BH3DHE-9 台站信息

BH3DHE-9 BH3DHE-9    新窗口
消息: 432.825MHz MMDVM YSF432.8250 FM438.500_%
最新位置: 117°44'34" E 39°1'27" N    
最近时间: 2022-06-29 09:12:01
最新传递路径: BH3DHE-9>SYPQT0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3DHE-10
数据包: 43
附加信息: 速度9.3km/h 方向112° 海拔3.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3DHE-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH3DHE-10 BH3DHE-10 43 2022-06-29 07:21:37 2022-06-29 09:12:01 4.25km 222.0° 2022-06-29 09:12:01 
BH3DHE-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH3CGF-B BH3CGF-B 49.47km 282° 2022-06-15 00:23:50.721
BG3CTD-9 BG3CTD-9 45.82km 278° 2022-06-24 20:57:04.512
BH3CGF-9 BH3CGF-9 45.31km 286° 2022-06-11 20:57:06.18
BH3EMY-N BH3EMY-N 40.35km 281° 2022-06-27 23:58:44.675
BG3DCD-B BG3DCD-B 49.00km 307° 2022-06-25 10:47:52.958
BH3FLL-9 BH3FLL-9 48.84km 326° 2022-06-29 06:49:40.898
BH3FFA-7 BH3FFA-7 49.64km 333° 2022-06-17 21:47:42.043
BH3FFA-S BH3FFA-S 49.32km 335° 2022-06-20 20:06:44.629
BH3BBJ-1 BH3BBJ-1 47.58km 331° 2022-06-23 13:58:33.728
BH3EAA-9 BH3EAA-9 49.22km 344° 2022-06-13 22:39:11.557
BH3FLN-1 BH3FLN-1 48.09km 346° 2022-06-24 19:54:52.756
BH1RAM-9 BH1RAM-9 39.96km 332° 2022-06-29 11:01:00.117
BH3EMP-3 BH3EMP-3 38.60km 333° 2022-06-23 17:48:35.617
BH3EMP-7 BH3EMP-7 38.59km 333° 2022-06-23 06:54:14.692
BH3BFE-I BH3BFE-I 39.21km 336° 2022-06-18 07:08:27.324
BH3EMQ-N BH3EMQ-N 37.82km 338° 2022-06-13 13:48:52.482
BH3DHE-1 BH3DHE-1 5.49km 220° 2022-06-29 06:37:05.88
BH3DHE-S BH3DHE-S 3.77km 208° 2022-06-29 10:43:04.633
BH3DHE-10 BH3DHE-10 4.25km 225° 2022-06-29 10:59:47.579
BH3DHE-N BH3DHE-N 4.37km 214° 2022-06-29 10:52:13.563
BH3EYP-S BH3EYP-S 4.17km 213° 2022-06-29 06:47:28.715
BH3DHE-5 BH3DHE-5 2.32km 321° 2022-06-28 08:13:55.888
BH3DHE-8 BH3DHE-8 1.03km 4° 2022-06-22 06:27:53.712
BH7ACO-7 BH7ACO-7 8.35km 357° 2022-06-24 11:58:55.947
呼号 距离 位置时刻
BH3CGF-S BH3CGF-S 49.47km 282° 2022-06-15 00:23:40.805
BH3DXD-7 BH3DXD-7 45.78km 281° 2022-06-23 09:07:32.369
DO3GU-8 DO3GU-8 42.33km 237° 2022-06-27 18:43:45.924
BH3DHE-7 BH3DHE-7 36.40km 268° 2022-06-29 07:01:44.384
BG3DCD-S BG3DCD-S 49.00km 307° 2022-06-25 10:47:42.755
BH3AQJ-9 BH3AQJ-9 48.35km 326° 2022-06-28 14:05:10.55
BH3FFA-B BH3FFA-B 49.32km 335° 2022-06-20 20:06:54.939
BH3FFA-R BH3FFA-R 49.31km 335° 2022-06-25 07:57:57.061
BD3CT-1 BD3CT-1 46.51km 332° 2022-06-23 08:56:27.778
BH3FLN-7 BH3FLN-7 48.13km 346° 2022-06-23 01:17:09.182
BH3CLP BH3CLP 44.81km 341° 2022-06-27 14:10:55.6
BH3EMQ-5 BH3EMQ-5 38.61km 333° 2022-06-22 23:10:24.093
BH3EMQ-3 BH3EMQ-3 38.59km 333° 2022-06-25 00:31:46.649
BH3EMQ-7 BH3EMQ-7 38.59km 333° 2022-06-24 16:13:05.8
BH3BFE-S BH3BFE-S 39.21km 336° 2022-06-18 07:08:17.306
BH1MAP-9 BH1MAP-9 36.07km 190° 2022-06-09 17:15:15.112
BH3DHE-C BH3DHE-C 3.77km 208° 2022-06-29 10:43:14.686
BH3DHE-11 BH3DHE-11 4.30km 221° 2022-06-18 11:33:56.914
BH3DHE-4 BH3DHE-4 4.44km 236° 2022-06-27 18:25:47.473
BH3EYP-D BH3EYP-D 4.17km 213° 2022-06-29 06:47:28.958
BH3DHE BH3DHE 2.65km 235° 2022-06-10 18:15:00.895
BG3EAJ-8 BG3EAJ-8 0.14km 341° 2022-06-29 07:58:34.737
BH3BNZ-R BH3BNZ-R 21.16km 292° 2022-06-27 15:04:58.733
BH3DHE-9 BH3DHE-9