BD5DPP-10 台站信息

BD5DPP-10 BD5DPP-10    新窗口
消息: Yiwu China APRS iGate&DIGI 144.390MHz 1200bps 12.3V
最新位置: 120°0'20" E 29°16'10" N (PL09AG)   
最近时间: 2023-04-01 12:31:46
最新传递路径: BD5DPP-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN
数据包: 143
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD5DPP-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG5DUC-10 BG5DUC-10 2
2023-04-01 10:21:48
2023-04-01 11:11:49
17.84km 178.0° 2023-04-01 10:21:48 
BD5DPP-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BG5FSW-7 BG5FSW-7 1
2023-04-01 07:11:46
2023-04-01 07:11:46
10.50km 103° 2023-04-01 07:11:46 
BR5AS-3 BR5AS-3 30
2023-04-01 00:07:36
2023-04-01 12:29:21
29.90km 7° 2023-04-01 00:07:36 
BG5DUC-10 BG5DUC-10 141
2023-04-01 00:00:11
2023-04-01 12:33:30
17.84km 178° 2023-04-01 00:00:11 
BR5AR-3 BR5AR-3 123
2023-04-01 00:04:00
2023-04-01 12:29:37
4.98km 284° 2023-04-01 00:04:00 
BH5GLM-9 BH5GLM-9 56
2023-04-01 08:48:03
2023-04-01 11:57:45
11.11km 308° 2023-04-01 09:01:12 
BD5DPP-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH5GLM-9 BH5GLM-9 8.16km 106° 2023-04-01 11:57:45.634
BD5DPP-9 BD5DPP-9 0.12km 321° 2023-03-31 21:15:21.214
BR5AR-3 BR5AR-3 4.98km 284° 2023-04-01 12:29:37.033
BD5DOY-10 BD5DOY-10 7.65km 341° 2023-04-01 08:12:34.248
BG5DUM-3 BG5DUM-3 19.25km 6° 2023-04-01 12:25:31.019
BR5AS-3 BR5AS-3 29.90km 7° 2023-04-01 12:29:21.201
BG5DNS-10 BG5DNS-10 31.99km 275° 2023-04-01 12:28:54.337
BG9GHZ-S BG9GHZ-S 46.83km 345° 2023-03-30 19:58:13.879
BG5AMH-7 BG5AMH-7 39.81km 151° 2023-03-30 21:36:44.107
BD5DPP-1 BD5DPP-1 37.72km 153° 2023-03-21 19:32:15.949
BG5DLQ-8 BG5DLQ-8 37.14km 110° 2023-03-26 15:52:15.423
BG5DUC-10 BG5DUC-10 17.84km 179° 2023-04-01 12:33:30.088
BG5FSW-7 BG5FSW-7 12.81km 126° 2023-04-01 07:18:27.874
BG5DVX-7 BG5DVX-7 7.99km 135° 2023-03-09 07:49:18.064
BG5DWV-9 BG5DWV-9 10.85km 193° 2023-03-29 10:08:10.369
呼号 距离 位置时刻
BH5GLM-7 BH5GLM-7 8.15km 106° 2023-03-26 13:51:05.223
BH5DKT-6 BH5DKT-6 5.51km 226° 2023-03-16 16:00:01.808
BG5DPA-8 BG5DPA-8 4.36km 296° 2023-04-01 12:35:18.2
BG5DZH BG5DZH 21.79km 284° 2023-03-27 12:13:26.524
BG5DUM-10 BG5DUM-10 21.20km 10° 2023-04-01 12:32:07.489
BD5DKK-9 BD5DKK-9 23.30km 283° 2023-03-24 17:36:23.541
BG9GHZ-B BG9GHZ-B 46.83km 345° 2023-03-30 19:58:23.88
BG5DZT-9 BG5DZT-9 43.24km 123° 2023-03-19 16:46:30.388
BG5AMH-10 BG5AMH-10 38.85km 152° 2023-03-14 08:34:49.044
BG5DLQ-10 BG5DLQ-10 37.62km 111° 2023-04-01 12:25:38.66
BG5DLQ-9 BG5DLQ-9 37.10km 110° 2023-03-27 07:44:59.247
BG5DWV-10 BG5DWV-10 15.23km 186° 2023-04-01 12:11:54.721
BH5DKT-9 BH5DKT-9 8.68km 156° 2023-03-08 23:01:25.506
BG5DVX-9 BG5DVX-9 7.98km 135° 2023-04-01 09:42:07.374
BD5DPP-10 BD5DPP-10