BG6TSQ-10 台站信息

BG6TSQ-10 BG6TSQ-10    新窗口
消息: 12.3V 16.1C 1024.0Pa BG6TSQ
最新位置: 112°8'58" E 30°21'26" N (OM60BI)   
最近时间: 2022-12-02 11:35:57
最新传递路径: BG6TSQ-10>AP51G3,WIDE1-1,qAS,BR6QQ-10
数据包: 30
附加信息: 功率1W 天线高度24m 增益3dB 方向360°
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6TSQ-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BR6QQ-10 BR6QQ-10 30
2022-12-02 00:58:27
2022-12-02 11:35:57
3.81km 136.0° 2022-12-02 00:58:27 
BG6TSQ-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BR6QQ-1 BR6QQ-1 2
2022-12-02 05:48:02
2022-12-02 06:48:03
6.77km 130° 2022-12-02 05:48:02 
BG6TSQ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-B BG6QLQ-B 43.89km 171° 2022-12-02 11:35:18.617
BG6VRK-6 BG6VRK-6 0.15km 316° 2022-12-02 11:06:05.844
BR6QQ-10 BR6QQ-10 3.81km 139° 2022-12-02 11:36:32.04
BG6UKM-6 BG6UKM-6 8.13km 126° 2022-12-01 08:24:05.656
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-S BG6QLQ-S 43.89km 171° 2022-12-02 11:35:08.71
BG6TSQ-6 BG6TSQ-6 0.02km 334° 2022-12-01 15:11:33.831
BR6QQ-1 BR6QQ-1 6.77km 131° 2022-12-02 11:38:01.587
BG6UKM-7 BG6UKM-7 11.26km 110° 2022-11-08 20:40:07.588
BG6TSQ-10 BG6TSQ-10