BG4VOS-10 台站信息

BG4VOS-10 BG4VOS-10    新窗口
消息: HUAIAN JINHU 439.335 -8 SHIXI 1 SEMA 7 ZUID 517 12.3V
最新位置: 118°59'36" E 33°0'0" N    
最近时间: 2022-05-21 03:49:54
最新传递路径: BG4VOS-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK
数据包: 51
附加信息: 功率9W 天线高度12m 增益5dB 无方向性
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BG4VOS-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 58 2022-05-21 00:00:53 2022-05-21 03:48:41 3.69km 356° 2022-05-21 00:00:53 
BG4VOS-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4VQW-9 BH4VQW-9 2.11km 2° 2022-05-20 13:40:41.788
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 3.69km 357° 2022-05-21 03:48:41.937
BG4QQ-R BG4QQ-R 40.24km 359° 2022-05-18 10:29:48.685
呼号 距离 位置时刻
BG4RB-1 BG4RB-1 2.73km 360° 2022-05-18 05:03:58.51
BI4TCQ-12 BI4TCQ-12 26.24km 342° 2022-05-08 10:48:41.281
BG4VOS-10 BG4VOS-10