BG6STS-10 台站信息

BG6STS-10 BG6STS-10    新窗口
消息: hu bei yi chang xiao ting aprs 13.8V
最新位置: 111°24'11" E 30°33'57" N    
最近时间: 2022-05-21 04:50:47
最新传递路径: BG6STS-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG6STS-1
数据包: 14
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6STS-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG6STS-1 BG6STS-1 14 2022-05-21 00:30:59 2022-05-21 04:50:47 14.33km 337.0° 2022-05-21 00:30:59 
BG6STS-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6STS-1 BG6STS-1 14.33km 334° 2022-05-21 04:53:22.001
BG6RCG-10 BG6RCG-10 17.98km 325° 2022-05-21 04:52:53.659
BG6UKS-9 BG6UKS-9 9.29km 4° 2022-05-02 19:05:35.704
BG6STT-5 BG6STT-5 49.32km 68° 2022-04-23 14:05:50.622
BG6VKY-9 BG6VKY-9 5.40km 152° 2022-04-26 09:59:29.455
BG6RLD-10 BG6RLD-10 42.18km 262° 2022-05-18 21:54:24.265
BG6VJU-10 BG6VJU-10 47.17km 301° 2022-04-22 01:10:39.409
呼号 距离 位置时刻
BG6VLC-8 BG6VLC-8 13.62km 336° 2022-05-15 22:16:47.257
BG6RLD-7 BG6RLD-7 17.44km 329° 2022-05-16 14:03:46.306
BG6VHG-5 BG6VHG-5 46.74km 55° 2022-05-20 18:04:35.073
BG6RLP-5 BG6RLP-5 29.70km 242° 2022-05-20 09:15:30.031
BG6STS-9 BG6STS-9 0.14km 151° 2022-04-26 13:17:28.136
BG6SNJ-10 BG6SNJ-10 40.88km 285° 2022-05-21 04:53:58.746
BG6STS-10 BG6STS-10