BD4SDX-10 台站信息

BD4SDX-10 BD4SDX-10    新窗口
消息: WuJiang BD4SDX APRS iGate 144.640Mhz 13.8V
最新位置: 120°39'39" E 30°54'10" N    
最近时间: 2022-05-22 03:40:43
最新传递路径: BD4SDX-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BY4SZ-10
数据包: 36
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD4SDX-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BY4SZ-10 BY4SZ-10 33 2022-05-22 00:00:39 2022-05-22 03:40:43 38.19km 347.0° 2022-05-22 00:00:39 
BH4WCW-8 BH4WCW-8 3 2022-05-22 02:15:43 2022-05-22 02:25:43 160.61km 313.0° 2022-05-22 02:15:43 
BD4SDX-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH5EGJ-9 BH5EGJ-9 36.86km 193° 2022-05-21 16:08:32.291
BG5EKR-9 BG5EKR-9 31.70km 198° 2022-05-21 16:23:38.771
BH5EGJ-8 BH5EGJ-8 30.84km 195° 2022-04-23 01:46:11.16
BH5EDY-7 BH5EDY-7 25.36km 185° 2022-05-21 02:13:14.792
BH7BTW-2 BH7BTW-2 25.90km 181° 2022-05-19 23:19:43.2
BG5DDX-Y BG5DDX-Y 20.15km 163° 2022-05-21 23:44:47.714
BG5ELJ-9 BG5ELJ-9 14.16km 169° 2022-05-21 15:47:39.017
BG5ELJ-7 BG5ELJ-7 13.47km 168° 2022-05-20 18:38:47.474
BH5EJL-9 BH5EJL-9 23.97km 102° 2022-05-21 08:51:08.476
BH1KSC BH1KSC 34.00km 345° 2022-04-30 20:50:30.396
BD4TZJ-7 BD4TZJ-7 26.94km 355° 2022-05-21 20:30:33.704
bd4ulh bd4ulh 35.60km 347° 2022-05-21 22:01:35.01
BI4TSH-10 BI4TSH-10 40.87km 336° 2022-05-22 03:33:04.45
BD4SQX BD4SQX 42.80km 348° 2022-04-30 21:37:11.507
BD4UEW-4 BD4UEW-4 48.73km 336° 2022-05-07 15:02:39.991
BI4bSI-4 BI4bSI-4 39.36km 349° 2022-05-21 14:08:06.882
BI4SRJ-B BI4SRJ-B 44.30km 352° 2022-04-27 11:09:41.927
BI4SRJ-R BI4SRJ-R 44.30km 352° 2022-04-27 10:41:07.054
BD4SQX-7 BD4SQX-7 45.01km 350° 2022-05-21 07:49:40.509
BD4ULB-10 BD4ULB-10 48.44km 8° 2022-05-19 08:51:58.18
BH5EAU-3 BH5EAU-3 42.31km 189° 2022-05-22 03:41:26.132
BH5HIE-7 BH5HIE-7 43.65km 178° 2022-05-21 17:02:00.133
BG5HLN-13 BG5HLN-13 49.91km 159° 2022-05-14 07:08:45.876
BG5HLN-3 BG5HLN-3 49.88km 158° 2022-05-04 16:27:28.33
BH4EZH BH4EZH 43.83km 63° 2022-05-21 22:18:34.625
BH4DKU-R BH4DKU-R 49.19km 67° 2022-05-22 03:40:30.842
VR2XNG-B VR2XNG-B 49.19km 67° 2022-05-16 11:07:31.066
呼号 距离 位置时刻
BG5EKR-8 BG5EKR-8 31.70km 198° 2022-05-21 16:23:30.933
BH5EFD-2 BH5EFD-2 33.23km 195° 2022-05-22 03:36:14.569
BH5EFD-1 BH5EFD-1 29.58km 192° 2022-05-22 03:35:53.836
BH7BTW-10 BH7BTW-10 25.90km 181° 2022-05-19 23:19:44.89
BG5DDX BG5DDX 20.15km 163° 2022-05-13 21:52:15.622
BG5ESS-9 BG5ESS-9 17.96km 153° 2022-05-17 08:50:06.77
BG5ELJ-8 BG5ELJ-8 13.45km 169° 2022-05-18 08:51:16.221
BH5EDC-6 BH5EDC-6 19.59km 149° 2022-05-21 10:32:52.961
BI4TSH-R BI4TSH-R 43.23km 303° 2022-05-04 07:51:19.914
BD4TZV-5 BD4TZV-5 8.52km 328° 2022-05-14 15:51:30.748
BD4ULH BD4ULH 35.57km 347° 2022-04-29 09:57:25.693
BI4RSI-10 BI4RSI-10 34.57km 349° 2022-05-15 17:22:11.76
BY4SZ-10 BY4SZ-10 38.19km 346° 2022-05-22 03:42:51.381
BD4SQX-9 BD4SQX-9 42.80km 348° 2022-05-17 22:52:52.878
BI4RSI-4 BI4RSI-4 39.36km 349° 2022-05-22 03:42:55.872
BD4SDY BD4SDY 37.39km 0° 2022-05-09 17:19:40.389
BI4SRJ-N BI4SRJ-N 44.30km 352° 2022-04-27 10:16:13.831
BI4SRJ-S BI4SRJ-S 44.30km 352° 2022-04-27 11:09:31.904
BI4QZW-10 BI4QZW-10 43.93km 358° 2022-05-22 03:40:00.692
BD4TZY-7 BD4TZY-7 44.98km 30° 2022-05-21 15:53:29.025
BH5EAW-10 BH5EAW-10 45.83km 177° 2022-05-22 03:40:59.386
BH5EJU-9 BH5EJU-9 41.09km 178° 2022-05-08 17:15:59.892
BG5HLN-10 BG5HLN-10 50.04km 158° 2022-05-22 03:41:48.726
BH4EDP-R BH4EDP-R 34.44km 77° 2022-05-09 21:15:02.323
BH4DKU-B BH4DKU-B 49.19km 67° 2022-05-01 00:41:17.893
BH4DKU-S BH4DKU-S 49.19km 67° 2022-05-01 00:41:08.593
VR2XNG-S VR2XNG-S 49.19km 67° 2022-05-16 11:07:21.702
BD4SDX-10 BD4SDX-10