BG5BRG-10 台站信息

BG5BRG-10 BG5BRG-10    新窗口
消息: YQ IGATE FM:439.900MHz -5 T88.5 C4FM
最新位置: 120°51'14" E 28°2'25" N    
最近时间: 2022-06-28 04:26:33
最新传递路径: BG5BRG-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 27
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BG5BRG-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BD5BNM-10 BD5BNM-10 1 2022-06-28 01:18:44 2022-06-28 01:18:44 3.71km 274° 2022-06-28 01:18:44 
BG5BRG-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH5BMZ-R BH5BMZ-R 28.55km 89° 2022-06-27 21:41:14.556
BH5BLU-9 BH5BLU-9 4.51km 114° 2022-06-25 17:33:14.105
BH5BWH-9 BH5BWH-9 7.56km 234° 2022-06-25 17:44:32.091
BG5BRG-8 BG5BRG-8 0.46km 112° 2022-06-21 17:45:22.895
BD5BNM-10 BD5BNM-10 3.71km 274° 2022-06-28 04:22:46.422
BD5BNM-6 BD5BNM-6 3.82km 274° 2022-06-24 21:20:35.216
BH5BMV-9 BH5BMV-9 3.65km 281° 2022-06-23 11:05:51.042
BH5BMZ-5 BH5BMZ-5 11.43km 306° 2022-06-09 22:21:43.809
BG5BLH-10 BG5BLH-10 13.94km 295° 2022-06-28 04:27:58.689
BD5BMC-9 BD5BMC-9 14.22km 299° 2022-06-27 19:40:52.821
BH5BNR-6 BH5BNR-6 14.06km 311° 2022-06-23 07:23:05.848
BR5BB-10 BR5BB-10 29.70km 327° 2022-06-27 16:17:59.399
BG5BNG-10 BG5BNG-10 49.14km 316° 2022-06-28 04:28:11.05
TA2NHP-11 TA2NHP-11 49.83km 314° 2022-06-08 16:32:45.498
呼号 距离 位置时刻
BH5BWH-10 BH5BWH-10 8.12km 227° 2022-06-28 04:23:55.214
BG5BRG-9 BG5BRG-9 0.48km 111° 2022-06-21 18:15:52.979
BG5BRG-6 BG5BRG-6 0.86km 152° 2022-06-26 20:26:32.886
BG5BRM-6 BG5BRM-6 0.37km 111° 2022-06-27 21:14:53.868
BG5BNM-5 BG5BNM-5 3.76km 274° 2022-06-27 10:25:01.944
BD5BNM-9 BD5BNM-9 3.78km 274° 2022-06-24 21:21:10.742
BH5CZT-9 BH5CZT-9 35.52km 154° 2022-06-11 12:48:21.662
BH5HFJ-9 BH5HFJ-9 12.72km 299° 2022-06-12 14:21:23.303
BG5BUK-6 BG5BUK-6 14.04km 298° 2022-06-28 04:27:13.706
BD5BLH-11 BD5BLH-11 14.28km 295° 2022-06-25 09:07:43.964
BD5BLY-10 BD5BLY-10 27.20km 311° 2022-06-28 04:26:39.128
BH5BMB-9 BH5BMB-9 30.61km 312° 2022-06-09 18:37:36.197
BG5BNG-9 BG5BNG-9 49.10km 317° 2022-06-24 02:08:03.751
BG5BRG-10 BG5BRG-10