BH3BBJ-1 台站信息

BH3BBJ-1 BH3BBJ-1    新窗口
消息: TianJin-APRS QSO:438500 13.8V 18.8C
最新位置: 117°12'34" E 39°7'51" N    
最近时间: 2022-01-26 17:03:47
最新传递路径: BH3BBJ-1>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3DHE-10
数据包: 205
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3BBJ-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BY1BJ-1 BY1BJ-1 5 2022-01-26 05:28:42 2022-01-26 15:08:46 131.79km 350.0° 2022-01-26 05:28:42 
BH3DHE-10 BH3DHE-10 200 2022-01-26 00:03:40 2022-01-26 17:03:47 44.09km 154.0° 2022-01-26 00:03:40 
BH3BBJ-1直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BH1RAM-7 BH1RAM-7 1 2022-01-26 12:35:02 2022-01-26 12:35:02 7.74km 111° 2022-01-26 12:35:02 
BH3AWH-1 BH3AWH-1 99 2022-01-26 00:01:51 2022-01-26 16:53:11 11.82km 222° 2022-01-26 00:01:51 
BH3BBJ-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH3CQV-1 BH3CQV-1 31.02km 204° 2022-01-24 07:50:00.499
BH3DON-9 BH3DON-9 17.00km 205° 2022-01-04 23:36:44.549
BG3CTD-7 BG3CTD-7 13.71km 180° 2022-01-24 16:16:51.958
BH3EMY-R BH3EMY-R 13.54km 171° 2022-01-14 15:20:38.715
BH3AWH-1 BH3AWH-1 11.82km 222° 2022-01-26 16:53:11.255
BG3CTD-D BG3CTD-D 5.09km 219° 2022-01-02 09:20:32.177
BG3CTD-9 BG3CTD-9 8.31km 179° 2022-01-21 18:53:03.536
BH3EAA-9 BH3EAA-9 5.82km 179° 2022-01-22 14:15:09.816
BH3DXD-7 BH3DXD-7 2.84km 175° 2022-01-25 20:51:11.051
BH3EXZ-R BH3EXZ-R 11.37km 354° 2022-01-25 07:50:19.797
BH3FFA-B BH3FFA-B 2.15km 353° 2022-01-25 22:07:58.57
BH3FFA-D BH3FFA-D 2.14km 353° 2022-01-25 22:41:53.21
BH3DPD-Y BH3DPD-Y 6.31km 360° 2022-01-01 11:28:27.65
BH3FDM-9 BH3FDM-9 8.69km 170° 2022-01-24 12:44:07.461
BH3CLP-5 BH3CLP-5 5.14km 9° 2022-01-26 10:36:29.68
BH1RAM-7 BH1RAM-7 7.74km 112° 2022-01-26 12:35:02.757
BH3EMP-7 BH3EMP-7 9.24km 98° 2022-01-09 15:02:11.77
BH3EMP-3 BH3EMP-3 9.25km 98° 2022-01-20 20:21:16.516
BH3BFE-S BH3BFE-S 8.94km 64° 2022-01-21 21:27:07.23
BH3EMQ-Y BH3EMQ-Y 35.66km 160° 2022-01-16 00:57:35.523
BH3DHE-C BH3DHE-C 45.13km 127° 2022-01-26 16:56:48.773
BH3DHE-12 BH3DHE-12 43.28km 128° 2022-01-26 08:36:17.094
BH3DHE-6 BH3DHE-6 44.14km 127° 2022-01-13 09:07:45.474
BH3DHE-10 BH3DHE-10 44.09km 127° 2022-01-26 16:57:16.047
BH3DHE-F BH3DHE-F 44.32km 128° 2021-12-28 21:49:04.839
