BG2VIA-9 台站信息

BG2VIA-9 BG2VIA-9    新窗口  历史数据
消息: 439.500MHz T077 -760 , DE BG2VIA/JIAO JIAN, BAO5
最新位置: 121°32'33" E 38°55'1" N (PM08SW)   
最近时间: 2024-06-18 11:03:03
最新传递路径: BG2VIA-9>SXUTY8,BD2RL-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BG2VGZ-10
数据包: 26
附加信息: 速度27.8km/h 方向232° 海拔66.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG2VIA-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG2VIA BG2VIA 14
2024-06-18 09:37:48
2024-06-18 11:00:36
1.86km 312.0° 2024-06-18 11:00:36 
BG2YF BG2YF 6
2024-06-18 06:45:11
2024-06-18 06:56:52
5.73km 57.0° 2024-06-18 06:45:11 
BD2RL-3 BD2RL-3 6
2024-06-18 06:45:43
2024-06-18 11:03:03
11.97km 121.0° 2024-06-18 09:33:08 
BG2VIA-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH2WJP-4 BH2WJP-4 37.10km 238° 2024-06-12 06:49:43.131
W9RLD  B W9RLD B 41.74km 209° 2024-06-17 04:49:42.571
KN6PRD B KN6PRD B 36.41km 183° 2024-06-18 16:29:11.001
KG6TTN KG6TTN 27.89km 228° 2024-06-03 13:59:36.598
BG2XYW BG2XYW 16.01km 231° 2024-06-18 16:38:45.956
BG2RZJ-9 BG2RZJ-9 5.83km 188° 2024-06-06 17:11:08.056
BH2QJJ-9 BH2QJJ-9 15.81km 306° 2024-06-18 16:38:57.973
BG4IQL-9 BG4IQL-9 3.35km 189° 2024-06-15 17:31:10.594
BH2WOF-5 BH2WOF-5 1.42km 178° 2024-06-07 12:36:06.782
BH2WIV-R BH2WIV-R 3.70km 302° 2024-05-24 21:54:45.61
BG2VGZ-9 BG2VGZ-9 3.25km 358° 2024-06-17 10:55:37.789
BG2VZJ-9 BG2VZJ-9 4.83km 130° 2024-06-18 14:17:12.889
BG2RHE-9 BG2RHE-9 2.86km 144° 2024-06-02 19:46:46.565
BG2TPK BG2TPK 3.57km 102° 2024-06-18 16:28:43.826
BH2WJP-6 BH2WJP-6 7.09km 126° 2024-06-12 06:49:52.427
BH2REU-9 BH2REU-9 5.38km 111° 2024-06-18 08:12:54.409
BH2UFZ BH2UFZ 6.98km 105° 2024-05-20 19:55:43.944
BG2WRH-9 BG2WRH-9 7.43km 94° 2024-06-18 13:51:12.429
BD2RL-3 BD2RL-3 8.32km 98° 2024-06-18 16:36:02.737
BG6LKK-8 BG6LKK-8 4.28km 85° 2024-06-15 05:22:41.942
BH2WBV-7 BH2WBV-7 5.21km 50° 2024-05-25 23:44:24.54
BG2UGM BG2UGM 7.05km 88° 2024-06-16 14:13:25.084
BG2XCF-9 BG2XCF-9 7.58km 84° 2024-06-14 16:48:09.955
BG2THZ-8 BG2THZ-8 4.60km 341° 2024-06-16 08:17:59.227
BH2VWK-9 BH2VWK-9 6.55km 50° 2024-06-09 19:13:36.926
BG2VZP-7 BG2VZP-7 8.61km 45° 2024-06-18 16:25:26.023
BG2TAN-7 BG2TAN-7 10.67km 30° 2024-06-15 08:26:04.426
BG2XCF-10 BG2XCF-10 12.57km 40° 2024-06-18 16:36:27.367
BH2TVR-N BH2TVR-N 9.84km 106° 2024-06-07 22:01:57.066
BH2VCA-R BH2VCA-R 9.27km 88° 2024-05-26 15:29:32.032
BD2QGR BD2QGR 10.17km 84° 2024-06-18 16:42:24.055
BD2RUE-9 BD2RUE-9 12.02km 47° 2024-06-18 16:42:58.494
BH4GDF BH4GDF 31.51km 95° 2024-06-14 21:24:05.678
