39.302
BD2RUE-9 BD2RUE-9 29.96km 203° 2022-06-29 08:42:19.387
BH2UFZ BH2UFZ 31.14km 208° 2022-06-29 12:08:57.844
BG2VZP-6 BG2VZP-6 1.41km 355° 2022-06-29 11:56:53.53
BG2ABB-5 BG2ABB-5 20.10km 3° 2022-06-12 09:23:08.558
呼号 距离 位置时刻
BD2RL-3 BD2RL-3 49.10km 212° 2022-06-29 12:09:43.976
BH2UQJ-7 BH2UQJ-7 47.59km 213° 2022-06-17 19:52:53.312
BG2TBG-7 BG2TBG-7 48.69km 217° 2022-06-07 16:15:18.615
BG2TQK-9 BG2TQK-9 49.22km 220° 2022-06-29 11:53:28.34
BH2SXA BH2SXA 47.07km 218° 2022-06-09 13:52:37.853
BH2TJT-5 BH2TJT-5 47.75km 217° 2022-06-06 20:56:34.449
BG2VZP-7 BG2VZP-7 46.92km 216° 2022-06-29 12:05:22.514
BH2VKX-7 BH2VKX-7 46.67km 222° 2022-06-07 10:59:42.09
BH2VHS-7 BH2VHS-7 45.48km 218° 2022-06-29 05:58:42.396
BH2TVR-Y BH2TVR-Y 49.58km 211° 2022-06-20 21:09:05.568
BH2UQJ-1 BH2UQJ-1 47.65km 212° 2022-06-29 07:06:53.489
BD2TN-10 BD2TN-10 30.04km 203° 2022-06-29 12:08:10.867
BH2UFZ-10 BH2UFZ-10 32.15km 208° 2022-06-18 11:28:15.37
BG2VZP-3 BG2VZP-3 0.88km 226° 2022-06-29 11:31:53.94
BG2ABB-10 BG2ABB-10 20.10km 3° 2022-06-07 13:43:17.112
BG2FFR-5 BG2FFR-5 20.06km 3° 2022-06-26 08:49:29.595
BG2VZP-9 BG2VZP-9