BG6TSQ-10 台站信息

BG6TSQ-10 BG6TSQ-10    新窗口
消息: 12.3V 17.3C 1021.6Pa BG6TSQ
最新位置: 112°8'48" E 30°21'5" N    
最近时间: 2021-12-07 17:30:50
最新传递路径: BG6TSQ-10>AP51G3,WIDE1-1,qAS,BR6QQ-10
数据包: 92
附加信息: 功率1W 天线高度24m 增益3dB 方向8.0°
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6TSQ-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BR6QQ-1 BR6QQ-1 1 2021-12-07 07:31:17 2021-12-07 07:31:17 6.79km 119.0° 2021-12-07 07:31:17 
BR6QQ-10 BR6QQ-10 91 2021-12-07 00:00:45 2021-12-07 17:30:50 3.76km 123.0° 2021-12-07 00:00:45 
BG6TSQ-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BR6QQ-1 BR6QQ-1 3 2021-12-07 13:08:40 2021-12-07 16:48:41 6.79km 122° 2021-12-07 13:08:40 
BG6TSQ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-B BG6QLQ-B 43.52km 171° 2021-12-03 18:09:48.714
BR6QQ-10 BR6QQ-10 3.76km 125° 2021-12-07 17:29:30.259
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-S BG6QLQ-S 43.52km 171° 2021-12-03 18:09:38.771
BR6QQ-1 BR6QQ-1 6.79km 123° 2021-12-07 17:28:38.725
BG6TSQ-10 BG6TSQ-10