BG5BNG-10 台站信息

BG5BNG-10 BG5BNG-10    新窗口
消息: YQ IGATE 144.390 13868768769 12.5V
最新位置: 121°10'23" E 28°22'49" N    
最近时间: 2022-01-18 15:04:19
最新传递路径: BG5BNG-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 447
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BG5BNG-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG5BNG-9 BG5BNG-9 15 2022-01-18 08:13:38 2022-01-18 08:25:51 6.35km 144° 2022-01-18 08:25:51 
BG5BNG-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD5BLH-15 BD5BLH-15 37.94km 140° 2022-01-17 11:44:37.795
BG5BLH-10 BG5BLH-10 36.63km 145° 2022-01-18 02:21:36.268
BD5BLH-3 BD5BLH-3 35.76km 145° 2021-12-24 15:21:28.557
BD5BLH-11 BD5BLH-11 35.11km 144° 2022-01-18 13:53:49.208
BI4RSI-8 BI4RSI-8 22.31km 141° 2021-12-27 09:04:55.875
BD5BMC-5 BD5BMC-5 22.23km 140° 2022-01-08 15:21:44.603
BG5FPH-7 BG5FPH-7 21.22km 268° 2022-01-08 22:18:35.078
BG5FPH-2 BG5FPH-2 21.61km 269° 2022-01-11 13:09:30.889
BG5FGC-2 BG5FGC-2 24.13km 28° 2022-01-18 15:04:42.673
BG5FFV-10 BG5FFV-10 49.75km 4° 2022-01-18 15:02:45.702
BG5FFA-10 BG5FFA-10 38.85km 325° 2021-12-27 15:01:06.801
BH5BMB-9 BH5BMB-9 49.28km 139° 2021-12-31 15:30:20.786
BG5BNG-9 BG5BNG-9 49.72km 137° 2022-01-18 10:33:37.893
BG5BRM-6 BG5BRM-6 49.41km 137° 2022-01-15 18:33:40.433
BH5BNQ-6 BH5BNQ-6 48.55km 138° 2022-01-18 10:07:25.911
BD5BNM-9 BD5BNM-9 46.57km 141° 2022-01-18 13:26:26.728
BG5BRG-9 BG5BRG-9 46.73km 143° 2022-01-18 12:46:47.971
BH5BLU-9 BH5BLU-9 43.10km 140° 2022-01-18 11:02:33.249
呼号 距离 位置时刻
BH5BMZ-5 BH5BMZ-5 37.97km 140° 2022-01-08 09:17:07.564
BD5BMC-9 BD5BMC-9 35.93km 144° 2022-01-18 14:52:02.356
BG5BUK-6 BG5BUK-6 35.11km 145° 2022-01-18 15:03:34.734
BH5BNR-6 BH5BNR-6 35.20km 139° 2022-01-15 10:26:40.352
BD5BLY-10 BD5BLY-10 22.20km 143° 2022-01-18 15:03:14.57
BR5BB-10 BR5BB-10 20.50km 122° 2022-01-16 12:02:56.024
BG5FPH-10 BG5FPH-10 21.20km 269° 2022-01-17 02:40:17.954
BG5FIN-9 BG5FIN-9 35.58km 300° 2022-01-17 12:36:01.441
BG5FGC-11 BG5FGC-11 27.70km 355° 2022-01-18 15:03:05.726
BG5FIM-2 BG5FIM-2 29.61km 336° 2022-01-18 15:03:12.242
BG5FLT-9 BG5FLT-9 40.26km 325° 2022-01-18 14:20:16.99
BH5BWH-9 BH5BWH-9 49.57km 146° 2022-01-18 14:25:41.135
BG5BRG-6 BG5BRG-6 49.49km 137° 2021-12-29 16:49:44.621
BG5BRG-10 BG5BRG-10 49.14km 137° 2022-01-18 15:03:47.777
BD5BNM-10 BD5BNM-10 46.61km 140° 2022-01-18 15:04:39.583
BG5BQM-6 BG5BQM-6 46.38km 142° 2022-01-17 09:41:14.3
BG5AAB-9 BG5AAB-9 44.73km 145° 2022-01-18 08:14:03.555
BG5BNG-10 BG5BNG-10