BD5DPP-10 台站信息

BD5DPP-10 BD5DPP-10    新窗口
消息: Yiwu China APRS 144.390 12.3V
最新位置: 120°0'20" E 29°16'10" N    
最近时间: 2022-05-23 13:06:49
最新传递路径: BD5DPP-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 402
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD5DPP-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG5DAS-1 BG5DAS-1 27 2022-05-23 05:24:11 2022-05-23 11:54:14 54.00km 344.0° 2022-05-23 05:24:11 
BD5DPP-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BR5AR-3 BR5AR-3 128 2022-05-23 00:02:04 2022-05-23 13:06:12 4.98km 284° 2022-05-23 00:02:04 
BR5AK-3 BR5AK-3 75 2022-05-23 00:01:41 2022-05-23 13:00:41 12.11km 306° 2022-05-23 00:01:41 
BG5DAS-1 BG5DAS-1 142 2022-05-23 00:00:05 2022-05-23 13:05:21 54.00km 356° 2022-05-23 00:00:05 
BD5DPP-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5DUT-7 BG5DUT-7 26.65km 14° 2022-05-21 19:29:51.678
BD5DOW-7 BD5DOW-7 7.63km 91° 2022-04-24 17:48:55.305
BR5AR-3 BR5AR-3 4.98km 284° 2022-05-23 13:06:17.774
BG5DEZ-9 BG5DEZ-9 4.72km 291° 2022-04-24 14:42:04.45
BR5AK-3 BR5AK-3 12.11km 306° 2022-05-23 13:00:41.817
BH5DJL-9 BH5DJL-9 9.81km 331° 2022-05-23 10:54:40.132
BH6AQE-10 BH6AQE-10 13.52km 316° 2022-05-14 08:42:12.917
BG5DLE-9 BG5DLE-9 16.21km 322° 2022-05-11 17:35:16.881
BG5DNS-10 BG5DNS-10 31.99km 275° 2022-05-23 12:50:41.666
BG5DLQ-9 BG5DLQ-9 39.28km 118° 2022-05-01 10:10:31.427
BG5DLQ-7 BG5DLQ-7 37.37km 108° 2022-04-25 20:22:24.016
BG5DWV-10 BG5DWV-10 15.23km 186° 2022-05-23 12:57:51.884
BG5DVX-9 BG5DVX-9 8.00km 135° 2022-04-26 17:26:43.314
呼号 距离 位置时刻
BG5DOV-9 BG5DOV-9 10.17km 114° 2022-05-16 12:58:40.423
BD5DPP-9 BD5DPP-9 0.06km 219° 2022-05-22 21:50:25.393
BR5AR-5 BR5AR-5 4.98km 284° 2022-05-05 00:43:10.334
BG5DPA-8 BG5DPA-8 7.68km 327° 2022-05-23 13:07:11.65
BH5DKT-9 BH5DKT-9 7.78km 331° 2022-05-18 16:22:37.966
BG5DP-7 BG5DP-7 11.81km 325° 2022-05-06 19:31:02.452
BG5DVX-5 BG5DVX-5 13.59km 326° 2022-05-23 09:15:13.244
BD5DKK-9 BD5DKK-9 22.85km 275° 2022-05-23 07:27:38.621
BG5DZT-9 BG5DZT-9 41.26km 122° 2022-05-16 09:31:55.439
BG5DLQ-10 BG5DLQ-10 37.81km 119° 2022-05-23 13:05:34.919
BG5DUC-9 BG5DUC-9 18.60km 179° 2022-05-22 16:36:24.485
BG5DWV-9 BG5DWV-9 15.22km 186° 2022-05-17 01:56:38.375
BD5DPP-10 BD5DPP-10