BD4SDX-10 台站信息

BD4SDX-10 BD4SDX-10    新窗口  历史数据
消息: WuJiang BD4SDX APRS iGate 144.640Mhz 13.8V
最新位置: 120°39'39" E 30°54'10" N (PM00HV)   
最近时间: 2023-12-12 03:49:22
最新传递路径: BD4SDX-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FBI-10
数据包: 25
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD4SDX-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BH4FBI-10 BH4FBI-10 28
2023-12-12 00:04:19
2023-12-12 03:49:22
87.70km 40.0° 2023-12-12 00:04:19 
BD4SDX-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BY4SZ-10 BY4SZ-10 3
2023-12-12 00:08:39
2023-12-12 00:50:21
38.19km 348° 2023-12-12 00:08:39 
BD4SDX-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH5HQT BH5HQT 48.14km 225° 2023-12-11 21:51:18.17
BG5EKR-8 BG5EKR-8 31.72km 202° 2023-12-11 13:36:48.554
BH5EFD-2 BH5EFD-2 33.23km 198° 2023-12-12 03:15:16.234
BG5AIH BG5AIH 37.38km 265° 2023-12-10 08:03:40.908
BH5EFD-1 BH5EFD-1 29.58km 194° 2023-12-12 03:51:52.059
BG5BUP-9 BG5BUP-9 23.30km 148° 2023-11-25 22:15:52.602
BG5ELJ-9 BG5ELJ-9 13.17km 189° 2023-12-11 12:32:46.797
BG5AMD-7 BG5AMD-7 25.58km 133° 2023-11-27 08:07:41.48
BG5BLU-5 BG5BLU-5 27.25km 105° 2023-12-09 20:18:27.526
BI4RSI-4 BI4RSI-4 29.29km 345° 2023-11-21 08:49:23.606
BD4TZY-7 BD4TZY-7 34.59km 345° 2023-12-11 01:58:48.759
BD4TYW BD4TYW 1.28km 113° 2023-11-15 15:26:49.553
XSSTST-5 XSSTST-5 22.36km 346° 2023-12-05 00:18:32.029
BI4RSI-7 BI4RSI-7 34.55km 351° 2023-12-06 22:08:44.368
BI4TSH-7 BI4TSH-7 40.87km 340° 2023-11-17 20:56:33.116
BY4SZ-10 BY4SZ-10 38.19km 348° 2023-12-12 03:51:03.588
BD4WMA-1 BD4WMA-1 37.18km 354° 2023-11-22 00:16:10.07
BG7CAN-9 BG7CAN-9 38.19km 353° 2023-12-11 18:01:50.561
BD4WLT BD4WLT 38.84km 353° 2023-11-30 11:27:53.42
BH4SRC-N BH4SRC-N 42.65km 353° 2023-12-10 08:08:02.566
BI4QZW-10 BI4QZW-10 43.93km 358° 2023-12-12 03:51:07.223
BG5VHB-5 BG5VHB-5 45.62km 1° 2023-12-04 23:53:12.23
BD4SQX-9 BD4SQX-9 46.72km 354° 2023-11-22 08:41:27.588
BD4TS-7 BD4TS-7 47.33km 6° 2023-11-15 14:26:35.258
BD4WMK-9 BD4WMK-9 43.15km 14° 2023-11-17 17:55:20.416
BH5EJU-9 BH5EJU-9 42.97km 180° 2023-12-11 17:01:52.383
BG5HLN-13 BG5HLN-13 49.91km 151° 2023-12-10 13:08:15.499
BH4AAP-N BH4AAP-N 34.44km 72° 2023-11-24 22:10:12.132
BG9IYH-R BG9IYH-R 49.19km 59° 2023-11-29 01:53:38.081
BH8WZE-R BH8WZE-R 49.19km 59° 2023-12-05 20:07:25.115
VR2XNG-B VR2XNG-B 49.19km 59° 2023-12-09 18:33:28.235
呼号 距离 位置时刻
BH5HQT-10 BH5HQT-10 48.14km 225° 2023-12-11 21:50:35.136
BG5EKR-5 BG5EKR-5 31.71km 202° 2023-11-27 14:14:40.162
BG5AQU-7 BG5AQU-7 29.97km 203° 2023-12-02 17:43:02.787
BG5AIH-10 BG5AIH-10 37.60km 266° 2023-12-12 03:51:23.661
BG5AQU-10 BG5AQU-10 20.46km 160° 2023-12-12 03:51:52.76
BD4TMF-10 BD4TMF-10 25.21km 139° 2023-11-29 16:14:42.423
BG5ELJ-5 BG5ELJ-5 16.04km 165° 2023-12-11 08:04:55.519
BG5BMJ-2 BG5BMJ-2 26.32km 106° 2023-12-12 03:43:28.474
BI4TSH-R BI4TSH-R 43.23km 309° 2023-12-09 08:35:14.545
bi4rsi-4 bi4rsi-4 29.29km 345° 2023-12-11 13:09:55.417
BI4QZW-5 BI4QZW-5 1.32km 308° 2023-12-07 11:43:19.462
BD4TYW-10 BD4TYW-10 1.37km 107° 2023-12-12 03:48:28.527
BD4SPA-9 BD4SPA-9 25.64km 354° 2023-12-11 21:41:43.614
BI4TSH-8 BI4TSH-8 40.87km 340° 2023-11-25 18:21:48.952
BH4WTA-9 BH4WTA-9 39.76km 345° 2023-11-17 15:06:45.164
BD4WMA-7 BD4WMA-7 37.02km 354° 2023-11-21 20:41:56.07
BD4WMA-D BD4WMA-D 37.18km 354° 2023-12-11 23:11:40.195
BG7CAN-7 BG7CAN-7 38.02km 353° 2023-12-11 20:23:06.923
BH4SRC-B BH4SRC-B 42.65km 353° 2023-12-11 04:23:02.078
BH4SRC-S BH4SRC-S 42.65km 353° 2023-12-11 04:22:53.69
BI4MPY BI4MPY 45.68km 357° 2023-11-16 14:46:04.723
BD4RPA BD4RPA 45.91km 9° 2023-11-17 00:24:29.917
BD4UJU BD4UJU 49.26km 355° 2023-11-13 16:43:18.51
BD4VQK-10 BD4VQK-10 42.25km 15° 2023-12-05 18:25:38.363
BD4WMK BD4WMK 44.65km 21° 2023-11-17 15:19:18.071
BG5EIB-7 BG5EIB-7 43.44km 178° 2023-12-02 16:35:11.623
BG5HLN-10 BG5HLN-10 50.04km 151° 2023-12-12 03:52:35.395
BD7EM-R BD7EM-R 49.19km 59° 2023-12-07 22:23:18.26
BH3GEF-N BH3GEF-N 49.19km 59° 2023-11-23 19:58:02.121
BI1FQO-R BI1FQO-R 49.19km 59° 2023-12-12 03:50:06.89
VR2XNG-S VR2XNG-S 49.19km 59° 2023-12-09 18:33:27.35
BD4SDX-10 BD4SDX-10