BI4TDQ-10 台站信息

BI4TDQ-10 BI4TDQ-10    新窗口
消息: HUAIAN JINHU 439.900 -8 88.5 AP 14.6V 85.0C
最新位置: 119°1'33" E 33°1'8" N    
最近时间: 2022-01-18 12:59:49
最新传递路径: BI4TDQ-10>AP51DW,BG4TJP-10*,WIDE1*,qAS,BH4TPJ-10
数据包: 104
附加信息: 功率25W 天线高度49m 增益8dB 无方向性
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BI4TDQ-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BR4SYZ-3 BR4SYZ-3 3 2022-01-18 00:17:31 2022-01-18 04:44:56 114.53km 181.0° 2022-01-18 00:17:31 
BG4VRG-10 BG4VRG-10 25 2022-01-18 00:05:31 2022-01-18 09:56:12 121.49km 1.0° 2022-01-18 00:05:31 
BG4TJP-10 BG4TJP-10 20 2022-01-18 00:25:31 2022-01-18 12:59:49 161.57km 181.0° 2022-01-18 00:25:31 
BG4XWE-10 BG4XWE-10 16 2022-01-18 03:33:04 2022-01-18 08:16:25 87.14km 356.0° 2022-01-18 03:33:04 
BH4WCW-8 BH4WCW-8 34 2022-01-18 03:13:08 2022-01-18 10:56:05 121.36km 181.0° 2022-01-18 03:13:08 
BI4TDQ-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG4VOS-10 BG4VOS-10 10 2022-01-18 02:04:13 2022-01-18 07:14:14 3.69km 178° 2022-01-18 02:04:13 
BR4SYZ-3 BR4SYZ-3 1 2022-01-18 06:08:32 2022-01-18 06:08:32 114.53km 135° 2022-01-18 06:08:32 
BH4WHQ BH4WHQ 4 2022-01-18 01:59:53 2022-01-18 05:38:09 102.36km 189° 2022-01-18 01:59:53 
BI4TDQ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6FFD-1 BG6FFD-1 38.85km 182° 2021-12-28 15:29:35.291
BG4VOS-10 BG4VOS-10 3.69km 179° 2022-01-18 08:34:15.049
呼号 距离 位置时刻
BI4TDQ-9 BI4TDQ-9 23.87km 184° 2022-01-07 17:52:16.961
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10