BG5BRG-10 台站信息

BG5BRG-10 BG5BRG-10    新窗口  历史数据
消息: YQ IGATE FM:439.900MHz -5 T88.5 C4FM 12.1V
最新位置: 120°51'14" E 28°2'25" N (PL08KA)   
最近时间: 2024-06-18 16:34:16
最新传递路径: BG5BRG-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN
数据包: 109
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG5BRG-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BH5BWH-10 BH5BWH-10 1
2024-06-18 00:35:51
2024-06-18 00:35:51
7.95km 134.0° 2024-06-18 00:35:51 
BD5BNM-10 BD5BNM-10 1
2024-06-18 15:57:32
2024-06-18 15:57:32
3.71km 84.0° 2024-06-18 15:57:32 
BG5BRG-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5BRT-10 BG5BRT-10 25.41km 240° 2024-06-16 11:29:26.821
BG5CYP-10 BG5CYP-10 27.51km 250° 2024-06-16 19:14:07.27
BH5BWH-10 BH5BWH-10 7.95km 135° 2024-06-18 16:26:44.624
BG5BRM-6 BG5BRM-6 2.06km 252° 2024-06-08 20:35:31.497
BG5BRG-7 BG5BRG-7 0.29km 226° 2024-05-23 16:44:58.829
BG5BRG-6 BG5BRG-6 0.41km 246° 2024-06-14 15:51:59.544
BG5BNG-9 BG5BNG-9 0.47km 340° 2024-06-16 11:05:21.013
BD5BNM-10 BD5BNM-10 3.71km 85° 2024-06-18 16:31:11.458
BG5BNM-5 BG5BNM-5 3.77km 85° 2024-06-18 16:29:13.796
BD5BNM-3 BD5BNM-3 3.81km 84° 2024-06-16 21:33:21.533
BG5BRP-6 BG5BRP-6 4.81km 88° 2024-06-17 16:35:26.018
BG5BRT-6 BG5BRT-6 4.78km 66° 2024-06-06 13:23:44.231
BG5BUK-5 BG5BUK-5 15.17km 58° 2024-06-18 12:30:52.603
BG5BOB-12 BG5BOB-12 16.97km 67° 2024-06-08 19:19:52.994
BD5BLY-10 BD5BLY-10 27.20km 45° 2024-06-16 13:25:10.745
呼号 距离 位置时刻
BG5CYP-9 BG5CYP-9 27.53km 250° 2024-06-17 21:58:07.93
BG5DNQ-10 BG5DNQ-10 19.66km 264° 2024-05-29 22:03:15.906
BD5BMC-9 BD5BMC-9 6.94km 255° 2024-06-18 16:34:34.191
BG5BRG-9 BG5BRG-9 0.46km 244° 2024-06-15 15:32:12.61
BG5DNB-11 BG5DNB-11 0.42km 244° 2024-06-15 15:32:15.572
BG5BRG-8 BG5BRG-8 1.12km 97° 2024-05-25 08:31:34.224
BD5BPA-6 BD5BPA-6 1.51km 61° 2024-06-18 08:40:15.226
BD5BNM-9 BD5BNM-9 3.77km 85° 2024-06-17 21:31:30.621
BD5BNM-5 BD5BNM-5 3.81km 85° 2024-06-18 11:22:48.95
BG5DMM-9 BG5DMM-9 4.94km 100° 2024-06-17 17:06:08.19
BG5AAB-9 BG5AAB-9 8.00km 92° 2024-06-18 12:23:08.215
BD5BUH-9 BD5BUH-9 12.60km 51° 2024-06-16 15:07:43.791
BG5BOB-1 BG5BOB-1 16.71km 66° 2024-06-08 15:30:02.798
BH5BNR-6 BH5BNR-6 13.33km 51° 2024-06-06 16:26:01.007
BR5BB-10 BR5BB-10 29.70km 30° 2024-06-16 13:26:09.81
BG5BRG-10 BG5BRG-10