BG2CQE-7 台站信息

BG2CQE-7 BG2CQE-7    新窗口  历史数据
消息: BG2CQE 1xd wx13904505923
最新位置: 126°38'28" E 45°44'52" N (PN35HR)   
最近时间: 2024-03-02 20:33:35
最新传递路径: BG2CQE-7>TUTTW6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG-10
数据包: 1203
附加信息: 速度0.0km/h 方向104° 海拔127.0m
设备: Yaesu:FT1D(ht)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG2CQE-7的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BR2AG-10 BR2AG-10 1203
2024-03-02 00:00:24
2024-03-02 20:33:35
1.38km 267.0° 2024-03-02 10:46:16 
BG2CQE-7当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG1QGD-5 BG1QGD-5 11.03km 186° 2024-02-09 00:11:59.923
BG2FGS-S BG2FGS-S 3.62km 295° 2024-03-02 20:14:55.782
BG2ENW-9 BG2ENW-9 1.87km 306° 2024-03-01 22:50:38.522
BR2AG-10 BR2AG-10 0.83km 256° 2024-03-02 20:33:47.03
BG2CTF-5 BG2CTF-5 1.96km 344° 2024-02-16 18:19:20.008
BG2DUX-7 BG2DUX-7 5.18km 48° 2024-02-05 12:55:29.555
BG2FVY-Y BG2FVY-Y 38.39km 45° 2024-02-19 20:03:34.051
BG2AGN-6 BG2AGN-6 10.03km 247° 2024-03-01 23:08:23.004
BG2AGN-9 BG2AGN-9 9.89km 250° 2024-02-22 11:22:19.327
BG2BIL-10 BG2BIL-10 11.25km 318° 2024-02-26 19:57:55.453
呼号 距离 位置时刻
BG2FGS-B BG2FGS-B 3.62km 295° 2024-03-02 20:15:06.208
BG2ENW-10 BG2ENW-10 1.86km 304° 2024-03-01 22:50:39.857
BG2ENW-R BG2ENW-R 1.60km 320° 2024-03-02 20:20:06.483
BG2DMI-9 BG2DMI-9 2.56km 57° 2024-02-07 12:13:06.616
BG2ETU-D BG2ETU-D 3.62km 34° 2024-03-02 20:24:47.97
BG2FVY-10 BG2FVY-10 38.39km 45° 2024-02-19 20:02:47.348
BG2FVY-7 BG2FVY-7 38.56km 210° 2024-02-04 16:26:22.907
BR2HRB-10 BR2HRB-10 9.98km 248° 2024-03-02 19:18:53.178
BG2CLX-N BG2CLX-N 7.64km 244° 2024-03-02 20:14:30.54
BG2BIL-Y BG2BIL-Y 11.25km 318° 2024-03-02 20:06:27.79
BG2CQE-7 BG2CQE-7