BG6STS-10 台站信息

BG6STS-10 BG6STS-10    新窗口
消息: 3.7V
最新状态: AVRT7 144.640MHz AVRT7-mini 20190705
最新位置: 111°24'11" E 30°33'57" N (OM50QN)   
最近时间: 2023-06-05 01:46:05
最新传递路径: BG6STS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ
数据包: 25
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6STS-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BR6QQ-10 BR6QQ-10 4
2023-06-05 00:14:25
2023-06-05 01:34:23
79.01km 96.0° 2023-06-05 00:14:25 
BG6STS-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6STS-7 BG6STS-7 3.93km 345° 2023-06-04 13:22:05.622
BG6UFZ-5 BG6UFZ-5 15.41km 328° 2023-06-05 01:52:02.063
BG6VHG-5 BG6VHG-5 16.43km 337° 2023-06-04 19:50:18.089
BG6STS-12 BG6STS-12 0.13km 156° 2023-06-04 09:53:27.933
BG6SNJ-10 BG6SNJ-10 40.88km 285° 2023-06-05 01:54:50.475
呼号 距离 位置时刻
BG6STS-1 BG6STS-1 0.00km 360° 2023-06-04 15:59:18.326
BD4WAT-9 BD4WAT-9 11.12km 333° 2023-05-22 14:39:22.756
BG6SMZ-7 BG6SMZ-7 44.95km 177° 2023-05-12 12:37:05.976
BG6STS-9 BG6STS-9 0.12km 147° 2023-06-04 17:14:43.533
BG6STS-10 BG6STS-10