BH3DHE-5 台站信息

BH3DHE-5 BH3DHE-5    新窗口
消息: APRS 144.64/FM 438.5/MMDVM YSF 432.8250/QQ:392840_(
最新位置: 117°43'3" E 39°1'53" N    
最近时间: 2022-01-26 06:23:31
最新传递路径: BH3DHE-5>SYPQX3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3DHE-10
数据包: 1
附加信息: 速度0.0km/h 方向0°
设备: Yaesu:FT2D(ht)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3DHE-5的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH3DHE-10 BH3DHE-10 1 2022-01-26 06:23:31 2022-01-26 06:23:31 2.84km 194.0° 2022-01-26 06:23:31 
BH3DHE-5当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG3CTD-7 BG3CTD-7 43.67km 274° 2022-01-24 16:16:51.958
BH3EMY-R BH3EMY-R 38.18km 277° 2022-01-14 15:20:38.715
BG3CTD-D BG3CTD-D 49.83km 324° 2022-01-02 09:20:32.177
BG3CTD-9 BG3CTD-9 43.31km 296° 2022-01-21 18:53:03.536
BH3EAA-9 BH3EAA-9 43.97km 307° 2022-01-22 14:15:09.816
BH3DXD-7 BH3DXD-7 43.72km 321° 2022-01-25 20:51:11.051
BH3FFA-B BH3FFA-B 47.01km 335° 2022-01-25 22:07:58.57
BH3FFA-D BH3FFA-D 46.99km 335° 2022-01-25 22:41:53.21
BH3BBJ-1 BH3BBJ-1 45.27km 330° 2022-01-26 16:13:47.105
BH3FDM-9 BH3FDM-9 39.39km 301° 2022-01-24 12:44:07.461
BH3CLP-5 BH3CLP-5 42.50km 341° 2022-01-26 10:36:29.68
BH1RAM-7 BH1RAM-7 37.66km 331° 2022-01-26 12:35:02.757
BH3EMP-7 BH3EMP-7 36.29km 333° 2022-01-09 15:02:11.77
BH3EMP-3 BH3EMP-3 36.28km 333° 2022-01-20 20:21:16.516
BH3BFE-S BH3BFE-S 36.89km 336° 2022-01-21 21:27:07.23
BH3EMP-Y BH3EMP-Y 29.55km 215° 2022-01-09 14:26:53.111
BH3DHE-1 BH3DHE-1 4.07km 198° 2022-01-26 06:23:08.105
BH3DHE-12 BH3DHE-12 3.54km 202° 2022-01-26 08:36:17.094
BH3DHE-6 BH3DHE-6 3.01km 195° 2022-01-13 09:07:45.474
BH3DHE-10 BH3DHE-10 2.84km 196° 2022-01-26 16:12:16.188
BH3DHE-F BH3DHE-F 3.29km 192° 2021-12-28 21:49:04.839
BH3DHE-S BH3DHE-S 3.13km 193° 2022-01-26 16:16:04.957
BH3EYP-C BH3EYP-C 3.13km 190° 2022-01-04 18:23:15.483
BH3EYP-S BH3EYP-S 3.13km 190° 2022-01-26 06:48:49.197
BH3DHE BH3DHE 2.65km 192° 2022-01-06 17:57:34.278
BG3EAJ-8 BG3EAJ-8 2.17km 137° 2022-01-26 12:43:51.854
BG3FB-11 BG3FB-11 5.18km 306° 2022-01-11 16:57:21.047
BH3EWN BH3EWN 8.19km 7° 2022-01-07 22:52:16.767
BH3EIC-Y BH3EIC-Y 9.63km 3° 2022-01-04 20:06:08.838
呼号 距离 位置时刻
BH3EMY-D BH3EMY-D 38.18km 277° 2022-01-26 07:42:30.228
BH3EYP-5 BH3EYP-5 34.31km 263° 2022-01-05 19:15:47.208
BH1RAM-R BH1RAM-R 46.74km 305° 2022-01-24 15:31:07.924
BH3EIC-4 BH3EIC-4 45.58km 309° 2022-01-07 18:02:22.385
BH3BBJ-M BH3BBJ-M 45.15km 318° 2022-01-25 14:01:32.606
BH3BBJ BH3BBJ 43.69km 323° 2022-01-23 17:43:09.703
BH3FFA-S BH3FFA-S 47.01km 335° 2022-01-25 22:19:18.939
BH3AC-7 BH3AC-7 45.16km 330° 2022-01-24 01:25:14.32
BH3DPD-Y BH3DPD-Y 47.35km 346° 2022-01-01 11:28:27.65
BH3CLP-10 BH3CLP-10 42.50km 341° 2022-01-23 21:14:44.565
BH3CLP BH3CLP 42.48km 341° 2022-01-26 10:15:26.566
BH1RAM-Y BH1RAM-Y 37.66km 331° 2022-01-22 15:12:27.933
BH3EMQ-7 BH3EMQ-7 36.29km 333° 2022-01-21 14:43:59.584
BH3BFE-I BH3BFE-I 36.89km 336° 2022-01-21 21:27:17.383
BH3BNZ-9 BH3BNZ-9 42.53km 343° 2022-01-25 17:06:09.737
BH3EMQ-Y BH3EMQ-Y 29.55km 215° 2022-01-16 00:57:35.523
BH3DHE-C BH3DHE-C 3.01km 187° 2022-01-26 15:56:48.778
BH3DHE-11 BH3DHE-11 3.09km 195° 2022-01-13 07:26:11.613
BH3DHE-4 BH3DHE-4 3.00km 195° 2022-01-13 09:11:36.444
BH3DHE-N BH3DHE-N 3.26km 192° 2022-01-26 16:09:01.935
BH3DHE-E BH3DHE-E 3.13km 193° 2022-01-26 16:16:15.024
BH3EYP-B BH3EYP-B 3.13km 190° 2022-01-04 18:22:08.093
BH3EYP-D BH3EYP-D 3.13km 190° 2022-01-26 06:48:59.22
BH3DHE-7 BH3DHE-7 2.91km 192° 2022-01-24 23:49:42.424
BH3DHE-9 BH3DHE-9 2.17km 138° 2022-01-26 07:28:11.416
BH3BNZ-R BH3BNZ-R 18.94km 285° 2022-01-24 13:40:33.6
BG3FB BG3FB 5.19km 315° 2022-01-19 10:47:47.972
BH3EIC-R BH3EIC-R 9.68km 3° 2022-01-26 11:51:12.799
BG3FB-1 BG3FB-1 33.21km 51° 2022-01-11 16:12:53.439
BH3DHE-5 BH3DHE-5