BH3EYP-B BH3EYP-B 44.60km 127° 2022-01-04 18:22:08.093
BH3EYP-D BH3EYP-D 44.60km 127° 2022-01-26 06:48:59.22
BH3DHE-7 BH3DHE-7 44.42km 127° 2022-01-24 23:49:42.424
BH3DHE-5 BH3DHE-5 45.27km 121° 2022-01-26 06:23:31.541
BG3EAJ-8 BG3EAJ-8 47.43km 121° 2022-01-26 12:43:51.854
BG3FB-11 BG3FB-11 40.11km 124° 2022-01-11 16:57:21.047
BH3EWN BH3EWN 47.80km 96° 2022-01-07 22:52:16.767
BH3EIC-Y BH3EIC-Y 46.08km 86° 2022-01-04 20:06:08.838
呼号 距离 位置时刻
BH3EJC-N BH3EJC-N 17.13km 206° 2022-01-26 07:48:09.853
BH3DON-1 BH3DON-1 17.00km 205° 2022-01-24 22:25:26.504
BH3EMY-D BH3EMY-D 13.54km 171° 2022-01-26 07:42:30.228
BH3EYP-5 BH3EYP-5 17.69km 167° 2022-01-05 19:15:47.208
BH3EHP-7 BH3EHP-7 6.31km 205° 2021-12-29 21:05:50.594
BH1RAM-R BH1RAM-R 6.87km 186° 2022-01-24 15:31:07.924
BH3EIC-4 BH3EIC-4 5.50km 183° 2022-01-07 18:02:22.385
BH3BBJ-M BH3BBJ-M 3.39km 182° 2022-01-25 14:01:32.606
BH3BBJ BH3BBJ 2.30km 173° 2022-01-23 17:43:09.703
BH3EXZ-Y BH3EXZ-Y 11.32km 354° 2022-01-20 19:19:02.038
BH3FFA-S BH3FFA-S 2.15km 353° 2022-01-25 22:19:18.939
BH3AC-7 BH3AC-7 0.13km 166° 2022-01-24 01:25:14.32
BH3BNZ-9 BH3BNZ-9 7.24km 2° 2022-01-26 17:08:21.653
BH3CLP-10 BH3CLP-10 5.14km 9° 2022-01-23 21:14:44.565
BH3CLP BH3CLP 5.15km 9° 2022-01-26 10:15:26.566
BH1RAM-Y BH1RAM-Y 7.74km 112° 2022-01-22 15:12:27.933
BH3EMQ-7 BH3EMQ-7 9.24km 98° 2022-01-21 14:43:59.584
BH3BFE-I BH3BFE-I 8.94km 64° 2022-01-21 21:27:17.383
BH3EMP-Y BH3EMP-Y 35.66km 160° 2022-01-09 14:26:53.111
BH3DHE-1 BH3DHE-1 43.36km 129° 2022-01-26 06:23:08.105
BH3DHE-S BH3DHE-S 45.13km 127° 2022-01-26 16:56:38.762
BH3DHE-11 BH3DHE-11 44.10km 127° 2022-01-13 07:26:11.613
BH3DHE-4 BH3DHE-4 44.15km 127° 2022-01-13 09:11:36.444
BH3DHE-N BH3DHE-N 44.40km 128° 2022-01-26 16:49:02.043
BH3DHE-E BH3DHE-E 44.30km 127° 2022-01-26 16:56:14.923
BH3EYP-C BH3EYP-C 44.60km 127° 2022-01-04 18:23:15.483
BH3EYP-S BH3EYP-S 44.60km 127° 2022-01-26 06:48:49.197
BH3DHE BH3DHE 44.55km 127° 2022-01-06 17:57:34.278
BH3DHE-9 BH3DHE-9 47.44km 121° 2022-01-26 07:28:11.416
BH3BNZ-R BH3BNZ-R 26.98km 142° 2022-01-24 13:40:33.6
BG3FB BG3FB 40.08km 124° 2022-01-19 10:47:47.972
BH3EIC-R BH3EIC-R 46.05km 85° 2022-01-26 11:51:12.799
BH3CQS-R BH3CQS-R 34.43km 1° 2022-01-26 17:04:54.587
BH3BBJ-1 BH3BBJ-1