CQ925-10 台站信息

CQ925-10 CQ925-10    新窗口
消息: CQ 925CLUB APRS 144.640Mhz RP 439.955 -8.02 118.8 12.3V
最新位置: 106°26'34" E 29°31'2" N    
最近时间: 2022-05-16 20:26:01
最新传递路径: CQ925-10>APET51,TCPIP*,qAC,THIRD
数据包: 326
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到CQ925-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
CQ925-1 CQ925-1 81 2022-05-16 00:03:48 2022-05-16 20:18:53 1.43km 242.0° 2022-05-16 00:03:48 
CQ925-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG8KGN BG8KGN 33.01km 158° 2022-05-01 13:05:53.918
CQ925-13 CQ925-13 3.76km 151° 2022-05-14 21:57:14.927
CQ925-1 CQ925-1 1.43km 244° 2022-05-16 20:26:53.054
BG8KOE-7 BG8KOE-7 6.38km 216° 2022-04-20 22:20:48.122
BG8KOA-10 BG8KOA-10 6.52km 327° 2022-04-23 21:54:03.212
BG8KOE-5 BG8KOE-5 8.39km 245° 2022-05-16 18:58:06.479
BG8KOC-R BG8KOC-R 11.41km 264° 2022-04-22 08:40:23.341
BG8KOC-2 BG8KOC-2 11.04km 268° 2022-04-20 11:12:07.061
BG8IOI-1 BG8IOI-1 11.84km 269° 2022-05-12 07:55:58.248
BG2ELD-9 BG2ELD-9 13.49km 316° 2022-05-12 18:52:43.217
BG8KHG BG8KHG 14.30km 28° 2022-05-11 21:34:27.232
BG8KUS-7 BG8KUS-7 13.70km 346° 2022-04-27 22:09:37.678
BG8KVL BG8KVL 17.90km 335° 2022-04-23 15:10:06.066
呼号 距离 位置时刻
BG8KLV-9 BG8KLV-9 10.60km 90° 2022-05-16 17:02:45.027
BG8HKJ-1 BG8HKJ-1 1.43km 244° 2022-04-17 14:03:19.694
CQ925-7 CQ925-7 0.02km 162° 2022-04-20 11:20:44.662
BG8KOA-Y BG8KOA-Y 6.51km 327° 2022-05-09 21:20:30.669
BG8KOA-2 BG8KOA-2 6.52km 327° 2022-04-23 21:54:03.039
BG8KYX-7 BG8KYX-7 7.92km 285° 2022-04-23 21:06:03.413
BG8KOC-10 BG8KOC-10 11.04km 268° 2022-04-20 11:12:04.368
BG8IOI-N BG8IOI-N 11.83km 269° 2022-05-07 08:08:34.996
BG8KOR-9 BG8KOR-9 10.31km 296° 2022-04-23 21:56:40.581
BG8IF-10 BG8IF-10 19.72km 26° 2022-05-16 19:59:13.101
BG8IXQ-10 BG8IXQ-10 12.14km 350° 2022-05-16 20:29:30.507
BG8KOC-1 BG8KOC-1 16.93km 338° 2022-04-20 23:27:09.402
BG8KQJ-10 BG8KQJ-10 19.65km 351° 2022-04-28 05:17:25.047
CQ925-10 CQ925-10