BD5HTY-7 台站信息

BD5HTY-7 BD5HTY-7    新窗口
消息: LoRa Tracker - _Bat.: 3.46V - Cur.: -100mA !wLI!
最新位置: 120°8'32" E 30°18'10" N    
最近时间: 2022-08-12 01:22:53
最新传递路径: BD5HTY-7>APLT00,WIDE1-1,qAO,BD5HTY-10
数据包: 16
附加信息: 海拔16.8m
设备: OE5BPA:LoRa Tracker(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD5HTY-7的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BD5HTY-10 BD5HTY-10 16 2022-08-12 00:02:54 2022-08-12 01:22:53 0.04km 185.0° 2022-08-12 00:32:54 
BD5HTY-7当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
JA9DIJ JA9DIJ 36.48km 184° 2022-08-12 01:24:31.851
BG5HNP-9 BG5HNP-9 13.03km 178° 2022-08-05 18:07:09.461
BH5HKG-9 BH5HKG-9 9.99km 172° 2022-07-30 16:09:24.477
BA5AG-9 BA5AG-9 34.71km 247° 2022-07-30 08:34:21.955
BH5HQJ-3 BH5HQJ-3 28.27km 292° 2022-08-12 00:31:01.508
BA5HAM-10 BA5HAM-10 13.51km 213° 2022-08-09 16:53:41.531
BH5HSX-10 BH5HSX-10 8.82km 231° 2022-08-12 00:31:53.724
BG5AHE-9 BG5AHE-9 13.12km 310° 2022-07-16 19:21:23.85
BA5DX-5 BA5DX-5 11.61km 316° 2022-07-14 15:30:10.634
BA5DX-10 BA5DX-10 12.08km 327° 2022-08-12 01:12:02.307
BH5HQJ-7 BH5HQJ-7 8.05km 201° 2022-08-03 21:05:06.097
BR5AL-1 BR5AL-1 7.16km 179° 2022-08-12 01:18:27.294
BA5AG-2 BA5AG-2 5.39km 188° 2022-08-12 01:17:49.313
BA5AG-10 BA5AG-10 3.94km 211° 2022-08-12 01:12:26.201
BG9SER-7 BG9SER-7 3.10km 220° 2022-08-03 15:15:53.319
BD5HTY-10 BD5HTY-10 0.01km 202° 2022-08-12 01:19:01.371
BD5HNQm9 BD5HNQm9 0.08km 343° 2022-07-23 15:28:05.217
BG5HMY-11 BG5HMY-11 2.76km 149° 2022-07-27 11:11:15.11
BH5HZP-5 BH5HZP-5 3.85km 157° 2022-08-04 15:29:15.563
BG5AKC-S BG5AKC-S 3.78km 154° 2022-07-29 17:55:26.933
BD5HXL-Y BD5HXL-Y 1.99km 118° 2022-08-06 13:55:21.394
BD5HXL-8 BD5HXL-8 1.99km 117° 2022-08-06 14:03:14.199
BH5HGK-7 BH5HGK-7 2.51km 111° 2022-08-07 08:19:26.075
BG5HMY-2 BG5HMY-2 3.00km 104° 2022-08-07 17:18:50.805
BI4WQZ-B BI4WQZ-B 6.74km 325° 2022-08-03 17:55:56.682
BH5HQJ-10 BH5HQJ-10 7.12km 324° 2022-08-12 01:15:43.096
BH5HLV-7 BH5HLV-7 10.70km 359° 2022-07-21 17:36:22.356
BG5EQV-10 BG5EQV-10 29.72km 339° 2022-07-27 17:02:46.363
BG5HGA-1 BG5HGA-1 20.80km 171° 2022-08-12 01:25:56.297