BH2UFZ-N BH2UFZ-N 22.97km 54° 2024-06-15 07:19:07.283
BG2WHR-3 BG2WHR-3 24.61km 53° 2024-06-18 16:35:08.376
BD2OV-9 BD2OV-9 24.68km 47° 2024-06-17 18:07:49.033
BH2XIY-4 BH2XIY-4 26.51km 56° 2024-06-11 16:20:14.662
BH2WTV-7 BH2WTV-7 26.39km 53° 2024-05-25 09:58:28.321
BH2WJP-3 BH2WJP-3 30.04km 47° 2024-06-12 06:49:36.608
BD2OV-5 BD2OV-5 41.73km 19° 2024-05-28 09:13:32.061
呼号 距离 位置时刻
BH2UTB-7 BH2UTB-7 26.25km 239° 2024-06-16 12:48:01.514
W9RLD-B W9RLD-B 41.74km 209° 2024-06-17 04:49:52.69
KN6PRD-B KN6PRD-B 36.41km 183° 2024-06-18 16:29:21.175
BG2XYW-9 BG2XYW-9 15.83km 229° 2024-06-18 07:04:07.565
BG2VJE-9 BG2VJE-9 6.41km 192° 2024-06-17 18:05:19.467
BG2TAN-9 BG2TAN-9 9.23km 128° 2024-06-17 22:29:30.402
BH2WOF-N BH2WOF-N 3.65km 256° 2024-06-15 21:03:53.046
BG2RDZ-9 BG2RDZ-9 2.92km 187° 2024-06-18 08:11:54.497
BG2TEQ-9 BG2TEQ-9 3.40km 273° 2024-05-21 10:49:15.187
BG2VIA BG2VIA 2.99km 317° 2024-06-18 16:35:26.641
BG2VGZ-10 BG2VGZ-10 3.29km 359° 2024-06-18 16:26:23.601
BH2URK-7 BH2URK-7 3.02km 157° 2024-06-15 16:53:47.449
BH2WOF BH2WOF 2.87km 115° 2024-05-29 20:42:16.143
BG2TPK-7 BG2TPK-7 3.56km 99° 2024-05-23 20:46:42.77
BH2SKT BH2SKT 8.50km 127° 2024-06-13 08:17:09.834
BD3QVN-7 BD3QVN-7 6.57km 103° 2024-06-17 16:28:22.558
BH2TUV BH2TUV 7.00km 105° 2024-06-07 14:49:57.622
BH2WJP-5 BH2WJP-5 7.87km 99° 2024-06-12 06:49:48.613
BG2QHY-9 BG2QHY-9 2.62km 55° 2024-06-18 10:24:44.253
BG2TQK-9 BG2TQK-9 4.11km 17° 2024-06-05 16:29:24.252
BH2WDU-5 BH2WDU-5 6.85km 92° 2024-06-18 10:59:13.734
BH2WUX BH2WUX 8.21km 88° 2024-06-07 19:32:53.49
BG2YF BG2YF 8.50km 78° 2024-06-18 16:41:17.615
BG2THZ BG2THZ 5.23km 32° 2024-06-18 16:34:37.322
BH2TJT BH2TJT 7.77km 38° 2024-06-16 12:55:29.988
BG2VZP-9 BG2VZP-9 9.21km 59° 2024-06-17 18:54:43.649
BH2VHS-7 BH2VHS-7 11.06km 30° 2024-06-18 09:38:40.793
BH2TVR-7 BH2TVR-7 9.01km 109° 2024-06-17 19:46:37.322
BH2UQJ-7 BH2UQJ-7 9.00km 93° 2024-06-18 09:14:27.408
BH2SKT-9 BH2SKT-9 9.83km 85° 2024-06-01 07:04:25.407
BH2VYD-5 BH2VYD-5 11.80km 88° 2024-06-17 17:29:18.383
BH2WJP-2 BH2WJP-2 25.30km 58° 2024-06-12 06:49:29.401
BH2XEE-7 BH2XEE-7 25.30km 38° 2024-05-29 23:10:33.403
BH2UFZ-5 BH2UFZ-5 23.08km 53° 2024-06-06 18:08:37.341
BG2XZD-12 BG2XZD-12 24.05km 48° 2024-06-17 18:28:40.844
BH2XIY-9 BH2XIY-9 26.50km 56° 2024-06-11 17:23:15.602
BH2XIY BH2XIY 26.92km 56° 2024-06-18 16:39:02.741
BH2UFZ-10 BH2UFZ-10 29.67km 46° 2024-06-18 16:26:24.092
BH2TLZ-5 BH2TLZ-5 28.84km 19° 2024-06-03 07:29:36.347
BG2VIA-9 BG2VIA-9