BD4BE-7 台站信息

BD4BE-7 BD4BE-7    新窗口
消息: _$
最新位置: 121°26'35" E 31°12'7" N    
最近时间: 2022-01-23 21:13:01
最新传递路径: BD4BE-7>SQQRR3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE7RZ7
数据包: 178
附加信息: 速度0.0km/h 方向0°
设备: Yaesu:FT1D(ht)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD4BE-7的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
VE7RZ7 VE7RZ7 19 2022-01-23 00:30:56 2022-01-23 21:13:01 3.43km 317.0° 2022-01-23 00:30:56 
BD4BE-7当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4EBS-N BH4EBS-N 47.61km 240° 2022-01-23 08:13:26.685
BH5HQT-N BH5HQT-N 47.61km 240° 2022-01-21 16:46:32.469
BH4FQL-5 BH4FQL-5 41.50km 254° 2022-01-19 09:47:12.3
BG4ABC-S BG4ABC-S 33.29km 255° 2022-01-03 11:23:59.201
BH4DKU-C BH4DKU-C 33.29km 255° 2022-01-18 21:35:36.251
BH4FNX-N BH4FNX-N 33.29km 255° 2022-01-23 21:07:48.75
BH4FLT-N BH4FLT-N 30.31km 250° 2022-01-05 07:44:29.761
VR2UNG-S VR2UNG-S 25.99km 252° 2021-12-30 07:28:48.977
BH4FQL-10 BH4FQL-10 23.84km 267° 2022-01-13 22:32:39.48
BH4FEX BH4FEX 21.35km 255° 2022-01-19 10:02:11.523
BI4VWR-7 BI4VWR-7 18.24km 273° 2022-01-22 16:20:26.728
BH4CUQ-10 BH4CUQ-10 19.85km 220° 2022-01-23 21:07:10.541
BH4DCE BH4DCE 17.21km 197° 2022-01-13 19:42:01.497
BH4FGG-9 BH4FGG-9 18.46km 178° 2021-12-25 01:18:55.605
BH4FGG-7 BH4FGG-7 18.25km 180° 2021-12-26 23:00:03.719
BH4FGG-15 BH4FGG-15 17.76km 178° 2021-12-26 23:00:04.026
BG4CQX-7 BG4CQX-7 26.53km 165° 2022-01-22 18:05:37.651
BG4FUI-N BG4FUI-N 19.76km 149° 2021-12-31 13:29:40.41
BH4EUF-10 BH4EUF-10 7.18km 263° 2022-01-17 22:09:46.869
BH4FSK-4 BH4FSK-4 7.62km 226° 2022-01-14 09:50:26.141
BG4HUL-3 BG4HUL-3 5.65km 224° 2022-01-23 21:10:24.042
BH4ACT-13 BH4ACT-13 4.09km 162° 2022-01-14 17:13:58.041
BH4ACT-7 BH4ACT-7 3.90km 166° 2021-12-28 13:08:33.75
BH4EHP-5 BH4EHP-5 0.95km 62° 2022-01-17 16:24:03.635
BD4BE-9 BD4BE-9 2.44km 327° 2022-01-19 12:09:58.774
BH4BPK BH4BPK 19.32km 140° 2022-01-20 16:09:28.571
BG4CLH-B BG4CLH-B 4.44km 77° 2022-01-23 20:54:57.127
BI3WBW-R BI3WBW-R 4.84km 65° 2022-01-05 17:35:25.286
BH4FRV BH4FRV 7.34km 96° 2022-01-22 21:10:57.045
BH4FFV-7 BH4FFV-7 15.96km 102° 2022-01-21 19:59:00.573
BH4FRR-7 BH4FRR-7 15.96km 102° 2022-01-23 14:13:23.881
BH4FPW-10 BH4FPW-10 15.92km 101° 2022-01-12 16:50:28.811
BH2UOL-7 BH2UOL-7 10.60km 90° 2022-01-05 20:15:34.05
BG4CIZ-R BG4CIZ-R 12.02km 86° 2022-01-23 08:36:10.817
BD4DLN-9 BD4DLN-9 16.60km 86° 2022-01-23 13:32:02.294
F1MHV-15 F1MHV-15 33.46km 103° 2021-12-28 03:13:52.584
