BG5HLN-10 台站信息

BG5HLN-10 BG5HLN-10    新窗口
消息: Welcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 11.6C
最新位置: 120°54'54" E 30°30'36" N (PM00KM)   
最近时间: 2022-12-02 11:54:13
最新传递路径: BG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN
数据包: 358
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG5HLN-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BH4DGF-10 BH4DGF-10 2
2022-12-02 10:40:03
2022-12-02 11:40:02
23.15km 210.0° 2022-12-02 10:40:03 
BG5HLN-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BH5EFD-1 BH5EFD-1 1
2022-12-02 06:56:03
2022-12-02 06:56:03
34.83km 294° 2022-12-02 06:56:03 
BG5HLN-9 BG5HLN-9 39
2022-12-02 00:37:30
2022-12-02 07:46:52
8.65km 165° 2022-12-02 07:46:52 
BG5HGA-1 BG5HGA-1 2
2022-12-02 07:23:03
2022-12-02 10:56:57
77.33km 203° 2022-12-02 07:23:03 
BY5HB-1 BY5HB-1 2
2022-12-02 06:18:53
2022-12-02 11:39:46
58.76km 202° 2022-12-02 06:18:53 
BG5HLN-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5DAL-8 BG5DAL-8 37.15km 195° 2022-12-02 09:54:24.049
BG5ALN-7 BG5ALN-7 46.47km 185° 2022-11-29 15:14:34.566
BH5EAU-3 BH5EAU-3 33.11km 268° 2022-12-02 11:54:01.411
BH4DGF-10 BH4DGF-10 23.15km 203° 2022-12-02 11:50:24.463
BH5EEJ-7 BH5EEJ-7 28.84km 256° 2022-11-30 17:54:15.208
BH5HIE-7 BH5HIE-7 20.76km 261° 2022-11-27 21:01:34.933
BH5HIE-3 BH5HIE-3 21.17km 270° 2022-12-02 11:35:29.319
BG5EKR-9 BG5EKR-9 41.18km 274° 2022-12-02 10:58:10.637
BH5EGJ-9 BH5EGJ-9 39.33km 278° 2022-12-02 07:33:07.738
BH5EFD-2 BH5EFD-2 36.93km 286° 2022-12-02 11:47:36.689
BH5EFD-1 BH5EFD-1 34.83km 294° 2022-12-02 11:46:15.143
BH5EDY BH5EDY 32.79km 305° 2022-11-10 18:14:30.559
BG5AQU-7 BG5AQU-7 32.84km 323° 2022-11-29 18:47:37.451
BG5ELJ-8 BG5ELJ-8 33.57km 326° 2022-11-03 17:22:36.812
BG5ELJ-9 BG5ELJ-9 37.30km 325° 2022-12-01 12:56:21.124
BD4SDX-10 BD4SDX-10 50.04km 329° 2022-12-02 11:09:27.083
BD4TYW-10 BD4TYW-10 49.05km 330° 2022-12-02 11:47:49.303
BG5CHG-7 BG5CHG-7 42.00km 171° 2022-11-30 17:41:10.958
BG5HLN-9 BG5HLN-9 10.29km 170° 2022-12-02 07:50:22.507
BH4ERY-1 BH4ERY-1 47.02km 61° 2022-11-06 13:02:57.403
呼号 距离 位置时刻
BG5DAL-5 BG5DAL-5 37.05km 195° 2022-11-26 11:40:30.88
BD4TMF-10 BD4TMF-10 47.69km 213° 2022-11-29 18:24:59.566
BH4DGF-7 BH4DGF-7 22.82km 215° 2022-11-26 09:19:22.855
BH4DGF-N BH4DGF-N 20.08km 200° 2022-11-28 22:24:19.816
BH5EAW-10 BH5EAW-10 21.21km 257° 2022-12-02 11:51:36.916
BH5EJU-9 BH5EJU-9 23.15km 269° 2022-12-02 07:44:20.653
BG5HLN-13 BG5HLN-13 0.55km 248° 2022-12-01 02:23:39.108
BG5EKR-8 BG5EKR-8 41.15km 274° 2022-12-02 11:27:25.662
BH5EGJ-7 BH5EGJ-7 36.86km 283° 2022-11-21 12:33:55.318
BI6OKE-6 BI6OKE-6 48.18km 289° 2022-12-01 15:02:21.02
BH5EKU-10 BH5EKU-10 34.83km 298° 2022-11-27 09:44:27.151
BH7BTW-10 BH7BTW-10 30.74km 307° 2022-11-30 18:03:59.019
BG5AQU-10 BG5AQU-10 32.77km 324° 2022-12-02 11:48:31.887
BG5ELJ-5 BG5ELJ-5 36.46km 324° 2022-12-02 10:58:30.076
BH5EJL-9 BH5EJL-9 38.52km 359° 2022-12-02 08:27:05.328
BD4TYW-9 BD4TYW-9 49.03km 330° 2022-11-11 21:47:34.416
BG5CHG-10 BG5CHG-10 41.98km 171° 2022-12-02 11:54:26.789
BH5HVM-R BH5HVM-R 48.45km 167° 2022-11-06 02:28:52.091
BH4ERY-D BH4ERY-D 27.05km 121° 2022-12-01 22:07:03.99
BG5HLN-10 BG5HLN-10