BH2REU-9 台站信息

BH2REU-9 BH2REU-9    新窗口
消息: Call me at 439.500_1
最新位置: 121°35'38" E 38°53'17" N    
最近时间: 2022-06-29 07:08:57
最新传递路径: BH2REU-9>SXUSRL,BD2RL-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BG2VGZ-10
数据包: 8
附加信息: 速度25.9km/h 方向135° 海拔5.0m
设备: Yaesu:FTM-300D(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH2REU-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG2VIA BG2VIA 2 2022-06-29 07:01:40 2022-06-29 07:08:24 8.34km 330.0° 2022-06-29 07:08:24 
BD2RL-3 BD2RL-3 6 2022-06-29 07:00:38 2022-06-29 07:08:57 4.30km 42.0° 2022-06-29 07:08:57 
BH2REU-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2XYW BG2XYW 18.21km 237° 2022-06-29 12:28:12.054
BG2VJE-9 BG2VJE-9 10.19km 214° 2022-06-28 17:40:41.868
BG2RBW-9 BG2RBW-9 6.17km 222° 2022-06-25 12:13:04.98
BVN1HD8U BVN1HD8U 36.37km 344° 2022-06-02 18:47:46.36
BG2RDZ-9 BG2RDZ-9 4.84km 280° 2022-06-29 08:15:19.667
BG2VGZ-10 BG2VGZ-10 7.93km 344° 2022-06-29 12:05:47.565
BG2VZJ-9 BG2VZJ-9 2.95km 257° 2022-06-26 14:42:25.973
BG2XCF-9 BG2XCF-9 2.80km 348° 2022-06-29 06:10:09.629
BD2QGR BD2QGR 2.09km 4° 2022-06-18 15:31:31.91
BD2OV-9 BD2OV-9 3.68km 23° 2022-06-17 08:25:07.701
BH2UQJ-9 BH2UQJ-9 4.40km 35° 2022-06-28 12:58:46.577
BG2RRV-9 BG2RRV-9 3.07km 359° 2022-06-22 07:24:43.164
BG2THZ-8 BG2THZ-8 5.82km 355° 2022-06-28 08:29:31.14
BG2YF BG2YF 6.29km 18° 2022-06-29 12:20:37.611
BG2TBG-9 BG2TBG-9 8.82km 360° 2022-06-15 06:25:04.382
BH2REU-3 BH2REU-3 10.68km 0° 2022-06-29 12:27:56.807
BG2WDO-9 BG2WDO-9 8.74km 1° 2022-06-29 10:47:14.571
BG2VZP-1 BG2VZP-1 9.50km 3° 2022-06-07 14:56:09.97
BH2SXA-5 BH2SXA-5 11.27km 0° 2022-06-09 13:41:11.02
BG2TAN-7 BG2TAN-7 12.52km 1° 2022-06-25 15:44:44.16
BG2XCF-10 BG2XCF-10 13.34km 6° 2022-06-29 12:24:36.088
BH2TVR-Y BH2TVR-Y 4.57km 78° 2022-06-20 21:09:05.568
BH2UQJ-1 BH2UQJ-1 5.69km 25° 2022-06-29 07:06:53.489
BD2TN-10 BD2TN-10 23.29km 21° 2022-06-29 12:28:07.958
BH2UFZ-10 BH2UFZ-10 21.96km 13° 2022-06-18 11:28:15.37
BG2RQX-B BG2RQX-B 45.04km 208° 2022-06-27 15:39:16.198
呼号 距离 位置时刻
BG2RZJ-9 BG2RZJ-9 15.31km 238° 2022-06-20 17:25:05.425
BG2VIA-9 BG2VIA-9 5.62km 211° 2022-06-29 09:32:44.941
BG2YF-9 BG2YF-9 4.45km 211° 2022-06-26 10:01:36.442
BG2WRH-9 BG2WRH-9 26.99km 316° 2022-06-18 08:33:16.489
BG2VIA BG2VIA 8.45km 334° 2022-06-29 12:21:55.387
BG2VGZ-9 BG2VGZ-9 8.01km 345° 2022-06-29 12:18:29.791
BG2RQX BG2RQX 2.92km 277° 2022-06-18 19:59:40.08
BG2TPK BG2TPK 2.69km 350° 2022-06-29 12:18:12.165
BH2TVR-7 BH2TVR-7 2.74km 43° 2022-06-21 16:00:53.428
BD2RL-3 BD2RL-3 4.30km 40° 2022-06-29 12:19:56.648
BG2QHY-9 BG2QHY-9 5.25km 348° 2022-06-29 07:56:33.349
BG2TQK-10 BG2TQK-10 7.76km 351° 2022-06-14 12:06:21.891
BH2UQJ-7 BH2UQJ-7 5.91km 19° 2022-06-17 19:52:53.312
BG2TBG-7 BG2TBG-7 8.41km 360° 2022-06-07 16:15:18.615
BG2TQK-9 BG2TQK-9 11.17km 356° 2022-06-29 11:53:28.34
BH2SXA BH2SXA 11.16km 0° 2022-06-09 13:52:37.853
BH2TJT-5 BH2TJT-5 9.34km 1° 2022-06-06 20:56:34.449
BG2VZP-7 BG2VZP-7 9.46km 3° 2022-06-29 12:05:22.514
BH2VKX-7 BH2VKX-7 15.19km 358° 2022-06-07 10:59:42.09
BH2VHS-7 BH2VHS-7 12.85km 2° 2022-06-29 05:58:42.396
W6RBM-9 W6RBM-9 28.96km 158° 2022-06-24 01:52:09.122
BH2TVR-N BH2TVR-N 5.02km 77° 2022-06-21 05:20:01.855
BD2RUE-7 BD2RUE-7 18.88km 14° 2022-06-24 07:22:39.302
BD2RUE-9 BD2RUE-9 23.37km 20° 2022-06-29 08:42:19.387
BH2UFZ BH2UFZ 23.06km 13° 2022-06-29 12:27:27.11
BG2RQX-S BG2RQX-S 45.04km 208° 2022-06-27 15:39:06.498
BH2REU-9 BH2REU-9