BG2XCF-9 台站信息

BG2XCF-9 BG2XCF-9    新窗口
消息: =
最新位置: 121°35'13" E 38°54'38" N    
最近时间: 2022-01-18 06:17:59
最新传递路径: BG2XCF-9>SX5TU9,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BG2YF
数据包: 17
附加信息: 速度22.2km/h 方向250° 海拔130.0m
设备: Kenwood:TM-D710(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG2XCF-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG2YF BG2YF 14 2022-01-18 06:05:37 2022-01-18 06:17:59 8.73km 171.0° 2022-01-18 06:05:37 
BG2VZP-1 BG2VZP-1 3 2022-01-18 06:12:03 2022-01-18 06:16:28 6.31km 7.0° 2022-01-18 06:16:28 
BG2XCF-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4FEF-B BH4FEF-B 46.54km 205° 2022-01-17 14:53:17.385
BG2VJE-9 BG2VJE-9 8.35km 205° 2022-01-15 20:19:04.006
BG2TAN-7 BG2TAN-7 5.98km 160° 2021-12-26 07:30:08.98
BH2QJJ-9 BH2QJJ-9 19.44km 331° 2022-01-16 14:04:47.652
BH2TTO BH2TTO 4.74km 210° 2021-12-25 18:48:06.415
BG2VGZ BG2VGZ 5.62km 338° 2021-12-25 06:18:21.97
BG2VGZ-9 BG2VGZ-9 5.91km 340° 2022-01-18 08:35:28.108
BH2SKT BH2SKT 3.45km 191° 2021-12-30 17:01:01.278
BG2RQX BG2RQX 2.43km 218° 2022-01-07 13:21:28.892
BG2WV-Y BG2WV-Y 1.15km 229° 2021-12-25 22:27:25.997
BG2TPK BG2TPK 0.35km 263° 2022-01-18 14:33:50.943
BG2WRH-9 BG2WRH-9 4.11km 173° 2021-12-27 11:28:46.827
BH2TUV BH2TUV 3.09km 129° 2021-12-31 06:59:05.259
BG2TQK-9 BG2TQK-9 3.15km 350° 2022-01-18 15:25:59.502
BG2THZ-8 BG2THZ-8 3.99km 352° 2021-12-29 16:56:05.124
BH2UQJ-1 BH2UQJ-1 4.89km 50° 2022-01-18 07:06:08.48
BG2YF-10 BG2YF-10 5.10km 37° 2021-12-21 11:17:51.855
BD2RUE-9 BD2RUE-9 6.77km 1° 2022-01-17 19:24:06.293
BD2RF BD2RF 7.45km 358° 2021-12-23 16:29:41.865
BG2VZP-7 BG2VZP-7 7.07km 6° 2022-01-18 10:19:26.671
BG2XCF-10 BG2XCF-10 11.18km 8° 2022-01-18 15:18:40.127
BH2UQJ-7 BH2UQJ-7 4.92km 53° 2022-01-05 07:06:21.726
BD2RUE-7 BD2RUE-7 8.79km 13° 2022-01-11 07:19:44.617
BH2TVR-S BH2TVR-S 13.75km 7° 2022-01-18 15:21:56.215
BH2UFZ-2 BH2UFZ-2 20.96km 16° 2022-01-03 17:50:06.277
BH2UFZ BH2UFZ 20.97km 16° 2022-01-03 15:51:13.599
BG2RQX-B BG2RQX-B 46.93km 205° 2022-01-17 17:44:52.064
BG2RQX-S BG2RQX-S 46.93km 205° 2022-01-17 17:44:42.15
呼号 距离 位置时刻
BH4FEF-S BH4FEF-S 46.54km 205° 2022-01-17 14:53:07.451
BG2RZJ-9 BG2RZJ-9 7.20km 207° 2022-01-18 07:52:09.407
BH2REU BH2REU 5.97km 157° 2021-12-24 15:21:11.918
BG2UGM BG2UGM 7.01km 251° 2022-01-10 17:05:51.851
BG2VIA BG2VIA 6.56km 321° 2021-12-22 08:52:53.561
BG2VGZ-10 BG2VGZ-10 5.62km 338° 2022-01-18 09:21:20.343
BG2RDZ-9 BG2RDZ-9 3.70km 213° 2022-01-18 08:03:25.423
BG2VZJ-9 BG2VZJ-9 3.02km 203° 2022-01-15 10:24:13.67
BG2RQX-Y BG2RQX-Y 2.43km 218° 2022-01-04 21:24:47.543
BG2TPK-9 BG2TPK-9 0.32km 249° 2022-01-03 09:24:03.254
BH2UQJ-9 BH2UQJ-9 0.36km 135° 2022-01-08 11:32:11.382
BH2REU-9 BH2REU-9 1.49km 111° 2022-01-18 06:45:17.511
BG2QHY-9 BG2QHY-9 2.80km 342° 2022-01-18 08:23:34.292
BG2TQK-10 BG2TQK-10 5.16km 349° 2022-01-05 14:01:57.273
BG2WDO-9 BG2WDO-9 1.72km 24° 2022-01-18 15:17:02.141
BG2YF-9 BG2YF-9 5.07km 37° 2022-01-14 14:39:17.722
BG2YF BG2YF 5.11km 37° 2022-01-18 15:23:14.359
BG2QQV BG2QQV 7.12km 2° 2022-01-03 15:02:06.406
BH2REU-3 BH2REU-3 8.23km 2° 2022-01-16 19:44:05.063
BG2VZP-1 BG2VZP-1 7.16km 6° 2022-01-18 09:32:07.221
BG2RRV-9 BG2RRV-9 12.63km 4° 2022-01-15 21:25:16.127
BH2UFZ-1 BH2UFZ-1 5.49km 37° 2022-01-04 08:58:56.838
BH2TVR-B BH2TVR-B 13.75km 7° 2022-01-18 15:22:06.219
BD2TN-10 BD2TN-10 22.31km 25° 2022-01-16 23:53:34.955
BH2UFZ-9 BH2UFZ-9 20.96km 16° 2022-01-03 17:47:13.738
BH2UFZ-10 BH2UFZ-10 21.04km 16° 2022-01-14 21:38:45.619
BG2RQX-R BG2RQX-R 46.93km 205° 2022-01-17 21:08:10.782
BG3KBH-R BG3KBH-R 46.93km 205° 2022-01-17 21:03:25.505
BG2XCF-9 BG2XCF-9