BI3NFU-10 台站信息

BI3NFU-10 BI3NFU-10    新窗口
消息: 144.640MHz 12.40V
最新状态: AVR APRS DIGI AVRTNC 20160612
最新位置: 118°42'37" E 39°59'10" N    
最近时间: 2022-08-11 06:18:03
最新传递路径: BI3NFU-10>APTNC0,BD1TX-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BY1AA-5
数据包: 38
附加信息: 功率1W 天线高度3m 增益1dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BI3NFU-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BY1AA-5 BY1AA-5 12 2022-08-11 02:08:02 2022-08-11 05:58:02 212.22km 24.0° 2022-08-11 02:08:02 
BY1AS-3 BY1AS-3 7 2022-08-11 01:08:03 2022-08-11 02:48:03 225.82km 19.0° 2022-08-11 01:08:03 
BH3DHE-10 BH3DHE-10 1 2022-08-11 04:08:02 2022-08-11 04:08:02 139.11km 133.0° 2022-08-11 04:08:02 
BD1TX-2 BD1TX-2 14 2022-08-11 00:08:03 2022-08-11 06:18:03 47.01km 236.0° 2022-08-11 00:08:03 
BI3NFU-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI3NFU-4 BI3NFU-4 29.33km 112° 2022-07-28 11:26:23.366
BI3OVY-3 BI3OVY-3 40.88km 180° 2022-08-11 06:34:13.635
BI3OVY-9 BI3OVY-9 33.18km 178° 2022-08-11 06:37:26.732
呼号 距离 位置时刻
BI3NFU-5 BI3NFU-5 0.03km 307° 2022-08-09 21:43:42.692
BI3OVY-10 BI3OVY-10 40.69km 180° 2022-08-11 06:36:19.202
BD1TX-2 BD1TX-2 47.01km 215° 2022-08-11 06:29:14.407
BI3NFU-10 BI3NFU-10