BG6STS-10 台站信息

BG6STS-10 BG6STS-10    新窗口
消息: hu bei yi chang xiao ting aprs 13.8V
最新位置: 111°24'11" E 30°33'57" N    
最近时间: 2021-12-04 00:40:10
最新传递路径: BG6STS-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG6STS-1
数据包: 3
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6STS-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG6STS-1 BG6STS-1 3 2021-12-04 00:00:12 2021-12-04 00:40:10 14.33km 337.0° 2021-12-04 00:00:12 
BG6STS-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6RUG-9 BG6RUG-9 28.64km 289° 2021-12-03 18:48:38.706
BG6VLC-9 BG6VLC-9 9.56km 339° 2021-12-03 20:31:06.761
BG1PJM-7 BG1PJM-7 9.03km 3° 2021-12-02 19:50:16.669
BG6STS-1 BG6STS-1 14.33km 334° 2021-12-04 00:49:22.268
BG6RCG-10 BG6RCG-10 17.98km 325° 2021-12-04 00:47:47.063
BG6SPD-10 BG6SPD-10 21.28km 330° 2021-11-23 12:05:33.155
BG6VJU-B BG6VJU-B 24.69km 337° 2021-11-22 16:32:32.581
BG6VGZ-7 BG6VGZ-7 12.69km 28° 2021-11-28 13:42:19.559
BG6VHG-5 BG6VHG-5 48.10km 58° 2021-11-14 18:26:43.958
BG6STS-7 BG6STS-7 0.14km 151° 2021-11-19 16:20:18.317
BG6RCG-13 BG6RCG-13 42.18km 262° 2021-12-03 23:14:07.171
呼号 距离 位置时刻
G6STS-10 G6STS-10 0.00km 360° 2021-11-30 22:03:19.177
BG6UKS-7 BG6UKS-7 8.96km 2° 2021-12-01 19:41:04.275
BG6VKY-9 BG6VKY-9 12.82km 335° 2021-12-03 14:26:47.869
BG6VLC-8 BG6VLC-8 13.63km 336° 2021-11-24 08:16:40.352
BG6RLD-9 BG6RLD-9 17.39km 329° 2021-12-03 18:48:35.806
BG6SPD-9 BG6SPD-9 16.96km 341° 2021-12-01 14:25:24.495
BG6VJU-S BG6VJU-S 24.69km 337° 2021-11-22 16:32:22.675
BG6VHG-9 BG6VHG-9 35.67km 56° 2021-12-03 17:33:15.741
BG6STS-5 BG6STS-5 0.14km 151° 2021-11-23 14:32:20.781
BG6STS-9 BG6STS-9 0.14km 151° 2021-11-23 15:06:40.948
BG6SNJ-10 BG6SNJ-10 40.88km 285° 2021-12-04 00:50:49.052
BG6STS-10 BG6STS-10