BH4VQW-9 台站信息

BH4VQW-9 BH4VQW-9    新窗口
消息: 431.800 BH4VQW 73!_%
最新位置: 118°58'39" E 33°0'55" N    
最近时间: 2022-08-17 18:19:07
最新传递路径: BH4VQW-9>SSPQP4,BI4TDQ-10*,WIDE1*,qAS,BG4VOS-10
数据包: 1
附加信息: 速度0.0km/h 方向12° 海拔2.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4VQW-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 1 2022-08-17 18:19:07 2022-08-17 18:19:07 4.51km 339.0° 2022-08-17 18:19:07 
BH4VQW-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH6AQC-7 BH6AQC-7 38.95km 177° 2022-08-13 23:28:15.773
BH6AQC-5 BH6AQC-5 38.79km 177° 2022-08-09 11:27:32.638
BG4RB-1 BG4RB-1 2.70km 357° 2022-08-15 15:56:53.922
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 4.51km 337° 2022-08-17 18:32:17.046
BG4QQ-R BG4QQ-R 38.63km 358° 2022-07-26 11:49:43.25
呼号 距离 位置时刻
BH6AQC BH6AQC 38.87km 177° 2022-07-29 23:31:43.969
BG4VOS-10 BG4VOS-10 2.25km 181° 2022-08-17 18:33:18.319
BD4RHV BD4RHV 8.90km 178° 2022-07-22 19:42:19.858
BI4TDQ-9 BI4TDQ-9 8.60km 354° 2022-08-13 13:04:22.917
BH4VQW-9 BH4VQW-9