BD4SDX-10 台站信息

BD4SDX-10 BD4SDX-10    新窗口
消息: WuJiang BD4SDX APRS iGate 144.640Mhz 13.8V
最新位置: 120°39'39" E 30°54'10" N (PM00HV)   
最近时间: 2023-06-05 02:18:10
最新传递路径: BD4SDX-10>APET51,BY4SZ-10*,WIDE1*,BI4WWO-1*,WIDE2*,qAS,BI4SSB-10
数据包: 12
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD4SDX-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BY4SZ-10 BY4SZ-10 12
2023-06-05 00:03:09
2023-06-05 02:18:10
38.19km 347.0° 2023-06-05 00:03:09 
BD4SDX-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5ESC BG5ESC 45.75km 254° 2023-05-28 12:08:31.15
BG5EKR-8 BG5EKR-8 31.72km 198° 2023-06-04 13:53:25.204
BH5EFD-2 BH5EFD-2 33.23km 195° 2023-06-05 02:07:42.004
BG5AIH-10 BG5AIH-10 37.60km 260° 2023-06-05 01:43:38.141
BH5EFD-1 BH5EFD-1 29.58km 192° 2023-06-05 02:13:06.118
BG5AQU-10 BG5AQU-10 20.43km 162° 2023-06-05 02:19:17.121
BG5ELJ-9 BG5ELJ-9 13.17km 188° 2023-06-04 08:56:32.942
BH5EJL-9 BH5EJL-9 24.92km 112° 2023-06-04 17:03:55.957
BD4SQI-8 BD4SQI-8 43.35km 307° 2023-05-08 08:22:49.514
bi4rsi-4 bi4rsi-4 29.29km 343° 2023-06-05 02:05:02.067
BI6JWN-9 BI6JWN-9 11.35km 32° 2023-05-14 11:33:27.879
BD4TZH-7 BD4TZH-7 30.34km 357° 2023-05-28 21:57:32.282
BI0TSH-9 BI0TSH-9 40.87km 336° 2023-05-13 10:41:18.187
BY4SZ-10 BY4SZ-10 38.19km 346° 2023-06-05 02:10:39.29
BH4SRC-6 BH4SRC-6 48.73km 343° 2023-05-25 10:11:47.631
BD4SQX-9 BD4SQX-9 41.85km 358° 2023-06-04 06:59:43.634
BI4QZW-5 BI4QZW-5 43.73km 356° 2023-05-22 22:09:51.332
BD4RPA BD4RPA 45.93km 10° 2023-05-31 01:16:15.16
BD4VQK BD4VQK 42.00km 18° 2023-06-04 14:35:26.486
BH5EIS-2 BH5EIS-2 41.03km 195° 2023-06-02 13:13:58.251
BH5EGJ-9 BH5EGJ-9 38.53km 185° 2023-05-12 15:38:56.263
BH5HIE-10 BH5HIE-10 44.95km 177° 2023-05-18 00:29:26.548
BH5HIE-7 BH5HIE-7 44.93km 177° 2023-05-07 11:18:12.025
BH5HIE-3 BH5HIE-3 42.62km 177° 2023-05-12 12:16:12.586
BG5HLN-10 BG5HLN-10 50.04km 158° 2023-06-05 02:17:39.166
BH4GDD-B BH4GDD-B 34.44km 77° 2023-05-07 14:17:06.354
BH5HQT BH5HQT 34.44km 77° 2023-05-29 20:50:44.583
BG4AMV-R BG4AMV-R 49.19km 67° 2023-06-02 20:59:43.681
MMDVM-R MMDVM-R 49.19km 67° 2023-06-01 18:29:18.849
VR2XNG-S VR2XNG-S 49.19km 67° 2023-06-01 08:58:21.219
BD4TZU-9 BD4TZU-9 46.00km 56° 2023-05-26 18:28:33.121
呼号 距离 位置时刻
BG5AIH BG5AIH 43.26km 260° 2023-06-04 16:46:05.883
BG5EKR-5 BG5EKR-5 31.68km 198° 2023-05-22 19:27:01.933
BI6OKE-9 BI6OKE-9 31.36km 214° 2023-06-05 00:00:47.653
BG5AOM-6 BG5AOM-6 30.27km 249° 2023-05-31 16:13:48.371
BG5EBJ-9 BG5EBJ-9 26.57km 187° 2023-06-04 23:50:39.425
BG5ELJ-5 BG5ELJ-5 13.18km 188° 2023-05-31 09:02:55.061
BG5ARW BG5ARW 29.13km 125° 2023-05-28 20:01:44.018
BI4TSH-R BI4TSH-R 43.23km 303° 2023-06-04 08:34:41.618
BI4RSI-4 BI4RSI-4 29.29km 343° 2023-06-03 03:29:07.056
BD4TZY-7 BD4TZY-7 34.58km 342° 2023-05-17 20:35:12.342
BD4SPA-9 BD4SPA-9 30.03km 353° 2023-06-04 21:06:30.941
BD4VOW BD4VOW 29.78km 10° 2023-05-08 22:22:34.495
BI4TSH-9 BI4TSH-9 40.87km 336° 2023-06-05 01:15:44.617
BD4SDW BD4SDW 43.45km 342° 2023-06-01 18:16:34.658
BI4RSI-7 BI4RSI-7 42.09km 357° 2023-05-27 08:01:45.572
BI4QMU-9 BI4QMU-9 42.21km 357° 2023-06-04 10:18:59.392
BI4QZW-10 BI4QZW-10 43.93km 358° 2023-06-05 02:16:32.383
BH4WTA-9 BH4WTA-9 49.00km 358° 2023-05-31 16:05:42.885
BD4VRR-7 BD4VRR-7 43.99km 27° 2023-05-21 17:46:55.181
BH5EIS-8 BH5EIS-8 41.02km 195° 2023-05-20 22:27:42.738
BH5HIE-9 BH5HIE-9 41.02km 180° 2023-05-19 15:17:08.805
BH5HIE-Y BH5HIE-Y 44.95km 177° 2023-05-20 10:28:07.569
BH5HIE-N BH5HIE-N 44.81km 176° 2023-06-04 08:09:39.494
BG5HLN-13 BG5HLN-13 49.91km 159° 2023-06-02 15:40:06.539
BG5EOP-10 BG5EOP-10 42.71km 129° 2023-06-05 01:58:27.003
BH4GDD-S BH4GDD-S 34.44km 77° 2023-05-07 14:16:56.953
BG4AMV-N BG4AMV-N 49.19km 67° 2023-06-04 23:45:22.066
BH4GLB-R BH4GLB-R 49.19km 67° 2023-06-04 17:06:27.975
VR2XNG-B VR2XNG-B 49.19km 67° 2023-06-01 08:58:24.067
YAESU-R YAESU-R 49.19km 67° 2023-05-31 08:37:22.652
BD4SDX-10 BD4SDX-10