BH5BWH-10 台站信息

BH5BWH-10 BH5BWH-10    新窗口  历史数据
消息: YUEQING APRS 144390 12.5V
最新位置: 120°54'40" E 27°59'23" N (PL07KX)   
最近时间: 2024-06-18 17:46:45
最新传递路径: BH5BWH-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN
数据包: 107
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH5BWH-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BD5BNM-10 BD5BNM-10 1
2024-06-18 00:35:51
2024-06-18 00:35:51
6.24km 134.0° 2024-06-18 00:35:51 
BH5BWH-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BG5BRG-10 BG5BRG-10 1
2024-06-18 00:35:51
2024-06-18 00:35:51
7.95km 314° 2024-06-18 00:35:51 
BH5BWH-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5BRT-10 BG5BRT-10 28.56km 256° 2024-06-16 11:29:26.821
BG5CYP-10 BG5CYP-10 31.74km 263° 2024-06-16 19:14:07.27
BD5BPA-6 BD5BPA-6 10.23km 292° 2024-06-18 17:53:42.881
BD5BMC-9 BD5BMC-9 7.58km 310° 2024-06-18 16:50:10.722
BG5BRG-7 BG5BRG-7 7.96km 313° 2024-05-23 16:44:58.829
BG5BRG-6 BG5BRG-6 8.10km 312° 2024-06-14 15:51:59.544
BG5BRG-8 BG5BRG-8 7.10km 320° 2024-05-25 08:31:34.224
BD5BNM-10 BD5BNM-10 6.24km 342° 2024-06-18 17:52:52.781
BD5BNM-9 BD5BNM-9 6.21km 342° 2024-06-17 21:31:30.621
BD5BNM-3 BD5BNM-3 6.25km 343° 2024-06-16 21:33:21.533
BG5BRP-6 BG5BRP-6 5.81km 352° 2024-06-17 16:35:26.018
BD5BUH-9 BD5BUH-9 14.19km 17° 2024-06-16 15:07:43.791
BG5AAB-9 BG5AAB-9 14.66km 40° 2024-06-18 17:53:39.246
BG5BOB-12 BG5BOB-12 15.81km 39° 2024-06-08 19:19:52.994
BD5BLY-10 BD5BLY-10 28.35km 29° 2024-06-16 13:25:10.745
呼号 距离 位置时刻
BG5CYP-9 BG5CYP-9 31.76km 263° 2024-06-17 21:58:07.93
BG5DNQ-10 BG5DNQ-10 25.44km 278° 2024-05-29 22:03:15.906
BG5BRM-6 BG5BRM-6 9.07km 303° 2024-06-08 20:35:31.497
BG5BRG-9 BG5BRG-9 8.10km 312° 2024-06-15 15:32:12.61
BG5DNB-11 BG5DNB-11 8.09km 312° 2024-06-15 15:32:15.572
BG5BRG-10 BG5BRG-10 7.95km 315° 2024-06-18 17:44:23.892
BG5BNG-9 BG5BNG-9 8.38km 316° 2024-06-16 11:05:21.013
BD5BNM-5 BD5BNM-5 6.18km 343° 2024-06-18 17:27:38.951
BG5BNM-5 BG5BNM-5 6.21km 342° 2024-06-18 16:29:13.796
BG5DMM-9 BG5DMM-9 4.77km 351° 2024-06-17 17:06:08.19
BG5BRT-6 BG5BRT-6 7.62km 351° 2024-06-06 13:23:44.231
BG5BUK-5 BG5BUK-5 14.48km 26° 2024-06-18 17:52:17.857
BG5BOB-1 BG5BOB-1 15.70km 38° 2024-06-08 15:30:02.798
BH5BNR-6 BH5BNR-6 14.78km 19° 2024-06-06 16:26:01.007
BR5BB-10 BR5BB-10 32.69km 16° 2024-06-16 13:26:09.81
BH5BWH-10 BH5BWH-10