BG4FUI BG4FUI 36.36km 101° 2021-12-31 13:40:04.823
BH4CRV-D BH4CRV-D 23.36km 288° 2022-01-23 20:55:26.73
BH4CRV-12 BH4CRV-12 23.33km 288° 2022-01-19 22:29:16.33
BH4CRV-S BH4CRV-S 22.99km 288° 2022-01-23 14:31:17.207
BR4DS-S BR4DS-S 22.99km 288° 2022-01-23 20:54:36.889
BH4CRV-5 BH4CRV-5 20.22km 298° 2022-01-20 09:25:50.282
BH4CRV-7 BH4CRV-7 25.96km 307° 2022-01-23 14:37:36.589
BG4ARR-2 BG4ARR-2 25.36km 311° 2022-01-10 11:23:31.7
BD4SDW BD4SDW 42.32km 327° 2022-01-17 07:42:27.183
BG4AAK BG4AAK 15.54km 308° 2022-01-23 19:09:02.162
BH4EZR BH4EZR 4.96km 15° 2022-01-12 18:44:20.253
BH4DHF-R BH4DHF-R 10.92km 334° 2022-01-06 02:20:30.917
BG4HFH-D BG4HFH-D 11.31km 2° 2022-01-02 04:00:11.254
BH4FCU-D BH4FCU-D 16.37km 351° 2022-01-23 07:48:50.138
BG4ETL-10 BG4ETL-10 13.50km 357° 2022-01-23 21:11:42.113
BH4FJN-9 BH4FJN-9 8.32km 49° 2022-01-23 15:06:01.6
BH4FMP-9 BH4FMP-9 9.93km 59° 2022-01-22 22:10:38.043
BH4FMP-2 BH4FMP-2 12.12km 55° 2022-01-20 10:11:43.511
BG4BKU-9 BG4BKU-9 11.71km 31° 2022-01-21 09:49:47.141
BH4DWF-9 BH4DWF-9 13.20km 38° 2022-01-20 17:41:47.821
BD4DLN-10 BD4DLN-10 18.69km 60° 2022-01-07 16:55:26.786
BH4FMK BH4FMK 13.84km 14° 2022-01-22 19:30:38.324
BH4FEF BH4FEF 14.29km 32° 2022-01-21 14:32:31.503
BH4DEW-9 BH4DEW-9 21.95km 18° 2022-01-22 15:20:19.184
BH4ERB-N BH4ERB-N 32.77km 342° 2022-01-23 08:25:38.518
BH4FEL-S BH4FEL-S 22.84km 14° 2022-01-10 07:09:28.263
BG4BAG-9 BG4BAG-9 36.70km 69° 2022-01-03 13:58:20.141
呼号 距离 位置时刻
BH5HQT BH5HQT 47.61km 240° 2022-01-18 21:05:35.538
BI4JGM-13 BI4JGM-13 47.61km 240° 2022-01-01 00:44:05.703
BG4ABC-C BG4ABC-C 33.29km 255° 2022-01-03 11:24:09.073
BH4DKU-B BH4DKU-B 33.29km 255° 2022-01-23 21:08:07.256
BH4DKU-S BH4DKU-S 33.29km 255° 2022-01-23 21:07:57.239
BI4WTX-R BI4WTX-R 33.29km 255° 2022-01-09 11:25:34.283
VR2UNG-B VR2UNG-B 25.99km 252° 2021-12-30 07:28:58.981
BH4FMN-9 BH4FMN-9 30.09km 259° 2022-01-14 19:53:40.071
BH4BNQ-N BH4BNQ-N 27.11km 273° 2022-01-23 20:58:16.204
BI4VWR-9 BI4VWR-9 18.24km 273° 2021-12-27 10:29:03.107
BI4VWR BI4VWR 18.25km 273° 2022-01-23 21:10:04.586
BG4UPB-N BG4UPB-N 20.44km 196° 2022-01-03 20:24:16.837
BH4FGG BH4FGG 18.60km 179° 2021-12-26 16:10:04.512
BH4FGG-3 BH4FGG-3 18.25km 180° 2022-01-03 23:30:04.104
BH4FGG-1 BH4FGG-1 18.26km 178° 2022-01-22 00:00:05.932
BH4FGG-2 BH4FGG-2 17.76km 178° 2022-01-16 13:30:05.185
BG4FYR-15 BG4FYR-15 19.31km 150° 2021-12-29 18:40:25.608
BH4FBK-9 BH4FBK-9 8.04km 243° 2022-01-22 10:23:16.116
