BR6QQ-10 台站信息

BR6QQ-10 BR6QQ-10    新窗口
消息: JingZhou IGate 144.640MHz 12.5V 29.0C
最新位置: 112°10'59" E 30°20'21" N    
最近时间: 2022-05-22 03:22:09
最新传递路径: BR6QQ-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE
数据包: 42
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益9dB 方向8.0°
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR6QQ-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BR6SZA-1 BR6SZA-1 3 2022-05-22 01:32:12 2022-05-22 03:02:12 145.01km 20.0° 2022-05-22 01:32:12 
BR6QQ-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG6TSQ-10 BG6TSQ-10 20 2022-05-22 00:08:39 2022-05-22 03:18:39 3.81km 316° 2022-05-22 00:08:39 
BR6QQ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-B BG6QLQ-B 40.41km 172° 2022-05-20 20:56:26.428
BG6QLQ-9 BG6QLQ-9 40.42km 172° 2022-05-22 03:24:28.094
BG6VRK-6 BG6VRK-6 3.95km 317° 2022-05-22 01:03:04.083
BR6QQ-1 BR6QQ-1 3.03km 117° 2022-05-21 23:32:34.482
BG6UKM-6 BG6UKM-6 7.00km 93° 2022-05-20 18:13:17.608
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-S BG6QLQ-S 40.41km 172° 2022-05-20 20:56:16.385
BG6TSQ-6 BG6TSQ-6 3.72km 306° 2022-05-21 09:45:30.055
BG6TSQ-10 BG6TSQ-10 3.81km 317° 2022-05-22 03:18:39.699
BG6UKM-5 BG6UKM-5 5.48km 122° 2022-05-13 20:46:54.096
BG6UKM-7 BG6UKM-7 6.34km 86° 2022-05-03 10:44:07.266
BR6QQ-10 BR6QQ-10