BR6QQ-10 台站信息

BR6QQ-10 BR6QQ-10    新窗口
消息: JingZhou IGate 144.640MHz 12.4V 17.0C
最新位置: 112°10'59" E 30°20'21" N    
最近时间: 2022-10-06 02:41:02
最新传递路径: BR6QQ-10>APET51,BG6RLD-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BG6SNJ-10
数据包: 1
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益9dB 方向360°
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR6QQ-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG6RLD-10 BG6RLD-10 1
2022-10-06 02:41:02
2022-10-06 02:41:02
144.73km 330.0° 2022-10-06 02:41:02 
BR6QQ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-B BG6QLQ-B 40.41km 172° 2022-10-06 06:19:24.117
BG6VRK-6 BG6VRK-6 3.93km 316° 2022-10-06 06:04:02.919
BG6TSQ-10 BG6TSQ-10 3.81km 317° 2022-10-03 23:02:17.6
BG6UKM-6 BG6UKM-6 7.72km 93° 2022-10-05 16:00:48.555
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-S BG6QLQ-S 40.41km 172° 2022-10-06 06:19:14.186
BG6TSQ-6 BG6TSQ-6 8.08km 126° 2022-10-05 20:38:34.625
BR6QQ-1 BR6QQ-1 3.03km 117° 2022-10-06 05:59:49.001
BR6QQ-10 BR6QQ-10