BG2QHY-9 台站信息

BG2QHY-9 BG2QHY-9    新窗口
消息: _%
最新位置: 121°34'2" E 38°55'50" N    
最近时间: 2022-01-23 17:15:21
最新传递路径: BG2QHY-9>SXUUW9,BG2VZP-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BG2VIA
数据包: 93
附加信息: 速度3.7km/h 方向223° 海拔48.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG2QHY-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG2YF BG2YF 73 2022-01-23 07:31:31 2022-01-23 17:12:50 6.18km 85.0° 2022-01-23 07:31:31 
BG2VZP-1 BG2VZP-1 12 2022-01-23 07:37:12 2022-01-23 17:15:21 5.90km 18.0° 2022-01-23 17:15:21 
BG2VIA BG2VIA 8 2022-01-23 07:32:36 2022-01-23 17:09:13 9.89km 283.0° 2022-01-23 07:44:22 
BG2QHY-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4FEF-B BH4FEF-B 47.80km 202° 2022-01-21 14:32:51.521
BG2TAN-7 BG2TAN-7 8.79km 160° 2021-12-26 07:30:08.98
BG2WRH-5 BG2WRH-5 8.46km 159° 2022-01-19 15:08:12.726
BG2UGM BG2UGM 6.23km 216° 2022-01-10 17:05:51.851
BG2VIA BG2VIA 4.22km 293° 2022-01-23 19:19:17.853
BG2VGZ BG2VGZ 2.85km 333° 2021-12-25 06:18:21.97
BG2VGZ-9 BG2VGZ-9 2.73km 335° 2022-01-22 17:21:37.327
BG2RQX BG2RQX 3.49km 183° 2022-01-07 13:21:28.892
BG2VZJ-9 BG2VZJ-9 4.39km 166° 2022-01-23 15:48:31.275
BG2TPK-9 BG2TPK-9 2.68km 165° 2022-01-03 09:24:03.254
BG2WRH-9 BG2WRH-9 6.79km 168° 2021-12-27 11:28:46.827
BH2TUV BH2TUV 5.68km 147° 2021-12-31 06:59:05.259
BG2TQK-10 BG2TQK-10 2.59km 356° 2022-01-19 20:26:08.511
BG2RDZ-9 BG2RDZ-9 3.47km 126° 2022-01-22 17:48:49.204
BH2UQJ-9 BH2UQJ-9 3.31km 79° 2022-01-22 17:21:59.635
BG2YF BG2YF 6.19km 83° 2022-01-23 19:25:26.077
BG2QQV BG2QQV 5.38km 10° 2022-01-03 15:02:06.406
BH2REU-9 BH2REU-9 5.34km 22° 2022-01-23 16:53:53.52
BG2VZP-1 BG2VZP-1 5.92km 16° 2022-01-23 19:31:44.765
BG2XCF-9 BG2XCF-9 9.79km 13° 2022-01-23 17:51:23.786
BD2QGR BD2QGR 6.85km 119° 2022-01-21 20:23:00.185
BH2UQJ-7 BH2UQJ-7 6.45km 103° 2022-01-05 07:06:21.726
BD2RUE-7 BD2RUE-7 8.26km 24° 2022-01-11 07:19:44.617
BH2TVR-S BH2TVR-S 12.60km 12° 2022-01-23 19:27:57.313
BD2TN BD2TN 22.27km 31° 2022-01-19 23:23:01.019
BH2UFZ-2 BH2UFZ-2 20.80km 20° 2022-01-03 17:50:06.277
BH2UFZ BH2UFZ 20.81km 20° 2022-01-03 15:51:13.599
BD2OV-9 BD2OV-9 23.01km 13° 2022-01-23 12:07:08.434
BG2RQX-B BG2RQX-B 48.19km 202° 2022-01-17 17:44:52.064
BG2RQX-S BG2RQX-S 48.19km 202° 2022-01-17 17:44:42.15
呼号 距离 位置时刻
BH4FEF-S BH4FEF-S 47.80km 202° 2022-01-21 14:32:41.629
BG2WRH-10 BG2WRH-10 8.46km 160° 2022-01-23 10:21:54.128
BH2QJJ-9 BH2QJJ-9 16.86km 328° 2022-01-16 14:04:47.652
BH2TTO BH2TTO 5.64km 190° 2021-12-25 18:48:06.415
BG2THZ-8 BG2THZ-8 3.84km 310° 2022-01-20 20:48:52.476
BG2VGZ-10 BG2VGZ-10 2.85km 333° 2022-01-23 19:15:35.069
BH2SKT BH2SKT 5.44km 178° 2021-12-30 17:01:01.278
BG2RQX-Y BG2RQX-Y 3.49km 183° 2022-01-04 21:24:47.543
BG2WV-Y BG2WV-Y 2.73km 174° 2021-12-25 22:27:25.997
BG2TPK BG2TPK 2.58km 164° 2022-01-23 16:26:29.324
BG2RRV-9 BG2RRV-9 4.21km 141° 2022-01-21 17:27:32.122
BG2WDO-9 BG2WDO-9 2.12km 151° 2022-01-21 18:25:26.133
BG2TQK-9 BG2TQK-9 1.88km 68° 2022-01-22 21:45:20.306
BG2RZJ-9 BG2RZJ-9 2.95km 97° 2022-01-22 13:37:27.5
BG2YF-9 BG2YF-9 6.18km 84° 2022-01-19 15:40:03.03
BD2RUE-9 BD2RUE-9 5.02km 10° 2022-01-22 11:49:58.708
BH2REU-3 BH2REU-3 6.47km 9° 2022-01-16 19:44:05.063
BG2VZP-7 BG2VZP-7 5.87km 16° 2022-01-22 19:03:39.663
BG2VZP-9 BG2VZP-9 6.24km 18° 2022-01-22 19:07:21.867
BG2XCF-10 BG2XCF-10 10.07km 14° 2022-01-23 03:19:30.131
BH2UQJ-1 BH2UQJ-1 6.69km 110° 2022-01-20 07:14:21.499
BH2UFZ-1 BH2UFZ-1 6.52km 79° 2022-01-04 08:58:56.838
BH2TVR-B BH2TVR-B 12.60km 12° 2022-01-23 19:27:57.485
KD6LLW-2 KD6LLW-2 15.33km 26° 2022-01-21 02:10:10.444
BD2TN-10 BD2TN-10 22.70km 31° 2022-01-21 23:55:00.011
BH2UFZ-9 BH2UFZ-9 20.80km 20° 2022-01-03 17:47:13.738
BH2UFZ-10 BH2UFZ-10 20.89km 21° 2022-01-23 09:37:32.536
BG2VJE-9 BG2VJE-9 44.93km 10° 2022-01-21 22:13:55.34
BG2RQX-R BG2RQX-R 48.19km 202° 2022-01-22 10:53:49.583
BG3KBH-R BG3KBH-R 48.19km 202° 2022-01-17 21:03:25.505
BG2QHY-9 BG2QHY-9