BG2XCF-9 台站信息

BG2XCF-9 BG2XCF-9    新窗口
消息: TM-D710 Dalian China 439.500MHz.=
最新位置: 121°37'52" E 39°0'7" N    
最近时间: 2022-08-17 17:10:19
最新传递路径: BG2XCF-9>SY0PP7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BG2YF
数据包: 48
附加信息: 速度11.1km/h 方向85° 海拔23.0m
设备: Kenwood:TM-D710(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG2XCF-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH2REU-3 BH2REU-3 1 2022-08-17 16:52:48 2022-08-17 16:52:48 4.31km 4.0° 2022-08-17 16:52:48 
BG2YF BG2YF 35 2022-08-17 06:07:18 2022-08-17 17:10:19 8.71km 170.0° 2022-08-17 06:09:33 
BD2RL-3 BD2RL-3 12 2022-08-17 06:12:41 2022-08-17 17:00:25 9.74km 171.0° 2022-08-17 17:00:25 
BG2XCF-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2XYW BG2XYW 27.98km 211° 2022-08-17 18:14:08.206
BG2RZJ-9 BG2RZJ-9 24.97km 209° 2022-08-17 17:23:30.63
BG2WRH-10 BG2WRH-10 14.71km 181° 2022-07-24 15:45:23.228
BH2TTO-1 BH2TTO-1 15.17km 195° 2022-07-24 23:37:45.389
BG2VGZ-10 BG2VGZ-10 9.89km 208° 2022-08-17 18:03:13.211
BG2VGZ-9 BG2VGZ-9 9.75km 207° 2022-08-17 17:07:14.816
BG2RQX BG2RQX 13.92km 193° 2022-07-21 21:14:43.83
BH2REU-9 BH2REU-9 11.73km 187° 2022-08-17 08:34:27.656
BD2RL-3 BD2RL-3 10.63km 179° 2022-08-17 18:15:42.107
BG2QHY-9 BG2QHY-9 9.65km 197° 2022-08-17 17:50:15.437
BH2UQJ-9 BH2UQJ-9 9.48km 194° 2022-08-17 06:52:36.583
BG2TQK-10 BG2TQK-10 8.08km 204° 2022-08-09 18:36:38.696
BG2RDZ-9 BG2RDZ-9 9.62km 186° 2022-08-17 18:15:18.738
TEST-7 TEST-7 9.10km 180° 2022-07-24 13:05:46.374
BG2YF BG2YF 7.73km 178° 2022-08-17 18:13:57.116
BG2VFG-1 BG2VFG-1 5.05km 193° 2022-07-30 11:08:03.105
BG2VZP-7 BG2VZP-7 3.76km 191° 2022-08-17 18:11:23.044
BD2OV-9 BD2OV-9 2.30km 341° 2022-08-15 12:30:06.591
BH2UQJ-1 BH2UQJ-1 7.85km 177° 2022-08-13 12:19:22.39
BG2RRV-9 BG2RRV-9 10.97km 4° 2022-08-15 17:35:29.333
BH2VWK-7 BH2VWK-7 14.44km 17° 2022-08-14 11:09:07.491
BG2VJE-9 BG2VJE-9 28.89km 23° 2022-08-17 17:44:26.488
BG2VZP-3 BG2VZP-3 42.83km 11° 2022-08-01 14:31:17.842
BG2FFR-5 BG2FFR-5 49.64km 355° 2022-08-17 07:07:25.342
呼号 距离 位置时刻
BG2WRH-9 BG2WRH-9 25.01km 209° 2022-08-13 10:35:58.272
BG2VIA-9 BG2VIA-9 19.67km 198° 2022-08-17 18:12:09.001
BH2TTO BH2TTO 15.18km 195° 2022-07-24 14:36:14.11
BG2VIA BG2VIA 12.09km 210° 2022-08-17 18:04:09.594
BH2TJT-5 BH2TJT-5 9.91km 210° 2022-07-25 01:19:45.49
BG2VZJ-9 BG2VZJ-9 14.31km 193° 2022-08-14 20:07:16.493
BH2TJT BH2TJT 14.34km 188° 2022-08-15 23:08:56.146
BH2VQY-7 BH2VQY-7 10.72km 185° 2022-07-26 20:07:48.739
BH2TVR-7 BH2TVR-7 10.12km 178° 2022-08-02 19:23:51.353
BG2TPK BG2TPK 10.43km 191° 2022-08-13 01:14:36.75
BG2TQK-9 BG2TQK-9 8.50km 206° 2022-08-10 14:17:40.633
BG2WDO-9 BG2WDO-9 8.24km 202° 2022-08-17 18:08:08.35
BG2THZ-8 BG2THZ-8 8.15km 189° 2022-08-07 22:21:16.252
BG2YF-9 BG2YF-9 7.75km 178° 2022-08-17 17:58:13.046
BH2REU-3 BH2REU-3 3.59km 209° 2022-08-17 18:08:37.023
BH2TJT-7 BH2TJT-7 4.38km 198° 2022-07-28 22:40:34.269
BH2VHS-7 BH2VHS-7 2.14km 282° 2022-08-17 17:47:18.461
BG2XCF-10 BG2XCF-10 0.48km 42° 2022-08-17 18:12:34.343
BD2TN-10 BD2TN-10 15.02km 63° 2022-08-17 18:07:20.517
BH2UFZ BH2UFZ 12.55km 31° 2022-08-16 21:06:58.631
BG2WHR-3 BG2WHR-3 20.61km 34° 2022-08-01 14:25:16.588
BG2VZP-9 BG2VZP-9 41.30km 14° 2022-08-15 07:49:50.061
BH2VWK-R BH2VWK-R 40.82km 358° 2022-08-17 07:24:53.178
BG2VZP-6 BG2VZP-6 45.83km 0° 2022-08-16 14:43:39.463
BG2XCF-9 BG2XCF-9