BD5HXL-10 台站信息

BD5HXL-10 BD5HXL-10    新窗口  历史数据
消息: HangZhou APRS iGate 144.390Mhz Power 25W LM3D 11.6V 42C
最新位置: 120°9'45" E 30°17'54" N (PM00BH)   
最近时间: 2023-12-09 03:32:29
最新传递路径: BD5HXL-10>APLM3D,qAS,BA5DX-10
数据包: 13
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD5HXL-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BA5DX-10 BA5DX-10 6
2023-12-09 00:28:06
2023-12-09 03:32:29
13.86km 308.0° 2023-12-09 00:28:06 
BD5HXL-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BG5HNP-10 BG5HNP-10 1
2023-12-09 01:19:45
2023-12-09 01:19:45
12.43km 183° 2023-12-09 01:19:45 
BD5HXL-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD5HLI-N BD5HLI-N 36.77km 204° 2023-12-09 03:27:16.585
JA9DIJ JA9DIJ 36.77km 204° 2023-12-09 03:37:14.23
BG5HHP-7 BG5HHP-7 12.55km 194° 2023-11-19 12:57:56.991
BG5HNP-9 BG5HNP-9 12.52km 185° 2023-12-08 22:24:39.242
BG5ANH-15 BG5ANH-15 13.61km 155° 2023-11-17 18:28:17.732
BH5HQJ-3 BH5HQJ-3 30.26km 287° 2023-12-09 03:31:03.703
BG5BMJ-10 BG5BMJ-10 19.84km 253° 2023-12-09 03:41:59.755
BH5HSX-10 BH5HSX-10 10.51km 256° 2023-12-04 22:59:03.016
BG5AHE-3 BG5AHE-3 15.73km 294° 2023-11-12 13:39:41.013
BA5DX-10 BA5DX-10 13.86km 309° 2023-12-09 03:31:58.842
BD5HLI-13 BD5HLI-13 5.33km 236° 2023-12-08 17:37:54.141
BA5AG-9 BA5AG-9 5.39km 248° 2023-11-28 17:54:26.048
BH5HVM-9 BH5HVM-9 5.78km 151° 2023-12-09 03:14:43.127
BH5HVM-7 BH5HVM-7 5.77km 151° 2023-12-03 21:23:58.157
BG5BRY-5 BG5BRY-5 2.11km 130° 2023-11-23 09:35:27.929
BD5HXL-8 BD5HXL-8 0.15km 105° 2023-12-08 20:51:53.644
BG5BJO-7 BG5BJO-7 4.96km 100° 2023-12-06 23:26:01.448
BG5ABC-R BG5ABC-R 8.60km 303° 2023-12-09 03:24:36.192
BG6HBU-B BG6HBU-B 8.60km 303° 2023-12-03 15:51:59.667
BG6HBU-S BG6HBU-S 8.60km 303° 2023-12-03 15:51:47.548
BH4GMS-R BH4GMS-R 8.60km 303° 2023-12-04 22:41:19.865
UT3UOX-4 UT3UOX-4 8.60km 303° 2023-11-25 07:30:34.161
BH5HQJ-10 BH5HQJ-10 8.98km 303° 2023-12-09 02:51:56.535
BG5BQB BG5BQB 3.31km 335° 2023-12-09 03:40:02.908
BD5HNQ-9 BD5HNQ-9 3.32km 339° 2023-12-08 17:14:12.65
BG5EQV-9 BG5EQV-9 30.87km 328° 2023-12-02 11:57:13.054
BD3OY-1 BD3OY-1 28.54km 158° 2023-12-08 10:06:44.859
BG5HMY-10 BG5HMY-10 26.76km 162° 2023-12-09 03:35:52.127
BA5HAM-5 BA5HAM-5 10.94km 131° 2023-12-08 16:07:05.1
BG5BMS-7 BG5BMS-7 20.88km 88° 2023-12-06 23:29:37.696
