BD5DPP-9 台站信息

BD5DPP-9 BD5DPP-9    新窗口
消息: 439.600MHzYiWu APRS 144 .390=
最新位置: 120°2'57" E 29°18'4" N (PL09AH)   
最近时间: 2022-11-29 12:43:23
最新传递路径: BD5DPP-9>RYQXR2,BR5AR-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BD5DPP-10
数据包: 57
附加信息: 速度16.7km/h 方向343° 海拔100.0m
设备: Kenwood:TM-D710(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD5DPP-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BD5DPP-10 BD5DPP-10 53
2022-11-29 08:57:44
2022-11-29 12:42:40
5.82km 141.0° 2022-11-29 12:12:51 
BR5AR-3 BR5AR-3 4
2022-11-29 09:07:45
2022-11-29 12:43:23
2.91km 188.0° 2022-11-29 09:09:00 
BD5DPP-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH5GLM-7 BH5GLM-7 13.27km 121° 2022-11-28 18:26:33.906
BG5FSW-9 BG5FSW-9 8.45km 85° 2022-11-28 23:06:36.697
BR5AR-3 BR5AR-3 2.91km 189° 2022-11-29 15:54:44.528
BI6LMG BI6LMG 2.68km 352° 2022-11-24 22:07:54.144
BG5FSW-3 BG5FSW-3 2.68km 352° 2022-11-04 10:09:50.373
BG5DPA-8 BG5DPA-8 1.06km 260° 2022-11-29 14:14:13.631
BH5GLM BH5GLM 2.52km 347° 2022-11-04 09:00:46.249
BH5GLM-9 BH5GLM-9 4.55km 316° 2022-11-29 07:10:57.633
BG5DUM-3 BG5DUM-3 17.40km 14° 2022-11-29 15:48:47.457
BG5DUM-11 BG5DUM-11 20.24km 19° 2022-11-02 21:44:55.46
BR5AS-3 BR5AS-3 28.48km 12° 2022-11-29 15:45:40.043
BG5DNS-10 BG5DNS-10 28.12km 262° 2022-11-29 15:28:40.65
BG5DZT-9 BG5DZT-9 46.90km 126° 2022-11-19 17:00:31.16
BG5AMH-7 BG5AMH-7 44.85km 149° 2022-11-27 10:39:04.401
BD5DPP-7 BD5DPP-7 42.94km 150° 2022-11-26 17:22:05.964
BG5AMH-3 BG5AMH-3 39.62km 151° 2022-11-08 20:14:47.574
BG5DLQ-9 BG5DLQ-9 42.56km 111° 2022-11-28 20:15:15.183
BG5DUC-10 BG5DUC-10 21.88km 170° 2022-11-29 15:51:34.323
BG5DWV-10 BG5DWV-10 18.77km 175° 2022-11-29 15:32:50.178
BG5DVX-9 BG5DVX-9 13.47km 137° 2022-11-27 11:34:29.976
呼号 距离 位置时刻
BD5DOW-7 BD5DOW-7 12.43km 115° 2022-11-13 15:16:38.482
BD5DPP-10 BD5DPP-10 5.51km 143° 2022-11-29 15:55:05.787
BG5FSW-1 BG5FSW-1 9.00km 56° 2022-11-28 22:19:41.172
BI6LMG-10 BI6LMG-10 2.68km 352° 2022-11-24 22:07:53.061
BI6LMG-7 BI6LMG-7 2.77km 350° 2022-11-29 00:06:16.024
BG5FSW-7 BG5FSW-7 2.33km 341° 2022-11-29 07:33:48.227
BG5FSW-10 BG5FSW-10 2.88km 349° 2022-11-29 15:46:50.574
BG5DLE-9 BG5DLE-9 12.54km 304° 2022-11-24 13:51:38.303
BG5DUM-10 BG5DUM-10 20.24km 19° 2022-11-29 15:50:14.519
BG5DUM-9 BG5DUM-9 16.71km 8° 2022-11-17 17:02:56.307
BD5DKK-9 BD5DKK-9 20.07km 267° 2022-11-23 07:59:45.825
BG5ASJ-7 BG5ASJ-7 48.66km 123° 2022-11-25 17:54:28.029
BG5DLQ-7 BG5DLQ-7 49.50km 151° 2022-11-08 20:08:34.763
BG5AMH-10 BG5AMH-10 44.06km 149° 2022-11-26 12:33:57.058
BD5DPP-1 BD5DPP-1 42.89km 150° 2022-11-29 15:54:42.73
BG5DLQ-10 BG5DLQ-10 42.75km 112° 2022-11-29 14:42:44.66
BH5DKT-9 BH5DKT-9 40.22km 102° 2022-11-20 18:57:40.802
BG5DWV-9 BG5DWV-9 18.79km 175° 2022-11-25 06:33:01.723
BG5DUC-9 BG5DUC-9 17.29km 175° 2022-11-29 15:19:41.416
BG5DVX-5 BG5DVX-5 11.02km 147° 2022-11-29 15:54:06.395
BD5DPP-9 BD5DPP-9