BH4DGF-10 台站信息

BH4DGF-10 BH4DGF-10    新窗口
消息: +08.5C 9.0V
最新状态: APRS IGATE 144.390MHz AVRT7p_20200113
最新位置: 120°45'58" E 30°20'47" N    
最近时间: 2022-01-26 10:24:23
最新传递路径: BH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 64
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BH4DGF-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BR5HB-4 BR5HB-4 41 2022-01-26 00:08:45 2022-01-26 10:23:05 36.98km 209° 2022-01-26 00:08:45 
BH4DGF-3 BH4DGF-3 14 2022-01-26 00:26:00 2022-01-26 10:08:00 5.40km 331° 2022-01-26 00:26:00 
BH4DGF-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5DAL-9 BG5DAL-9 43.98km 184° 2022-01-26 15:24:34.256
BR5HB-4 BR5HB-4 36.98km 209° 2022-01-26 15:43:18.756
BG5HNP-R BG5HNP-R 29.74km 172° 2022-01-26 11:35:22.786
BH5HAN-10 BH5HAN-10 35.64km 250° 2022-01-26 15:42:02.357
BG5ADW-5 BG5ADW-5 37.08km 260° 2022-01-09 14:59:28.714
BH4EBS-R BH4EBS-R 23.93km 287° 2022-01-26 07:54:37.022
BH5EAU-8 BH5EAU-8 27.42km 325° 2022-01-25 21:13:28.581
BH4DGF-3 BH4DGF-3 5.40km 331° 2022-01-26 15:36:50.571
BH5HIE-7 BH5HIE-7 21.60km 326° 2022-01-03 21:28:23.573
BH5EJU-9 BH5EJU-9 21.85km 343° 2022-01-26 07:50:19.216
BG5HLN-13 BG5HLN-13 22.71km 29° 2022-01-24 05:58:28.049
BG5AHR-3 BG5AHR-3 23.64km 32° 2022-01-24 02:15:16.313
BG5EKR-8 BG5EKR-8 39.14km 329° 2022-01-26 15:10:36.614
BH5EFD-2 BH5EFD-2 36.71km 330° 2022-01-26 15:23:34.131
BH5EGJ-Y BH5EGJ-Y 38.10km 332° 2022-01-13 21:02:03.259
BH5EGJ-7 BH5EGJ-7 38.09km 332° 2022-01-13 21:21:18.003
BH5EDY-10 BH5EDY-10 38.20km 342° 2022-01-13 16:27:20.76
BH5EDY-7 BH5EDY-7 38.20km 342° 2022-01-26 15:38:55.694
BH5ELH-7 BH5ELH-7 43.93km 356° 2022-01-01 16:51:05.116
BH5HQT-N BH5HQT-N 45.10km 174° 2022-01-25 23:09:36.534
BG5CML-4 BG5CML-4 41.33km 135° 2022-01-21 18:42:00.495
BG5CSS-5 BG5CSS-5 37.40km 39° 2022-01-21 17:56:51.489
呼号 距离 位置时刻
BG5HHF-7 BG5HHF-7 37.00km 209° 2022-01-12 12:28:00.508
kiBR5HB-4 kiBR5HB-4 36.98km 209° 2022-01-04 22:15:24.189
BR5HB-3 BR5HB-3 46.41km 229° 2022-01-26 12:53:16.658
BH5HYR-5 BH5HYR-5 46.34km 254° 2022-01-06 09:17:43.807
BH5EGJ-R BH5EGJ-R 41.68km 263° 2022-01-24 22:47:14.073
BA5AC-9 BA5AC-9 46.85km 272° 2022-01-25 12:15:26.496
BH5EAU-3 BH5EAU-3 27.79km 325° 2022-01-26 15:46:04.487
BI4RSI-10 BI4RSI-10 2.81km 62° 2022-01-13 14:22:53.784
BH5HIE-9 BH5HIE-9 19.78km 342° 2022-01-25 08:44:23.773
BG5HLN-7 BG5HLN-7 14.09km 47° 2022-01-01 11:32:41.611
BG5HLN-10 BG5HLN-10 23.15km 30° 2022-01-26 15:45:14.488
BG5AHR BG5AHR 27.57km 28° 2022-01-25 16:10:44.551
BG5EKR-9 BG5EKR-9 39.13km 329° 2022-01-26 15:08:32.606
BH5EGJ-8 BH5EGJ-8 38.10km 332° 2022-01-25 21:16:50.409
BH5EGJ-9 BH5EGJ-9 38.03km 332° 2022-01-26 14:48:51.272
BH5EFD-1 BH5EFD-1 37.38km 336° 2022-01-26 15:39:22.121
BH5EDY-5 BH5EDY-5 38.20km 342° 2022-01-13 16:27:04.461
BG2BWP-5 BG2BWP-5 38.22km 342° 2022-01-13 15:37:56.559
BH5EDC-6 BH5EDC-6 44.88km 358° 2022-01-25 16:55:08.019
BG5CML-04 BG5CML-04 41.31km 135° 2021-12-28 10:18:43.251
BG5HLN-9 BG5HLN-9 26.71km 36° 2022-01-24 18:29:37.446
BH4DGF-10 BH4DGF-10