BI3OPX-3 台站信息

BI3OPX-3 BI3OPX-3    新窗口  历史数据
消息: TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.31V 25.9C
最新状态: TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM AVRTNC 20160612
最新位置: 118°12'22" E 39°41'22" N (OM99CQ)   
最近时间: 2024-04-23 04:54:52
最新传递路径: BI3OPX-3>APTNC0,BD1TX-2*,WIDE1*,qAS,BD1TX-1
数据包: 20
附加信息: 功率1W 天线高度3m 增益1dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BI3OPX-3的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BD1TX-2 BD1TX-2 18
2024-04-23 01:14:52
2024-04-23 04:54:52
81.69km 86.0° 2024-04-23 01:14:52 
BI3OPX-3当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI3AIP-R BI3AIP-R 31.69km 149° 2024-04-02 13:41:03.52
BI3NXF-1 BI3NXF-1 9.14km 215° 2024-04-18 11:12:54.681
BI3QFQ-R BI3QFQ-R 2.56km 224° 2024-04-23 07:44:11.883
BI3OPX-1 BI3OPX-1 13.68km 336° 2024-04-11 13:09:07.046
BI3OVY-3 BI3OVY-3 43.98km 100° 2024-04-23 12:38:57.513
BA3MV  B BA3MV B 36.10km 193° 2024-04-23 12:44:29.214
BA3MV-S BA3MV-S 36.10km 193° 2024-03-27 14:21:09.978
BI3QIY-7 BI3QIY-7 16.73km 216° 2024-04-19 19:41:24.58
BI3NYH-R BI3NYH-R 44.80km 302° 2024-03-31 20:00:57.69
呼号 距离 位置时刻
BH3RYM-7 BH3RYM-7 9.51km 224° 2024-03-29 13:17:56.155
BI3QFQ-10 BI3QFQ-10 3.75km 233° 2024-04-22 19:07:41.433
BA3MV BA3MV 1.41km 205° 2024-04-11 19:38:19.112
BG3MCK-9 BG3MCK-9 17.76km 355° 2024-04-22 07:31:48.554
BI3OVY-10 BI3OVY-10 44.23km 100° 2024-04-23 12:41:22.825
BA3MV-B BA3MV-B 36.10km 193° 2024-04-23 12:44:39.7
BI3QIY BI3QIY 16.82km 221° 2024-03-25 22:54:59.955
BH3RYM BH3RYM 9.82km 226° 2024-03-29 14:19:23.024
BI3OPX-3 BI3OPX-3