BR5HB-4 BR5HB-4 31.84km 146° 2022-08-12 01:24:14.352
LoBR5HB-3 LoBR5HB-3 17.03km 140° 2022-08-10 01:03:32.974
BH5HAN-10 BH5HAN-10 24.53km 92° 2022-08-12 01:22:07.794
BA5AC-9 BA5AC-9 17.38km 37° 2022-08-03 18:26:20.357
BH5EAU-3 BH5EAU-3 48.32km 56° 2022-08-12 01:25:48.55
呼号 距离 位置时刻
BH5HVM-N BH5HVM-N 17.85km 174° 2022-08-07 20:27:42.425
BG5HNP-10 BG5HNP-10 12.96km 178° 2022-08-12 01:25:38.458
BG5HNP-5 BG5HNP-5 11.87km 167° 2022-07-25 13:50:37.991
BA5AW-9 BA5AW-9 33.13km 267° 2022-08-10 18:56:55.729
BA5AG-7 BA5AG-7 14.76km 216° 2022-07-30 08:51:14.635
VK2GJ-8 VK2GJ-8 10.31km 245° 2022-07-15 19:55:24.929
BH5HQJ-8 BH5HQJ-8 9.01km 297° 2022-08-12 01:15:10.182
BH7GBD-10 BH7GBD-10 10.11km 307° 2022-08-09 23:19:26.645
BA5DX-8 BA5DX-8 12.38km 323° 2022-08-11 10:58:35.65
BH5HQH-7 BH5HQH-7 11.94km 329° 2022-07-31 13:35:04.069
BD5HTY-9 BD5HTY-9 5.30km 207° 2022-08-11 19:37:12.368
BD5HTY BD5HTY 5.30km 206° 2022-08-12 01:17:21.11
BD5HTY-5 BD5HTY-5 4.29km 217° 2022-08-04 19:45:47.755
BA5AG-12 BA5AG-12 3.93km 211° 2022-08-11 18:39:32.639
BD5HXL-3 BD5HXL-3 3.12km 262° 2022-08-04 14:52:35.462
BD5HTY-4G BD5HTY-4G 0.01km 202° 2022-08-04 15:05:56.48
BA5AA-9 BA5AA-9 7.82km 155° 2022-08-05 19:55:49.051
BG5HMY-8 BG5HMY-8 1.84km 142° 2022-07-28 12:20:19.514
BG5AKC-B BG5AKC-B 3.78km 154° 2022-07-29 17:55:26.933
BG5HMY-7 BG5HMY-7 3.78km 141° 2022-07-29 17:40:11.671
BD5HXL-10 BD5HXL-10 1.99km 117° 2022-08-12 01:17:29.767
BD5HXL-9 BD5HXL-9 1.91km 114° 2022-08-10 16:54:02.871
BG5HMY-6 BG5HMY-6 2.32km 70° 2022-08-12 01:24:34.396
BH4CTD-R BH4CTD-R 6.74km 325° 2022-08-10 21:24:17.699
BI4WQZ-S BI4WQZ-S 6.74km 325° 2022-08-03 17:55:46.761
BDuHNQ-9 BDuHNQ-9 2.32km 346° 2022-08-02 10:13:37.097
BD5HNQ-9 BD5HNQ-9 2.71km 9° 2022-08-11 12:43:53.02
BH5HTA-12 BH5HTA-12 28.22km 171° 2022-07-15 17:20:03.179
BG5HDG-12 BG5HDG-12 21.21km 169° 2022-07-31 10:35:19.913
BR5HB-3 BR5HB-3 17.03km 140° 2022-08-12 01:06:07.162
BH5HGK-3 BH5HGK-3 21.03km 98° 2022-08-10 07:40:18.257
BH5HTF-9 BH5HTF-9 16.70km 60° 2022-08-07 12:16:05.653
BG7CAN-9 BG7CAN-9 20.82km 37° 2022-08-09 14:36:34.44
BG5EPF-2 BG5EPF-2 45.30km 3° 2022-08-10 10:33:50.032
BD5HTY-7 BD5HTY-7