BG4VOS-10 台站信息

BG4VOS-10 BG4VOS-10    新窗口  历史数据
消息: HUAIAN JINHU 439.590 -8 T88.5 13.4V
最新位置: 118°59'36" E 33°0'0" N (OM93LA)   
最近时间: 2024-06-18 16:34:59
最新传递路径: BG4VOS-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HAKATA
数据包: 125
附加信息: 功率9W 天线高度12m 增益5dB 无方向性
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BG4VOS-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI4TDQ-9 BI4TDQ-9 21.40km 245° 2024-06-15 07:48:23.235
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 3.69km 55° 2024-06-18 11:36:07.519
BG4QQ-R BG4QQ-R 40.24km 2° 2024-06-15 07:44:47.444
呼号 距离 位置时刻
BH4VQW-9 BH4VQW-9 2.57km 80° 2024-06-17 11:55:31.971
BI4TCQ-1 BI4TCQ-1 28.72km 65° 2024-06-18 16:31:47.47
BG4VOS-10 BG4VOS-10