BI3NVT-10 台站信息

BI3NVT-10 BI3NVT-10    新窗口
消息: ����IGate WIFI 4.30V
最新位置: 114°52'44" E 37°10'35" N    
最近时间: 2022-08-17 19:24:52
最新传递路径: BI3NVT-10>APLM2U,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 37
附加信息: 功率1W 天线高度24m 增益8dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BI3NVT-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BI1ACW-15 BI1ACW-15 6 2022-08-17 00:35:29 2022-08-17 03:41:56 31.82km 252.0° 2022-08-17 00:35:29 
BI3NVT-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BR4MT-1 BR4MT-1 5 2022-08-17 07:09:54 2022-08-17 07:39:54 224.00km 173° 2022-08-17 07:09:54 
BR3NC-3 BR3NC-3 142 2022-08-17 01:06:19 2022-08-17 19:21:00 38.15km 244° 2022-08-17 01:06:19 
BH3OXK-3 BH3OXK-3 6 2022-08-17 01:02:51 2022-08-17 13:52:49 35.64km 246° 2022-08-17 01:02:51 
BR4IA-1 BR4IA-1 2 2022-08-17 04:26:21 2022-08-17 07:42:01 290.17km 180° 2022-08-17 04:26:21 
BI3RPR-9 BI3RPR-9 27 2022-08-17 09:13:17 2022-08-17 18:49:48 56.09km 246° 2022-08-17 09:49:44 
BI3NVT-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI3RKD-9 BI3RKD-9 35.26km 240° 2022-08-14 11:53:18.082
BD3NEJ-9 BD3NEJ-9 35.06km 234° 2022-08-17 11:05:02.132
BH3OXY-9 BH3OXY-9 38.60km 246° 2022-08-14 20:04:43.426
BA3ME-7 BA3ME-7 38.63km 246° 2022-08-12 21:43:05.387
BI3NKN-9 BI3NKN-9 38.65km 248° 2022-08-07 06:26:48.547
BI3OEC-3 BI3OEC-3 39.42km 252° 2022-07-24 11:53:48.491
BD3OZH-9 BD3OZH-9 33.48km 255° 2022-07-24 17:27:17.681
BI3RPR-9 BI3RPR-9 19.37km 254° 2022-08-17 18:50:54.799
BD3NEC-10 BD3NEC-10 40.67km 129° 2022-08-17 19:26:01.888
BH3OXY-R BH3OXY-R 33.72km 70° 2022-08-17 08:08:34.901
呼号 距离 位置时刻
BD3NEJ-7 BD3NEJ-7 35.06km 234° 2022-08-17 12:01:02.63
BR3NC-3 BR3NC-3 38.15km 244° 2022-08-17 19:25:59.6
BA3ME-10 BA3ME-10 38.43km 247° 2022-08-14 08:58:50.062
BH3OXY-7 BH3OXY-7 37.93km 246° 2022-08-10 16:13:46.318
BH3OXK-3 BH3OXK-3 35.64km 247° 2022-08-17 19:15:50.092
BI3OER-9 BI3OER-9 33.88km 252° 2022-07-30 12:52:10.62
BI1ACW-15 BI1ACW-15 31.82km 242° 2022-08-17 19:20:02.675
BI3NVT-9 BI3NVT-9 1.22km 70° 2022-08-14 17:20:46.388
BA3ME-R BA3ME-R 22.22km 83° 2022-08-17 08:37:23.815
BI3NVT-10 BI3NVT-10