BG5HDG-12 BG5HDG-12 14.67km 66° 2023-12-08 10:17:53.1
BG5BMV-10 BG5BMV-10 12.57km 38° 2023-12-04 20:01:46.278
BA5AC-9 BA5AC-9 17.03km 43° 2023-12-08 18:07:23.1
BH5HFJ-9 BH5HFJ-9 19.88km 21° 2023-12-04 16:47:00.755
BH5HSG-9 BH5HSG-9 22.26km 42° 2023-11-25 15:32:22.505
BG5EPF-14 BG5EPF-14 46.29km 3° 2023-12-08 07:16:44.716
呼号 距离 位置时刻
BI6OKE-N BI6OKE-N 36.77km 204° 2023-11-29 08:15:39.204
BG5HDG-9 BG5HDG-9 17.21km 164° 2023-12-05 15:55:47.452
BG5BMV-R BG5BMV-R 8.05km 192° 2023-12-04 19:29:24.5
BG5HNP-10 BG5HNP-10 12.43km 183° 2023-12-09 03:40:38.097
BI4JTJ-5 BI4JTJ-5 10.85km 153° 2023-11-30 17:45:56.717
BG5BMJ-9 BG5BMJ-9 19.77km 253° 2023-12-08 18:40:38.252
BD5HLI-10 BD5HLI-10 15.86km 243° 2023-12-08 18:02:31.645
BG5AQS-9 BG5AQS-9 13.17km 278° 2023-12-02 10:58:28.204
BH5HQJ-8 BH5HQJ-8 11.00km 286° 2023-12-09 03:37:33.151
BD5HTY BD5HTY 6.56km 241° 2023-12-09 03:42:14.591
BG5AHE-9 BG5AHE-9 8.89km 267° 2023-11-17 20:57:50.717
BA5AG-10 BA5AG-10 5.37km 248° 2023-12-09 03:39:03.002
BH5HVM-5 BH5HVM-5 5.77km 151° 2023-11-19 09:29:35.346
BH5HVM-1 BH5HVM-1 7.42km 142° 2023-11-24 15:52:23.285
BD5HXL-9 BD5HXL-9 0.02km 270° 2023-12-08 15:19:49.328
BD5HXL-7 BD5HXL-7 4.96km 100° 2023-12-06 22:48:41.821
BG1MSN-R BG1MSN-R 8.60km 303° 2023-11-27 11:01:02.413
BG5FNB-R BG5FNB-R 8.60km 303° 2023-12-02 08:18:43.94
BG6HBU-R BG6HBU-R 8.60km 303° 2023-12-03 15:51:47.217
BG6XRZ-R BG6XRZ-R 8.60km 303° 2023-11-26 07:35:53.565
LZ2WRN-1 LZ2WRN-1 8.60km 303° 2023-12-09 03:41:38.394
UT3UOX-N UT3UOX-N 8.60km 303° 2023-12-07 21:28:55.592
BH5HLV-5 BH5HLV-5 11.37km 349° 2023-11-17 12:24:55.361
-0 -0 3.21km 338° 2023-11-10 08:43:56.704
BD4UJ-5 BD4UJ-5 8.17km 56° 2023-12-04 13:16:01.739
BH5HLV-6 BH5HLV-6 11.47km 349° 2023-11-22 15:56:28.204
BG5DAL-9 BG5DAL-9 48.71km 135° 2023-12-04 16:23:06.803
BG5HMY-9 BG5HMY-9 20.61km 131° 2023-12-02 17:06:55.867
BH6AOL BH6AOL 17.58km 85° 2023-12-04 14:52:38.564
BH5HAN-10 BH5HAN-10 22.63km 86° 2023-12-09 03:40:09.158
BG5BMV-Y BG5BMV-Y 12.53km 38° 2023-11-24 21:06:36.396
BG5BQB-10 BG5BQB-10 17.78km 83° 2023-12-09 03:40:03.148
BG5AQA-7 BG5AQA-7 19.45km 25° 2023-11-22 14:37:29.153
BH5HSG-10 BH5HSG-10 22.21km 42° 2023-12-06 11:15:02.944
BG5EPF-3 BG5EPF-3 45.70km 1° 2023-12-08 07:24:09.651
BD5HXL-10 BD5HXL-10