BR6QQ-10 台站信息

BR6QQ-10 BR6QQ-10    新窗口
消息: JingZhou IGate 144.640MHz 12.4V 15.6C
最新位置: 112°10'59" E 30°20'21" N    
最近时间: 2021-12-02 06:16:15
最新传递路径: BR6QQ-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE
数据包: 75
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益9dB 方向8.0°
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BR6QQ-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BR7DGI-10 BR7DGI-10 1 2021-12-02 04:55:00 2021-12-02 04:55:00 225.99km 228° 2021-12-02 04:55:00 
BG6RCG-13 BG6RCG-13 3 2021-12-02 01:44:07 2021-12-02 06:04:07 119.96km 256° 2021-12-02 01:44:07 
BG6TSQ-10 BG6TSQ-10 37 2021-12-02 00:00:39 2021-12-02 06:10:21 3.76km 303° 2021-12-02 00:00:39 
BR6QQ-1 BR6QQ-1 37 2021-12-02 00:08:06 2021-12-02 06:08:08 3.03km 117° 2021-12-02 00:08:06 
BR6QQ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-B BG6QLQ-B 40.41km 172° 2021-11-27 10:35:36.018
BG6TSQ-10 BG6TSQ-10 3.76km 304° 2021-12-02 06:10:21.733
BR6QQ-1 BR6QQ-1 3.03km 117° 2021-12-02 06:08:08.171
BG6SMR-R BG6SMR-R 4.10km 106° 2021-11-03 22:32:09.233
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-S BG6QLQ-S 40.41km 172° 2021-11-27 10:35:25.954
BG6SMM-N BG6SMM-N 0.05km 55° 2021-11-03 15:57:30.271
BG6SMR-2 BG6SMR-2 4.10km 106° 2021-11-03 09:31:00.73
BR6QQ-10 BR6QQ-10