BG6SNJ-10 台站信息

BG6SNJ-10 BG6SNJ-10    新窗口
消息: YiChang APRS 144.640MHz 13.8V
最新状态: BG6SNJ APRS IGATE AVRT7p_20200113
最新位置: 111°0'6" E 30°41'26" N    
最近时间: 2022-08-17 18:46:24
最新传递路径: BG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK
数据包: 1127
附加信息: 功率0W 天线高度195m 增益2dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BG6SNJ-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG6RLD-10 BG6RLD-10 13 2022-08-17 04:22:24 2022-08-17 16:32:24 43.89km 351° 2022-08-17 04:22:24 
BG6SNJ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6RWF-5 BG6RWF-5 40.96km 238° 2022-08-12 10:37:08.687
BG6STS-7 BG6STS-7 40.95km 122° 2022-08-17 10:03:32.821
BG6STS-10 BG6STS-10 40.88km 122° 2022-08-17 18:00:05.167
BG6STS-1 BG6STS-1 31.58km 99° 2022-08-17 18:41:15.942
BG6RCG-8 BG6RCG-8 27.52km 95° 2022-08-14 10:18:29.032
BG6VHG-5 BG6VHG-5 30.17km 93° 2022-08-15 19:29:36.983
BG6STS-5 BG6STS-5 44.49km 125° 2022-07-19 09:48:38.909
呼号 距离 位置时刻
BG6RLD-10 BG6RLD-10 43.89km 352° 2022-08-17 17:42:26.89
BG6STS-9 BG6STS-9 40.99km 122° 2022-08-17 18:29:51.926
BG6RLD-9 BG6RLD-9 29.01km 96° 2022-08-17 18:20:42.252
BG6VLC-8 BG6VLC-8 32.19km 100° 2022-08-17 10:49:01.998
BG6RCG-10 BG6RCG-10 27.50km 95° 2022-08-17 18:38:22.074
BG6VHO-9 BG6VHO-9 31.56km 92° 2022-07-31 21:24:29.733
BG6SNJ-10 BG6SNJ-10