BG4BAN-1 BG4BAN-1 8.60km 285° 2021-12-28 15:36:14.272
BG4HUL-9 BG4HUL-9 7.27km 230° 2022-01-23 18:39:42.35
BH4AIU-9 BH4AIU-9 4.90km 229° 2022-01-14 17:01:14.481
BH4CUB-5 BH4CUB-5 4.00km 211° 2022-01-17 17:24:49.631
VE7RZ7 VE7RZ7 3.43km 317° 2022-01-23 21:12:59.731
BH4EXR-3 BH4EXR-3 2.30km 299° 2022-01-23 12:34:35.589
BH4ECI-Y BH4ECI-Y 14.90km 154° 2022-01-08 18:59:58.301
BH4EVV-9 BH4EVV-9 3.50km 49° 2022-01-22 22:09:39.836
BG4CLH-S BG4CLH-S 4.44km 77° 2022-01-23 20:54:47.357
BH4FRV-5 BH4FRV-5 6.91km 95° 2022-01-11 23:36:36.106
BH4FNU-N BH4FNU-N 10.27km 81° 2022-01-23 08:13:20.918
BH4FRI-7 BH4FRI-7 15.96km 102° 2022-01-21 22:17:36.953
BH4FPW-1 BH4FPW-1 15.90km 101° 2022-01-10 13:25:25.526
BH4FPW-7 BH4FPW-7 15.47km 100° 2022-01-23 21:11:45.574
BG4CIZ-N BG4CIZ-N 12.02km 86° 2022-01-23 08:04:29.89
BH4EBS BH4EBS 18.50km 92° 2022-01-23 17:25:19.925
BD4UJA-10 BD4UJA-10 46.23km 141° 2022-01-13 16:15:04.716
BG4ACY-10 BG4ACY-10 27.15km 92° 2022-01-14 12:42:03.014
BD4ULF-9 BD4ULF-9 34.33km 284° 2022-01-05 07:37:01.467
BH4CRV-3 BH4CRV-3 23.37km 288° 2022-01-23 21:14:09.012
BH4CRV BH4CRV 23.49km 288° 2022-01-23 17:44:56.951
BR4DS-B BR4DS-B 22.99km 288° 2022-01-23 20:54:37.075
BH4CRV-10 BH4CRV-10 20.20km 298° 2022-01-20 16:57:23.791
BH4DFG BH4DFG 21.36km 309° 2022-01-12 18:44:35.938
BH4BNQ-10 BH4BNQ-10 25.34km 311° 2022-01-23 21:07:26.886
BH4FBI BH4FBI 40.95km 311° 2022-01-16 09:41:32.368
BH4EHP-9 BH4EHP-9 10.08km 306° 2022-01-02 11:34:34.837
BH4FLP-9 BH4FLP-9 7.49km 341° 2022-01-19 13:02:54.578
BG4EOQ BG4EOQ 9.89km 343° 2022-01-09 14:45:08.972
BG4DUN-7 BG4DUN-7 9.26km 356° 2022-01-01 22:52:24.084
BG4HFH-N BG4HFH-N 11.31km 2° 2022-01-01 07:59:41.281
BH4FCU-N BH4FCU-N 16.37km 351° 2022-01-23 08:28:40.312
BG4FUI-Y BG4FUI-Y 6.75km 33° 2022-01-23 15:45:41.935
BH4FJE BH4FJE 10.92km 67° 2021-12-29 19:46:27.598
BH4FNU-R BH4FNU-R 11.56km 57° 2022-01-22 14:56:54.19
BG4FUI-R BG4FUI-R 10.00km 33° 2022-01-23 07:41:09.735
BH4FSU-7 BH4FSU-7 13.02km 28° 2022-01-15 22:53:55.416
BH4EIK-R BH4EIK-R 17.93km 70° 2022-01-23 19:42:37.91
BH4FOK-7 BH4FOK-7 13.11km 18° 2021-12-31 10:41:50.118
BH4ANM-9 BH4ANM-9 15.05km 21° 2022-01-05 10:19:23.86
BH4FDZ-8 BH4FDZ-8 21.05km 13° 2021-12-25 23:48:59.569
BD4TNQ-Y BD4TNQ-Y 18.14km 24° 2022-01-23 18:22:22.145
BH4FEL-B BH4FEL-B 22.84km 14° 2022-01-10 07:09:38.338
BG4GXV-10 BG4GXV-10 35.61km 9° 2022-01-15 09:32:40.775
BG4CAD-5 BG4CAD-5 47.28km 46° 2022-01-22 21:49:46.791
BD4BE-7 BD4BE-7