BR2HRB-10 台站信息

BR2HRB-10 BR2HRB-10    新窗口
消息: QunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.7V
最新位置: 126°31'20" E 45°42'50" N    
最近时间: 2022-06-25 09:11:18
最新传递路径: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN
数据包: 0
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BR2HRB-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG2AGN-9 BG2AGN-9 65 2022-06-29 08:10:46 2022-06-29 09:01:28 6.95km 197° 2022-06-29 08:46:52 
BR2AG-10 BR2AG-10 3 2022-06-29 05:20:33 2022-06-29 07:00:34 9.15km 326° 2022-06-29 05:20:33 
BR2HRB-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2AGN-10 BG2AGN-10 1.74km 189° 2022-06-10 09:17:24.711
BG2AGN-Y BG2AGN-Y 1.74km 189° 2022-06-08 16:57:40.76
BG2CLX-10 BG2CLX-10 1.98km 250° 2022-06-19 03:13:30.824
BG2BIL-1 BG2BIL-1 1.87km 307° 2022-06-17 11:26:32.545
BG2EES-9 BG2EES-9 7.03km 359° 2022-06-25 21:07:05.002
BG2EWI-7 BG2EWI-7 4.48km 226° 2022-06-22 11:33:16.93
BG2GA-B BG2GA-B 7.94km 205° 2022-06-29 11:16:08.91
BG2GA-S BG2GA-S 7.94km 205° 2022-06-29 11:15:58.887
BR2AG-R BR2AG-R 9.66km 212° 2022-06-13 08:09:34.667
BG2FGQ-5 BG2FGQ-5 8.26km 317° 2022-06-26 21:54:19.238
BG2ENW-9 BG2ENW-9 9.12km 335° 2022-06-25 21:38:40.157
BG2AGN-6 BG2AGN-6 9.13km 328° 2022-06-29 09:11:09.241
BG2GA BG2GA 9.67km 326° 2022-06-05 17:40:44.561
BG2CQE-7 BG2CQE-7 10.00km 325° 2022-06-29 06:52:21.216
BG2DGX BG2DGX 10.88km 224° 2022-06-24 07:45:43.25
BG2FGQ-7 BG2FGQ-7 14.42km 275° 2022-06-22 07:05:50.357
BG2EBM-1 BG2EBM-1 9.67km 341° 2022-06-26 22:03:31.233
BG2HL-9 BG2HL-9 40.30km 178° 2022-06-11 10:25:17.019
呼号 距离 位置时刻
BG2AGN-7 BG2AGN-7 1.74km 189° 2022-06-10 09:17:31.224
BG2CLX BG2CLX 1.98km 250° 2022-06-26 22:17:01.8
BG2CLX-7 BG2CLX-7 1.98km 250° 2022-06-19 03:13:31.147
BG2CLX-N BG2CLX-N 2.41km 306° 2022-06-29 11:17:09.399
BG2DMZ-5 BG2DMZ-5 6.78km 199° 2022-06-04 07:20:27.684
BG2GA-8 BG2GA-8 6.56km 296° 2022-06-14 08:30:31.298
BG2GA-N BG2GA-N 7.94km 205° 2022-06-29 07:52:48.575
BR2AG-B BR2AG-B 9.66km 212° 2022-06-13 11:40:34.707
BR2AG-S BR2AG-S 9.66km 212° 2022-06-13 11:40:24.67
BG2GA-Y BG2GA-Y 8.96km 330° 2022-06-08 17:15:10.73
BR2AG-10 BR2AG-10 9.15km 326° 2022-06-29 11:34:57.985
BG2AGN-9 BG2AGN-9 9.13km 328° 2022-06-29 09:10:46.201
BG2CQE-1 BG2CQE-1 9.98km 325° 2022-06-10 17:05:46.875
BG2ENW-7 BG2ENW-7 9.88km 334° 2022-06-17 21:22:49.83
BG2FGQ-9 BG2FGQ-9 14.43km 274° 2022-06-17 08:53:57.858
BG2CDD-9 BG2CDD-9 12.25km 306° 2022-06-16 17:56:05.976
BG2ETU-7 BG2ETU-7 11.92km 331° 2022-06-24 16:15:24.673
BR2HRB-10 BR2HRB-10