BD5BLY-10 台站信息

BD5BLY-10 BD5BLY-10    新窗口
消息: yueqing aprs 144.390 tel:13758067777 12.2V
最新位置: 121°2'57" E 28°12'48" N (PL08MF)   
最近时间: 2023-05-29 15:47:30
最新传递路径: BD5BLY-10>APET51,BR5BB-10*,WIDE1*,qAS,BH5BWH-10
数据包: 37
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD5BLY-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BR5BB-10 BR5BB-10 37
2023-05-29 08:07:25
2023-05-29 15:47:30
7.86km 37.0° 2023-05-29 08:07:25 
BD5BLY-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5AAB-9 BG5AAB-9 14.08km 138° 2023-05-27 12:11:50.834
BG5BRM-6 BG5BRM-6 14.37km 144° 2023-05-28 18:54:55.35
BR5BB-10 BR5BB-10 7.86km 38° 2023-05-29 16:17:00.16
BG5EBJ-9 BG5EBJ-9 43.95km 313° 2023-05-29 19:41:25.104
BG5FGC-11 BG5FGC-11 48.42km 341° 2023-05-29 11:10:36.28
BH5BWH-10 BH5BWH-10 28.35km 149° 2023-05-29 19:56:02.218
BG5BRG-6 BG5BRG-6 27.08km 134° 2023-05-29 17:36:11.298
BG5BRG-10 BG5BRG-10 27.20km 133° 2023-05-29 19:52:04.011
BD5BNM-6 BD5BNM-6 24.44km 138° 2023-05-27 21:30:56.011
BD5BNM-9 BD5BNM-9 22.66km 136° 2023-05-27 21:15:29.472
呼号 距离 位置时刻
BG5BLH-10 BG5BLH-10 14.46km 149° 2023-05-29 19:58:11.248
BD5BMC-9 BD5BMC-9 12.79km 147° 2023-05-29 19:58:20.872
BD5BLY-7 BD5BLY-7 19.85km 358° 2023-05-20 15:30:18.919
BG5FGC-2 BG5FGC-2 40.24km 358° 2023-05-29 19:49:06.041
BH5BLU-9 BH5BLU-9 38.41km 188° 2023-04-30 10:01:51.422
BH5BWH-9 BH5BWH-9 27.37km 149° 2023-05-18 12:24:57.605
BG5BRG-9 BG5BRG-9 27.56km 132° 2023-05-29 12:55:18.526
BD5BNM-10 BD5BNM-10 24.48km 138° 2023-05-29 19:58:03.207
BG5BRG-8 BG5BRG-8 22.84km 131° 2023-05-29 12:45:47.997
BD5BLY-10 BD5BLY-10