BD5BNM-10 台站信息

BD5BNM-10 BD5BNM-10    新窗口  历史数据
消息: YUEQING APRS 144390 13.5V
最新位置: 120°53'29" E 28°2'35" N (PL08KB)   
最近时间: 2024-06-18 17:35:23
最新传递路径: BD5BNM-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK
数据包: 181
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BD5BNM-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BH5BWH-10 BH5BWH-10 1
2024-06-18 00:35:51
2024-06-18 00:35:51
6.24km 314° 2024-06-18 00:35:51 
BG5BRG-10 BG5BRG-10 1
2024-06-18 15:57:32
2024-06-18 15:57:32
3.71km 264° 2024-06-18 15:57:32 
BD5BNM-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5BRT-10 BG5BRT-10 28.82km 243° 2024-06-16 11:29:26.821
BG5CYP-10 BG5CYP-10 31.12km 252° 2024-06-16 19:14:07.27
BH5BWH-10 BH5BWH-10 6.24km 162° 2024-06-18 17:36:44.76
BG5BRM-6 BG5BRM-6 5.74km 260° 2024-06-08 20:35:31.497
BG5BRG-9 BG5BRG-9 4.14km 263° 2024-06-15 15:32:12.61
BG5DNB-11 BG5DNB-11 4.10km 263° 2024-06-15 15:32:15.572
BG5BRG-10 BG5BRG-10 3.71km 265° 2024-06-18 17:36:04.81
BG5BNG-9 BG5BNG-9 3.86km 272° 2024-06-16 11:05:21.013
BD5BNM-9 BD5BNM-9 0.07km 106° 2024-06-17 21:31:30.621
BD5BNM-3 BD5BNM-3 0.10km 69° 2024-06-16 21:33:21.533
BG5BRP-6 BG5BRP-6 1.13km 99° 2024-06-17 16:35:26.018
BG5AAB-9 BG5AAB-9 9.43km 75° 2024-06-18 17:39:47.701
BG5BUK-5 BG5BUK-5 10.87km 49° 2024-06-18 17:37:20.748
BG5BOB-12 BG5BOB-12 13.49km 62° 2024-06-08 19:19:52.994
BD5BLY-10 BD5BLY-10 24.48km 39° 2024-06-16 13:25:10.745
呼号 距离 位置时刻
BG5CYP-9 BG5CYP-9 31.13km 252° 2024-06-17 21:58:07.93
BG5DNQ-10 BG5DNQ-10 23.37km 264° 2024-05-29 22:03:15.906
BD5BPA-6 BD5BPA-6 6.72km 258° 2024-06-18 17:39:43.528
BD5BMC-9 BD5BMC-9 4.04km 254° 2024-06-18 16:50:10.722
BG5BRG-7 BG5BRG-7 3.94km 262° 2024-05-23 16:44:58.829
BG5BRG-6 BG5BRG-6 4.10km 263° 2024-06-14 15:51:59.544
BG5BRG-8 BG5BRG-8 2.63km 260° 2024-05-25 08:31:34.224
BD5BNM-5 BD5BNM-5 0.09km 114° 2024-06-18 17:27:38.951
BG5BNM-5 BG5BNM-5 0.07km 106° 2024-06-18 16:29:13.796
BG5DMM-9 BG5DMM-9 1.69km 136° 2024-06-17 17:06:08.19
BG5BRT-6 BG5BRT-6 1.72km 24° 2024-06-06 13:23:44.231
BD5BUH-9 BD5BUH-9 9.76km 39° 2024-06-16 15:07:43.791
BG5BOB-1 BG5BOB-1 13.25km 61° 2024-06-08 15:30:02.798
BH5BNR-6 BH5BNR-6 10.46km 40° 2024-06-06 16:26:01.007
BR5BB-10 BR5BB-10 27.75km 23° 2024-06-16 13:26:09.81
BD5BNM-10 BD5BNM-10