BD5BNM-10 台站信息

BD5BNM-10 BD5BNM-10    新窗口
消息: YUEQING APRS 144390 12.9V
最新位置: 120°53'29" E 28°2'35" N    
最近时间: 2022-05-23 13:37:40
最新传递路径: BD5BNM-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 135
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BD5BNM-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG5BNG-9 BG5BNG-9 6 2022-05-23 08:49:21 2022-05-23 10:22:55 4.75km 95° 2022-05-23 08:49:21 
BG5BRG-9 BG5BRG-9 54 2022-05-23 08:48:24 2022-05-23 10:11:20 3.75km 90° 2022-05-23 08:48:24 
BH5BLU-9 BH5BLU-9 19 2022-05-23 08:57:10 2022-05-23 10:39:04 3.98km 95° 2022-05-23 09:10:46 
BD5BNM-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH5BMZ-R BH5BMZ-R 32.22km 90° 2022-05-20 14:41:56.694
BH5BWH-9 BH5BWH-9 5.51km 206° 2022-05-22 11:22:13.688
BG5BRG-10 BG5BRG-10 3.71km 95° 2022-05-22 11:31:56.163
BD5BNM-6 BD5BNM-6 0.10km 238° 2022-05-23 09:12:05.979
BD5BNM-9 BD5BNM-9 0.19km 297° 2022-05-22 17:24:03.774
BG5BRG-9 BG5BRG-9 0.98km 248° 2022-05-23 10:11:20.758
BH5CZT-9 BH5CZT-9 37.61km 149° 2022-05-05 11:25:49.207
BG5BNM-5 BG5BNM-5 10.03km 280° 2022-05-23 13:42:36.043
BD5BLH-11 BD5BLH-11 11.23km 303° 2022-05-23 11:22:34.787
BH5BNR-6 BH5BNR-6 13.68km 295° 2022-05-21 12:39:46.437
BD5BMC-9 BD5BMC-9 24.36km 320° 2022-05-23 13:43:33.08
BR5BB-10 BR5BB-10 27.75km 333° 2022-05-10 15:25:04.915
呼号 距离 位置时刻
BH5BWH-10 BH5BWH-10 6.40km 200° 2022-05-23 13:42:36.397
BG5BRM-6 BG5BRM-6 4.10km 97° 2022-05-22 08:54:10.378
BG5BNG-9 BG5BNG-9 3.86km 89° 2022-05-23 10:37:56.55
BH5BMB-9 BH5BMB-9 0.13km 352° 2022-05-02 11:26:29.668
BG5BRG-8 BG5BRG-8 0.98km 248° 2022-05-23 10:11:32.236
BH5BLU-9 BH5BLU-9 3.52km 323° 2022-05-23 10:39:04.063
BG5AAB-9 BG5AAB-9 9.03km 284° 2022-05-12 17:35:39.38
BG5BLH-10 BG5BLH-10 10.62km 303° 2022-05-23 13:43:05.213
BG5BUK-6 BG5BUK-6 11.92km 306° 2022-05-23 13:42:46.436
BD5BLY-10 BD5BLY-10 24.48km 317° 2022-05-23 13:41:21.871
BH5FCZ-N BH5FCZ-N 24.92km 277° 2022-05-18 16:29:30.062
BG5BNG-10 BG5BNG-10 46.61km 319° 2022-05-23 13:42:09.164
BD5BNM-10 BD5BNM-10