BH3DHE-10 台站信息

BH3DHE-10 BH3DHE-10    新窗口
消息: APRS DIGI 144.640MHz 3.7V
最新状态: FM438.5/YSF432.825/QQ 392840 AVRT7-mini 20190705
最新位置: 117°41'46" E 39°0'43" N    
最近时间: 2022-06-29 10:44:47
最新传递路径: BH3DHE-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3
数据包: 45
附加信息: 功率9W 天线高度24m 增益6dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BH3DHE-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BH3CQV-1 BH3CQV-1 24 2022-06-29 00:18:49 2022-06-29 06:42:22 64.66km 271° 2022-06-29 00:18:49 
BH3DHE-1 BH3DHE-1 1 2022-06-29 06:37:05 2022-06-29 06:37:05 1.28km 205° 2022-06-29 06:37:05 
BH3DHE-9 BH3DHE-9 43 2022-06-29 07:21:37 2022-06-29 09:12:01 4.25km 42° 2022-06-29 09:12:01 
BY1BJ-1 BY1BJ-1 5 2022-06-29 07:33:02 2022-06-29 07:58:02 171.19km 71° 2022-06-29 07:33:02 
BH3DHE-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH3CGF-B BH3CGF-B 45.43km 285° 2022-06-15 00:23:50.721
BG3CTD-9 BG3CTD-9 41.76km 282° 2022-06-24 20:57:04.512
BH3CGF-9 BH3CGF-9 41.32km 291° 2022-06-11 20:57:06.18
BH3EMY-N BH3EMY-N 36.34km 286° 2022-06-27 23:58:44.675
BD3CT-B BD3CT-B 49.01km 314° 2022-06-12 22:11:07.738
BH3EHP-1 BH3EHP-1 48.73km 322° 2022-06-25 22:49:31.393
BG3DCD-S BG3DCD-S 45.19km 312° 2022-06-25 10:47:42.755
BH3AQJ-9 BH3AQJ-9 44.78km 330° 2022-06-28 14:05:10.55
BH3FFA-7 BH3FFA-7 46.18km 336° 2022-06-17 21:47:42.043
BH3FFA-S BH3FFA-S 45.89km 338° 2022-06-20 20:06:44.629
BH3BBJ-1 BH3BBJ-1 44.09km 334° 2022-06-23 13:58:33.728
BH3EAA-9 BH3EAA-9 45.99km 346° 2022-06-13 22:39:11.557
BH3FLN-1 BH3FLN-1 44.93km 347° 2022-06-24 19:54:52.756
BH1RAM-9 BH1RAM-9 36.58km 336° 2022-06-29 10:50:31.486
BH3EMP-3 BH3EMP-3 35.26km 337° 2022-06-23 17:48:35.617
BH3EMP-7 BH3EMP-7 35.25km 338° 2022-06-23 06:54:14.692
BH3BFE-I BH3BFE-I 35.93km 340° 2022-06-18 07:08:27.324
BH3EMQ-N BH3EMQ-N 34.62km 342° 2022-06-13 13:48:52.482
BH3DHE-1 BH3DHE-1 1.28km 205° 2022-06-29 06:37:05.88
BH3DHE-S BH3DHE-S 1.10km 157° 2022-06-29 10:43:04.633
BH3DHE-4 BH3DHE-4 0.48km 345° 2022-06-27 18:25:47.473
BH3EYP-D BH3EYP-D 0.69km 169° 2022-06-29 06:47:28.958
BH3DHE BH3DHE 1.63km 31° 2022-06-10 18:15:00.895
BG3EAJ-8 BG3EAJ-8 4.19km 40° 2022-06-29 07:58:34.737
BH3DHE-8 BH3DHE-8 4.86km 28° 2022-06-22 06:27:53.712
BH7ACO-7 BH7ACO-7 9.69km 3° 2022-06-24 11:58:55.947
呼号 距离 位置时刻
BH3CGF-S BH3CGF-S 45.43km 285° 2022-06-15 00:23:40.805
BH3DXD-7 BH3DXD-7 41.75km 285° 2022-06-23 09:07:32.369
DO3GU-8 DO3GU-8 38.09km 236° 2022-06-27 18:43:45.924
BH3DHE-7 BH3DHE-7 32.30km 273° 2022-06-29 07:01:44.384
BD3CT-S BD3CT-S 49.01km 314° 2022-06-12 22:11:07.717
BG3DCD-B BG3DCD-B 45.19km 312° 2022-06-25 10:47:52.958
BH3FLL-9 BH3FLL-9 45.27km 330° 2022-06-29 06:49:40.898
BH3EHP-N BH3EHP-N 48.73km 333° 2022-06-25 18:16:25.465
BH3FFA-B BH3FFA-B 45.89km 338° 2022-06-20 20:06:54.939
BH3FFA-R BH3FFA-R 45.88km 338° 2022-06-25 07:57:57.061
BD3CT-1 BD3CT-1 43.06km 336° 2022-06-23 08:56:27.778
BH3FLN-7 BH3FLN-7 44.97km 347° 2022-06-23 01:17:09.182
BH3CLP BH3CLP 41.58km 344° 2022-06-27 14:10:55.6
BH3EMQ-5 BH3EMQ-5 35.27km 337° 2022-06-22 23:10:24.093
BH3EMQ-3 BH3EMQ-3 35.25km 337° 2022-06-25 00:31:46.649
BH3EMQ-7 BH3EMQ-7 35.25km 338° 2022-06-24 16:13:05.8
BH3BFE-S BH3BFE-S 35.93km 340° 2022-06-18 07:08:17.306
BH1MAP-9 BH1MAP-9 33.94km 186° 2022-06-09 17:15:15.112
BH3DHE-C BH3DHE-C 1.10km 157° 2022-06-29 10:43:14.686
BH3DHE-11 BH3DHE-11 0.19km 179° 2022-06-18 11:33:56.914
BH3DHE-N BH3DHE-N 0.63km 176° 2022-06-29 10:32:13.278
BH3EYP-S BH3EYP-S 0.69km 169° 2022-06-29 06:47:28.715
BH3DHE-5 BH3DHE-5 2.84km 15° 2022-06-28 08:13:55.888
BH3DHE-9 BH3DHE-9 4.25km 42° 2022-06-29 09:12:01.126
BH3BNZ-R BH3BNZ-R 17.34km 305° 2022-06-27 15:04:58.733
BH3BNZ-9 BH3BNZ-9 47.06km 352° 2022-06-29 08:27:37.098
BH3DHE-10 BH3DHE-10