BH5BWH-10 台站信息

BH5BWH-10 BH5BWH-10    新窗口
消息: WX_beacen YUEQING APRS 144390 12.6V
最新位置: 120°54'44" E 27°59'19" N    
最近时间: 2022-06-29 18:42:57
最新传递路径: BH5BWH-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 223
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BH5BWH-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BR5BB-10 BR5BB-10 25 2022-06-29 07:57:30 2022-06-29 15:04:37 32.78km 341° 2022-06-29 07:57:30 
BH5BWH-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH5BMZ-R BH5BMZ-R 35.06km 81° 2022-06-27 21:41:14.556
BH5BWH-9 BH5BWH-9 1.08km 349° 2022-06-25 17:44:32.091
BG5BRM-6 BG5BRM-6 8.43km 48° 2022-06-29 00:45:28.367
BD5BNM-10 BD5BNM-10 6.40km 20° 2022-06-29 18:41:24.328
BD5BNM-9 BD5BNM-9 6.38km 20° 2022-06-24 21:21:10.742
BH5BMV-9 BH5BMV-9 6.88km 20° 2022-06-23 11:05:51.042
BG5BRG-9 BG5BRG-9 5.75km 13° 2022-06-29 16:46:15.939
BH5BMZ-5 BH5BMZ-5 13.41km 345° 2022-06-09 22:21:43.809
BG5BLH-10 BG5BLH-10 13.94km 329° 2022-06-28 22:53:50.553
BD5BLH-11 BD5BLH-11 14.50km 328° 2022-06-29 17:17:39.26
BD5BLY-10 BD5BLY-10 28.41km 328° 2022-06-29 18:42:06.807
BR5BB-10 BR5BB-10 32.78km 342° 2022-06-29 15:04:37.408
呼号 距离 位置时刻
BH5BLU-9 BH5BLU-9 10.50km 71° 2022-06-25 17:33:14.105
BG5BRG-6 BG5BRG-6 7.88km 54° 2022-06-26 20:26:32.886
BG5BRG-10 BG5BRG-10 8.12km 48° 2022-06-29 18:44:56.842
BG5BNM-5 BG5BNM-5 6.31km 20° 2022-06-29 10:56:49.931
BD5BNM-6 BD5BNM-6 6.35km 20° 2022-06-28 17:04:22.106
BG5BRG-8 BG5BRG-8 4.99km 11° 2022-06-29 18:12:31.442
BH5CZT-9 BH5CZT-9 33.83km 142° 2022-06-11 12:48:21.662
BH5HFJ-9 BH5HFJ-9 13.50km 336° 2022-06-12 14:21:23.303
BG5BUK-6 BG5BUK-6 14.53km 332° 2022-06-29 18:44:46.854
BH5BNR-6 BH5BNR-6 16.15km 343° 2022-06-28 07:26:40.688
BD5BMC-9 BD5BMC-9 28.55km 331° 2022-06-29 16:55:27.348
BH5BMB-9 BH5BMB-9 31.90km 328° 2022-06-09 18:37:36.197
BH5BWH-10 BH5BWH-10