BR6QQ-10 台站信息

BR6QQ-10 BR6QQ-10    新窗口  历史数据
消息: JingZhou IGate 144.640MHz 12.5V 34.3C
最新位置: 112°10'59" E 30°20'21" N (OM60CI)   
最近时间: 2024-05-25 22:51:09
最新传递路径: BR6QQ-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA
数据包: 275
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益9dB 方向360°
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR6QQ-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG6RLD-10 BG6RLD-10 9
2024-05-25 00:26:33
2024-05-25 22:36:30
144.52km 304.0° 2024-05-25 00:26:33 
BG6STJ-15 BG6STJ-15 5
2024-05-25 07:06:42
2024-05-25 17:26:43
104.63km 298.0° 2024-05-25 07:06:42 
BR6QQ-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BR6QQ-1 BR6QQ-1 128
2024-05-25 00:06:17
2024-05-25 22:46:19
3.03km 105° 2024-05-25 00:06:17 
BG6TSO-1 BG6TSO-1 17
2024-05-25 03:14:47
2024-05-25 07:35:02
135.26km 115° 2024-05-25 03:14:47 
BG6STS-1 BG6STS-1 2
2024-05-25 02:05:26
2024-05-25 04:52:02
79.01km 288° 2024-05-25 02:05:26 
BG6TSQ-10 BG6TSQ-10 105
2024-05-25 00:00:13
2024-05-25 22:50:04
3.81km 301° 2024-05-25 00:00:13 
BG6TSO-10 BG6TSO-10 7
2024-05-25 07:00:16
2024-05-25 08:25:06
203.08km 348° 2024-05-25 07:00:16 
BR6QQ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6SMZ-7 BG6SMZ-7 43.30km 246° 2024-05-20 20:13:29.622
BR6QZY-10 BR6QZY-10 43.04km 247° 2024-05-23 14:05:27.773
BG6SOT-8 BG6SOT-8 43.40km 282° 2024-05-13 20:55:55.048
BG6SOT-D BG6SOT-D 42.32km 283° 2024-05-25 22:57:11.86
BG6SMR-5 BG6SMR-5 16.08km 197° 2024-05-05 03:40:18.951
BG6QLQ-B BG6QLQ-B 40.41km 147° 2024-05-24 05:49:05.389
BI4LAD-7 BI4LAD-7 11.12km 286° 2024-05-22 20:47:59.439
BG6TSQ-10 BG6TSQ-10 3.81km 302° 2024-05-25 22:50:04.717
8BR6QQ-1 8BR6QQ-1 3.03km 105° 2024-05-14 06:26:02.178
BG6QXK-7 BG6QXK-7 1.96km 83° 2024-05-19 13:45:56.338
呼号 距离 位置时刻
BR6QZY BR6QZY 43.04km 247° 2024-04-30 16:07:56.1
BH6QJH-15 BH6QJH-15 42.29km 244° 2024-05-25 12:59:51.762
BG6SOT-1 BG6SOT-1 43.41km 282° 2024-05-25 21:50:28.666
BH6QDJ-6 BH6QDJ-6 30.37km 232° 2024-05-24 18:36:18.657
BG6QLQ B BG6QLQ B 40.41km 147° 2024-05-24 05:48:55.388
BG6TSQ-6 BG6TSQ-6 3.93km 301° 2024-05-25 23:00:01.346
BI4LAD BI4LAD 10.35km 285° 2024-05-17 10:11:13.566
5BR6QQ-10 5BR6QQ-10 0.00km 0° 2024-05-23 01:51:25.937
BR6QQ-1 BR6QQ-1 3.03km 105° 2024-05-25 22:56:20.154
BI4LAD-9 BI4LAD-9 5.38km 95° 2024-05-18 14:41:48.329
BR6QQ-10 BR6QQ-10