BI4TDQ-10 台站信息

BI4TDQ-10 BI4TDQ-10    新窗口
消息: HUAIAN JINHU 439.900 -8 88.5 AP 14.7V 85.0C
最新位置: 119°1'33" E 33°1'8" N    
最近时间: 2022-06-28 04:28:22
最新传递路径: BI4TDQ-10>AP51DW,BI4TTZ-10*,WIDE1*,qAS,BH4WCW-10
数据包: 67
附加信息: 功率25W 天线高度49m 增益8dB 无方向性
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BI4TDQ-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BY4RSA-10 BY4RSA-10 48 2022-06-28 00:04:24 2022-06-28 04:20:22 107.91km 179.0° 2022-06-28 00:04:24 
BG4VRG-10 BG4VRG-10 5 2022-06-28 01:40:21 2022-06-28 02:24:21 121.49km 1.0° 2022-06-28 01:40:21 
BI4TDQ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4EIK-9 BH4EIK-9 38.97km 189° 2022-06-25 16:45:52.485
rI4TDQ-10 rI4TDQ-10 0.00km 360° 2022-06-19 23:03:48.477
呼号 距离 位置时刻
BG4VOS-10 BG4VOS-10 3.69km 179° 2022-06-28 04:26:52.751
BG4QQ-R BG4QQ-R 38.12km 1° 2022-06-28 04:19:59.171
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10