BH3AWH-1 台站信息

BH3AWH-1 BH3AWH-1    新窗口
消息: Tianjin APRS-DIGI 437.900-6 C4FM/DCS065 LM2D 12.4V 34C
最新位置: 117°4'36" E 39°6'20" N    
最近时间: 2022-06-28 04:10:23
最新传递路径: BH3AWH-1>APLM2D,BH3CQV-1*,WIDE1*,qAS,BH3DHE-10
数据包: 12
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3AWH-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH3CQV-1 BH3CQV-1 6 2022-06-28 02:31:06 2022-06-28 04:10:23 21.79km 186.0° 2022-06-28 02:31:06 
BY1AS-3 BY1AS-3 6 2022-06-28 03:26:13 2022-06-28 04:01:57 121.07km 347.0° 2022-06-28 03:26:13 
BH3AWH-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG1UBU-4 BG1UBU-4 35.63km 173° 2022-06-27 18:37:41.41
BH3EJC-N BH3EJC-N 6.75km 189° 2022-06-28 04:11:51.226
BH3CGF-B BH3CGF-B 13.08km 165° 2022-06-15 00:23:50.721
BG3CTD-9 BG3CTD-9 16.06km 160° 2022-06-24 20:57:04.512
BH3CGF-9 BH3CGF-9 15.01km 156° 2022-06-11 20:57:06.18
BH3EMY-N BH3EMY-N 19.67km 149° 2022-06-27 23:58:44.675
BD3CT-B BD3CT-B 5.84km 155° 2022-06-12 22:11:07.738
BH3DPD-N BH3DPD-N 4.33km 55° 2022-06-21 23:11:14.952
BH3EBK-B BH3EBK-B 4.33km 55° 2022-06-09 17:35:01.692
BH3EHP-1 BH3EHP-1 5.84km 117° 2022-06-25 22:49:31.393
BG3DCD-S BG3DCD-S 9.58km 147° 2022-06-25 10:47:42.755
BH3EHP-N BH3EHP-N 7.33km 21° 2022-06-25 18:16:25.465
BH3FFA-B BH3FFA-B 11.07km 19° 2022-06-20 20:06:54.939
BH3FFA-R BH3FFA-R 11.09km 19° 2022-06-25 07:57:57.061
BD3CT-1 BD3CT-1 13.11km 33° 2022-06-23 08:56:27.778
BH3FLN-7 BH3FLN-7 15.31km 9° 2022-06-23 01:17:09.182
BH3CLP BH3CLP 16.57km 19° 2022-06-27 14:10:55.6
BH3EMQ-5 BH3EMQ-5 20.86km 52° 2022-06-22 23:10:24.093
BH3EMQ-3 BH3EMQ-3 20.89km 52° 2022-06-25 00:31:46.649
BH3EMQ-7 BH3EMQ-7 20.91km 51° 2022-06-24 16:13:05.8
BH3BFE-S BH3BFE-S 20.69km 42° 2022-06-18 07:08:17.306
BH3BNZ-9 BH3BNZ-9 17.17km 16° 2022-06-27 19:43:19.511
BH1QOZ BH1QOZ 34.05km 4° 2022-06-18 16:52:35.326
BH1QOZ-2 BH1QOZ-2 34.05km 4° 2022-06-04 17:38:13.201
BH3CQS-R BH3CQS-R 38.04km 357° 2022-06-27 08:27:43.303
呼号 距离 位置时刻
BH3CQV-1 BH3CQV-1 21.79km 193° 2022-06-28 04:09:35.866
BH3DON-2 BH3DON-2 6.89km 188° 2022-06-24 22:28:40.868
BH3CGF-S BH3CGF-S 13.08km 165° 2022-06-15 00:23:40.805
BH3DXD-7 BH3DXD-7 15.49km 159° 2022-06-23 09:07:32.369
DO3GU-8 DO3GU-8 31.36km 159° 2022-06-27 18:43:45.924
BH3DHE-7 BH3DHE-7 24.41km 147° 2022-06-27 18:42:43.726
BD3CT-S BD3CT-S 5.84km 155° 2022-06-12 22:11:07.717
BH3DPD-R BH3DPD-R 4.33km 55° 2022-06-14 20:04:34.711
BH3EBK-S BH3EBK-S 4.33km 55° 2022-06-09 17:34:51.671
BG3DCD-B BG3DCD-B 9.58km 147° 2022-06-25 10:47:52.958
BH3AQJ-9 BH3AQJ-9 10.36km 71° 2022-06-24 07:49:20.345
BH3FFA-7 BH3FFA-7 10.37km 22° 2022-06-17 21:47:42.043
BH3FFA-S BH3FFA-S 11.07km 19° 2022-06-20 20:06:44.629
BH3BBJ-1 BH3BBJ-1 11.82km 35° 2022-06-23 13:58:33.728
BH3EAA-9 BH3EAA-9 13.71km 10° 2022-06-13 22:39:11.557
BH3FLN-1 BH3FLN-1 15.36km 9° 2022-06-24 19:54:52.756
BH1RAM-9 BH1RAM-9 19.33km 53° 2022-06-28 04:13:02.414
BH3EMP-3 BH3EMP-3 20.88km 52° 2022-06-23 17:48:35.617
BH3EMP-7 BH3EMP-7 20.91km 51° 2022-06-23 06:54:14.692
BH3BFE-I BH3BFE-I 20.69km 42° 2022-06-18 07:08:27.324
BH3EMQ-N BH3EMQ-N 22.43km 39° 2022-06-13 13:48:52.482
BH3BNZ-R BH3BNZ-R 37.22km 116° 2022-06-27 15:04:58.733
BH1QOZ-10 BH1QOZ-10 34.05km 4° 2022-06-04 17:38:18.459
BH3FGV BH3FGV 19.40km 360° 2022-06-02 01:39:24.61
BH3AWH-1 BH3AWH-1