BG6STS-9 台站信息

BG6STS-9 BG6STS-9    新窗口
消息: HUBEIYICHANG 1820.1Km 8.0V 29.5C 999.1hPa S04
最新位置: 111°24'13" E 30°33'56" N (OM50QN)   
最近时间: 2023-05-29 05:59:38
最新传递路径: BG6STS-9>APUV98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG6STS-10
数据包: 9
附加信息: 速度1.9km/h 方向23° 海拔76.8m
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6STS-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG6STS-10 BG6STS-10 9
2023-05-29 05:54:33
2023-05-29 05:59:38
0.21km 349.0° 2023-05-29 05:54:33 
BG6STS-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6STS-1 BG6STS-1 0.07km 307° 2023-05-29 13:48:29.434
BD4WAT-9 BD4WAT-9 11.19km 333° 2023-05-22 14:39:22.756
BG6STS-7 BG6STS-7 11.14km 343° 2023-05-24 17:55:59.214
BG6VLC-8 BG6VLC-8 10.89km 49° 2023-04-30 18:58:32.845
BG6SMZ-7 BG6SMZ-7 44.91km 177° 2023-05-12 12:37:05.976
BG6SNJ-10 BG6SNJ-10 40.95km 285° 2023-05-29 20:54:19.792
呼号 距离 位置时刻
BG6STS-10 BG6STS-10 0.07km 307° 2023-05-29 19:52:54.273
BG6VHG-5 BG6VHG-5 16.44km 337° 2023-05-29 16:37:42.041
BG6STK-9 BG6STK-9 25.03km 327° 2023-04-30 17:37:00.021
BG6UHP BG6UHP 14.78km 17° 2023-05-06 17:01:36.559
BG6STS-12 BG6STS-12 0.15km 171° 2023-05-11 07:41:32.456
BG6STS-9 BG6STS-9