BH4VQW-9 台站信息

BH4VQW-9 BH4VQW-9    新窗口
消息: 431.800 BH4VQW 73!_%
最新位置: 118°58'39" E 33°0'55" N    
最近时间: 2022-01-29 21:14:18
最新传递路径: BH4VQW-9>SSPQP4,BI4TDQ-10*,WIDE1*,qAS,BG4VOS-10
数据包: 192
附加信息: 速度0.0km/h 方向277° 海拔24.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4VQW-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BR4XZ-10 BR4XZ-10 8 2022-01-29 12:35:00 2022-01-29 13:15:47 20.82km 42.0° 2022-01-29 13:15:47 
BG4VRG-10 BG4VRG-10 8 2022-01-29 13:44:36 2022-01-29 14:01:22 34.08km 275.0° 2022-01-29 13:44:36 
BR4XZ-11 BR4XZ-11 71 2022-01-29 08:18:23 2022-01-29 13:06:10 13.46km 49.0° 2022-01-29 13:06:10 
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 82 2022-01-29 15:00:30 2022-01-29 21:14:18 44.15km 179.0° 2022-01-29 15:00:30 
BG4VOS-10 BG4VOS-10 23 2022-01-29 15:45:06 2022-01-29 21:09:36 3.59km 176.0° 2022-01-29 20:57:16 
BH4VQW-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6FFD-1 BG6FFD-1 37.97km 183° 2022-01-24 08:58:57.345
BG4VOS-10 BG4VOS-10 2.25km 181° 2022-01-29 21:31:25.984
呼号 距离 位置时刻
BI4TDQ-9 BI4TDQ-9 22.51km 181° 2022-01-07 17:52:16.961
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 4.51km 337° 2022-01-29 21:31:56.083
BH4VQW-9 BH4VQW-9