BG2AGN-9 台站信息

BG2AGN-9 BG2AGN-9    新窗口
消息: _%
最新位置: 126°31'21" E 45°42'47" N    
最近时间: 2021-12-06 11:34:05
最新传递路径: BG2AGN-9>TUTRV7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2HRB-10
数据包: 3
附加信息: 速度11.1km/h 方向78° 海拔129.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG2AGN-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BR2HRB-10 BR2HRB-10 3 2021-12-06 10:38:18 2021-12-06 11:34:05 0.45km 279.0° 2021-12-06 10:39:19 
BG2AGN-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2DNF-N BG2DNF-N 40.93km 185° 2021-11-19 21:51:28.383
BG2AGN-1 BG2AGN-1 0.51km 21° 2021-12-03 20:08:43.993
BG2AGN-6 BG2AGN-6 0.51km 357° 2021-12-05 12:01:38.117
BG2AGN-5 BG2AGN-5 0.93km 1° 2021-11-29 18:13:35.784
BG2CPU-7 BG2CPU-7 3.55km 343° 2021-11-21 08:23:53.318
BG2AYK-9 BG2AYK-9 9.09km 202° 2021-12-01 18:02:46.986
BG2GA-8 BG2GA-8 6.84km 292° 2021-12-05 20:50:03.754
BG2GA-Y BG2GA-Y 7.02km 295° 2021-11-30 21:10:26.438
BG2DSG-1 BG2DSG-1 4.62km 326° 2021-12-06 18:09:55.847
BG2ENW-9 BG2ENW-9 7.95km 314° 2021-11-28 20:26:40.738
BG2GA BG2GA 9.68km 327° 2021-11-30 21:25:09.818
BG2CQE-2 BG2CQE-2 10.70km 228° 2021-11-15 11:12:04.732
BR2AG-B BR2AG-B 10.43km 238° 2021-12-06 19:15:43.915
BR2AG-S BR2AG-S 10.43km 238° 2021-12-06 19:15:33.955
BG2EBM-Y BG2EBM-Y 9.56km 342° 2021-11-29 23:02:35.391
BG2COM-9 BG2COM-9 12.33km 337° 2021-12-06 17:57:30.102
BG2ETU BG2ETU 11.91km 332° 2021-11-16 08:48:04.101
2HS993-15 2HS993-15 20.23km 333° 2021-11-08 20:21:51.269
BG2HL-9 BG2HL-9 40.25km 178° 2021-11-20 15:08:31.637
呼号 距离 位置时刻
BG2EII BG2EII 4.38km 171° 2021-11-27 20:34:56.222
BR2HRB-10 BR2HRB-10 0.10km 4° 2021-12-06 19:34:41.871
BG2CLX-N BG2CLX-N 0.51km 354° 2021-11-21 07:41:42.206
BG2CLX BG2CLX 1.76km 216° 2021-11-20 21:02:59.726
BG2CPY-15 BG2CPY-15 10.60km 4° 2021-11-07 22:48:06.635
BG2DSG-9 BG2DSG-9 3.56km 318° 2021-11-26 12:03:45.818
BG2GA-1 BG2GA-1 6.86km 292° 2021-11-07 18:00:46.06
BG2DSG BG2DSG 4.62km 326° 2021-11-22 13:55:23.573
BG2ENW-10 BG2ENW-10 7.35km 317° 2021-11-15 12:25:09.205
BR2AG-10 BR2AG-10 9.17km 327° 2021-12-06 19:34:43.752
BG2EPC-R BG2EPC-R 11.01km 330° 2021-12-03 21:43:37.085
BG2CQE-7 BG2CQE-7 10.89km 229° 2021-12-06 17:09:39.898
BR2AG-R BR2AG-R 10.43km 238° 2021-12-06 08:39:14.003
BG2GA-7 BG2GA-7 8.69km 341° 2021-11-24 20:07:52.408
BG2EBM BG2EBM 9.72km 342° 2021-11-27 20:56:15.914
BG2AZY BG2AZY 13.07km 352° 2021-11-30 08:30:43.646
BG2ENV-1 BG2ENV-1 15.10km 329° 2021-11-29 12:26:48.382
BG2EFM-Y BG2EFM-Y 21.90km 318° 2021-11-30 21:45:19.582
BG2AGN-9 BG2AGN-9