BG2CQE-7 台站信息

BG2CQE-7 BG2CQE-7    新窗口
消息: BG2CQE 1xd wx13904505923_$
最新位置: 126°39'38" E 45°41'49" N    
最近时间: 2022-01-23 19:38:20
最新传递路径: BG2CQE-7>TUTQW0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG-10
数据包: 992
附加信息: 速度0.0km/h 方向90° 海拔209.0m
设备: Yaesu:FT1D(ht)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG2CQE-7的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BR2AG-10 BR2AG-10 744 2022-01-23 00:00:55 2022-01-23 19:38:20 11.18km 360.0° 2022-01-23 16:07:46 
BR2HRB-10 BR2HRB-10 248 2022-01-23 08:16:32 2022-01-23 19:37:19 14.93km 5.0° 2022-01-23 15:58:36 
BG2CQE-7当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2GA-Y BG2GA-Y 4.84km 20° 2022-01-11 20:48:31.963
BG2GA-B BG2GA-B 3.87km 13° 2022-01-22 17:18:34.396
BG2GA-S BG2GA-S 3.87km 13° 2022-01-22 17:18:24.468
BG2ENW-9 BG2ENW-9 6.74km 10° 2022-01-21 12:15:18.936
BG2GA-8 BG2GA-8 6.17km 7° 2022-01-16 09:11:08.033
BR2AG-B BR2AG-B 0.66km 8° 2022-01-22 13:24:08.511
BR2AG-S BR2AG-S 0.66km 8° 2022-01-22 13:23:58.481
2HS9937-5 2HS9937-5 5.18km 356° 2021-12-27 13:33:07.874
BG2COM-9 BG2COM-9 6.03km 359° 2022-01-21 08:33:20.211
BG2EBM-Y BG2EBM-Y 9.20km 8° 2022-01-22 09:34:23.747
BG2ETU BG2ETU 7.95km 1° 2022-01-18 09:07:42.753
BR2AG-15 BR2AG-15 9.35km 357° 2022-01-23 19:38:09.267
BG2DNF-N BG2DNF-N 43.76km 190° 2022-01-01 20:56:09.585
BG2AGN-1 BG2AGN-1 11.28km 57° 2022-01-23 18:51:27.457
BR2HRB-10 BR2HRB-10 10.91km 55° 2022-01-23 19:38:06.208
呼号 距离 位置时刻
BG2GA-5 BG2GA-5 4.68km 20° 2022-01-12 23:40:46.189
BG2GA-N BG2GA-N 3.87km 13° 2022-01-22 17:14:24.556
BG2DSG-1 BG2DSG-1 7.25km 25° 2022-01-19 16:05:46.953
BR2AG-10 BR2AG-10 5.93km 7° 2022-01-23 19:37:20.949
BG2ENW-7 BG2ENW-7 7.41km 6° 2022-01-11 19:17:29.879
BR2AG-R BR2AG-R 0.66km 8° 2022-01-22 13:33:08.486
BG2EPC-Y BG2EPC-Y 4.20km 353° 2022-01-22 16:20:20.472
BG2AXG BG2AXG 5.44km 2° 2021-12-27 16:21:51.59
BG2DUX-5 BG2DUX-5 7.67km 354° 2022-01-02 17:46:34.031
BG2EBM-1 BG2EBM-1 9.29km 8° 2022-01-23 18:32:21.693
BG2ETU-7 BG2ETU-7 8.06km 1° 2022-01-04 09:11:59.039
2HS993-15 2HS993-15 15.34km 352° 2022-01-22 22:32:37.387
BG2EII BG2EII 13.67km 124° 2022-01-20 07:34:28.291
BG2AGN-6 BG2AGN-6 10.12km 62° 2022-01-23 19:07:12.937
BG2AGN-9 BG2AGN-9 9.15km 60° 2022-01-23 19:05:26.732
BG2CQE-7 BG2CQE-7