BG6VHS-10 台站信息

BG6VHS-10 BG6VHS-10    新窗口  历史数据
消息: 12.1V
最新状态: APRS IGATE 439.9 -5/88.5 439.8-5.05/77 AVRT7p_20200113
最新位置: 111°19'50" E 30°41'15" N (OM50PQ)   
最近时间: 2024-06-18 16:23:41
最新传递路径: BG6VHS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 981
附加信息: 功率4W 天线高度98m 增益6dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BG6VHS-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BR6QQ-1 BR6QQ-1 6
2024-06-18 02:36:38
2024-06-18 04:06:38
93.47km 114° 2024-06-18 02:36:38 
BG6TSO-10 BG6TSO-10 3
2024-06-18 06:23:43
2024-06-18 07:43:43
286.79km 60° 2024-06-18 06:23:43 
BG6RLD-10 BG6RLD-10 9
2024-06-18 03:06:33
2024-06-18 08:03:02
57.35km 124° 2024-06-18 03:06:33 
BG6STS-1 BG6STS-1 44
2024-06-18 03:05:42
2024-06-18 13:07:24
15.21km 152° 2024-06-18 03:05:42 
BG6STJ-15 BG6STJ-15 15
2024-06-18 07:30:07
2024-06-18 13:56:35
15.02km 316° 2024-06-18 07:30:07 
BG6VHS-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6STS-1 BG6STS-1 15.21km 153° 2024-06-18 16:07:55.024
BG6UFZ-9 BG6UFZ-9 8.40km 142° 2024-06-05 21:24:16.741
BG6UFZ-7 BG6UFZ-7 2.25km 244° 2024-06-11 08:52:11.795
BG6RCG-10 BG6RCG-10 4.07km 280° 2024-05-20 19:13:42.469
BG6SPD-7 BG6SPD-7 4.20km 284° 2024-06-17 14:25:01.177
bux76 bux76 5.15km 287° 2024-06-15 15:25:07.702
BG6VKY-9 BG6VKY-9 2.86km 282° 2024-06-09 09:36:02.532
BGUV90 BGUV90 3.65km 299° 2024-06-17 17:46:17.576
BG6UGS-7 BG6UGS-7 5.96km 303° 2024-06-16 13:18:46.703
BG6VHG-5 BG6VHG-5 1.16km 351° 2024-05-25 16:32:41.279
BG6RLD-5 BG6RLD-5 22.86km 155° 2024-06-18 09:47:24.122
BG6STS-9 BG6STS-9 22.91km 151° 2024-06-18 06:26:11.136
BG6QXQ-7 BG6QXQ-7 49.32km 127° 2024-06-12 20:31:56.738
BG6SOT-D BG6SOT-D 49.99km 126° 2024-06-17 09:22:01.385
BG6SNJ-10 BG6SNJ-10 31.50km 271° 2024-06-18 16:23:38.456
呼号 距离 位置时刻
BG6STS-10 BG6STS-10 15.21km 153° 2024-06-18 16:10:57.697
BG6UFZ-10 BG6UFZ-10 2.25km 244° 2024-06-18 12:42:48.391
BG6RCG-5 BG6RCG-5 4.08km 280° 2024-06-17 17:31:16.639
BG6SPD-9 BG6SPD-9 4.21km 283° 2024-06-12 21:27:23.816
BH5BME BH5BME 5.18km 287° 2024-06-16 10:21:59.938
BG6SNJ-7 BG6SNJ-7 2.76km 278° 2024-06-01 20:56:46.773
BG6SNJ-3 BG6SNJ-3 2.73km 277° 2024-06-13 03:07:54.179
BG6UGF-15 BG6UGF-15 2.60km 320° 2024-06-12 10:13:28.899
BG6UFZ-5 BG6UFZ-5 5.68km 320° 2024-06-18 12:57:57.89
BG6STJ-15 BG6STJ-15 15.02km 316° 2024-06-18 16:14:32.129
BG6STS-7 BG6STS-7 15.35km 153° 2024-06-17 15:13:55.348
BG6QXQ-3 BG6QXQ-3 49.26km 128° 2024-06-17 16:32:03.483
BG6SOT-8 BG6SOT-8 49.97km 126° 2024-06-09 09:18:19.403
BG6SOT-Y BG6SOT-Y 49.99km 126° 2024-06-14 07:54:44.502
BG6TJB BG6TJB 30.07km 301° 2024-06-18 14:33:00.423
BG6VHS-10 BG6VHS-10