BI4QGZ-10 台站信息

BI4QGZ-10 BI4QGZ-10    新窗口
消息: APRS144.640 CQ 438.400 -5 88.5
最新位置: 121°10'7" E 31°53'38" N    
最近时间: 2021-12-06 20:16:40
最新传递路径: BI4QGZ-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 122
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BI4QGZ-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BI4VTX-3 BI4VTX-3 14 2021-12-06 01:29:52 2021-12-06 18:49:51 20.21km 342° 2021-12-06 01:29:52 
BI4QGZ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4ERB-N BH4ERB-N 48.66km 155° 2021-12-06 08:22:44.692
BI4VOR-10 BI4VOR-10 35.25km 197° 2021-11-24 18:43:31.262
BI6KPT-1 BI6KPT-1 31.18km 175° 2021-12-05 22:27:32.546
BD4UJA BD4UJA 25.49km 229° 2021-11-18 10:24:16.445
BD4TNR-7 BD4TNR-7 24.89km 94° 2021-11-11 18:36:12.153
BH4WKZ-7 BH4WKZ-7 23.08km 303° 2021-12-05 10:58:25.687
BDTRVC-3 BDTRVC-3 20.61km 321° 2021-12-05 12:16:29.397
BG4USS-R BG4USS-R 27.29km 324° 2021-12-04 08:34:39.045
BI4VTX-3 BI4VTX-3 20.21km 342° 2021-12-06 19:49:52.012
BI4XGV-7 BI4XGV-7 41.68km 58° 2021-12-06 15:07:05.052
BD4SGN-9 BD4SGN-9 49.99km 2° 2021-12-04 17:03:09.917
BI4SBK-7 BI4SBK-7 24.67km 282° 2021-11-20 21:19:03.579
BH4WKZ-5 BH4WKZ-5 25.22km 289° 2021-11-22 14:40:32.261
BI4UBP BI4UBP 24.82km 292° 2021-11-28 09:57:59.319
BD4RGM-3 BD4RGM-3 33.30km 299° 2021-12-05 23:34:59.078
BD4TWO-8 BD4TWO-8 32.20km 297° 2021-11-18 17:33:10.67
BI4XGA-D BI4XGA-D 30.52km 300° 2021-12-06 19:54:53.767
BI4XFO-7 BI4XFO-7 29.98km 300° 2021-12-02 16:53:45.55
BD4RVM-R BD4RVM-R 26.09km 299° 2021-12-04 10:55:20.757
BG4USS-Y BG4USS-Y 32.84km 301° 2021-11-28 21:18:48.972
BG4URH-7 BG4URH-7 30.85km 302° 2021-12-03 22:08:20.485
BG4UQX-10 BG4UQX-10 30.12km 302° 2021-12-06 20:11:46.176
BH4USZ-1 BH4USZ-1 29.12km 308° 2021-12-06 08:17:04.493
呼号 距离 位置时刻
BI4VOR-R BI4VOR-R 35.43km 197° 2021-11-29 18:59:28.374
BI6KPT-7 BI6KPT-7 31.19km 175° 2021-12-05 23:40:57.047
BD4UJA-10 BD4UJA-10 25.63km 230° 2021-11-22 18:37:00.047
BD4TNR-10 BD4TNR-10 23.07km 99° 2021-12-06 17:31:13.528
BD4RVN-9 BD4RVN-9 40.79km 95° 2021-11-20 12:49:50.763
BD4RVC-3 BD4RVC-3 20.61km 321° 2021-12-06 20:11:34.9
BD4RVC-9 BD4RVC-9 21.24km 320° 2021-11-29 20:20:48.471
BD4UJ-10 BD4UJ-10 20.18km 339° 2021-12-06 19:55:03.613
BD4TNO-5 BD4TNO-5 23.26km 48° 2021-12-06 16:59:50.21
BI4SGL-10 BI4SGL-10 46.07km 1° 2021-12-06 20:18:29.011
BI4TEQ BI4TEQ 46.22km 238° 2021-12-06 16:12:01.922
BH4WKZ-9 BH4WKZ-9 25.25km 289° 2021-12-02 20:18:57.982
BI4XGL-9 BI4XGL-9 27.19km 293° 2021-12-06 17:12:26.446
BI4UBP-10 BI4UBP-10 37.63km 298° 2021-12-05 10:21:54.128
BI4XGA-9 BI4XGA-9 28.75km 296° 2021-12-06 09:05:16.28
BI4QGZ-5 BI4QGZ-5 32.10km 297° 2021-12-04 15:36:58.453
BI4XFO-10 BI4XFO-10 29.98km 300° 2021-12-06 20:14:08.733
BI4XFO-9 BI4XFO-9 30.05km 300° 2021-12-03 22:16:38.037
BD4UK-15 BD4UK-15 26.71km 303° 2021-11-27 09:20:25.138
BG4USS-7 BG4USS-7 33.23km 303° 2021-12-04 19:08:16.644
BH4UTT-10 BH4UTT-10 31.06km 302° 2021-12-06 19:00:41.065
BD4TMN-7 BD4TMN-7 30.21km 303° 2021-11-30 20:11:30.447
BI4UBP-D BI4UBP-D 37.55km 309° 2021-12-06 20:02:10.288
BI4QGZ-10 BI4QGZ-10