BG6TSQ-10 台站信息

BG6TSQ-10 BG6TSQ-10    新窗口
消息: 12.4V 25.4C 0995.6Pa BG6TSQ
最新位置: 112°8'58" E 30°21'26" N    
最近时间: 2022-08-17 18:57:53
最新传递路径: BG6TSQ-10>AP51G3,WIDE1-1,qAS,BR6QQ-10
数据包: 101
附加信息: 功率1W 天线高度24m 增益3dB 方向8.0°
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6TSQ-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BR6QQ-10 BR6QQ-10 98 2022-08-17 00:08:05 2022-08-17 18:57:53 3.81km 136.0° 2022-08-17 00:08:05 
BR6QQ-1 BR6QQ-1 3 2022-08-17 08:57:38 2022-08-17 13:47:48 6.77km 127.0° 2022-08-17 08:57:38 
BG6TSQ-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BR6QQ-1 BR6QQ-1 1 2022-08-17 08:30:54 2022-08-17 08:30:54 6.77km 130° 2022-08-17 08:30:54 
BG6TSQ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-B BG6QLQ-B 43.89km 171° 2022-08-17 18:53:57.979
BG6QLQ-7 BG6QLQ-7 43.91km 171° 2022-08-14 12:56:52.107
BG6TSQ-6 BG6TSQ-6 11.83km 132° 2022-08-17 12:07:59.434
BR6QQ-1 BR6QQ-1 6.77km 131° 2022-08-17 19:00:55.203
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-S BG6QLQ-S 43.89km 171° 2022-08-17 18:53:48.252
BG6VRK-6 BG6VRK-6 0.14km 308° 2022-08-17 19:03:33.253
BR6QQ-10 BR6QQ-10 3.81km 139° 2022-08-17 19:02:34.831
BG6UKM-6 BG6UKM-6 11.11km 111° 2022-08-17 18:38:24.035
BG6TSQ-10 BG6TSQ-10