BH4WHQ 台站信息

BH4WHQ BH4WHQ    新窗口
消息: NanJing my WeChat:analylvtu_%
最新位置: 118°50'50" E 32°6'43" N    
最近时间: 2022-01-18 14:35:39
最新传递路径: BH4WHQ>SRPVX5,BH4WCW-8*,WIDE1*,qAS,BH4WCW-10
数据包: 200
附加信息: 速度0.0km/h 方向0°
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4WHQ的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH4WCW-10 BH4WCW-10 1 2022-01-18 01:37:36 2022-01-18 01:37:36 75.71km 108.0° 2022-01-18 01:37:36 
BH4WCW-8 BH4WCW-8 180 2022-01-18 00:02:43 2022-01-18 14:35:39 78.74km 108.0° 2022-01-18 00:02:43 
BG4VRG-10 BG4VRG-10 3 2022-01-18 00:14:49 2022-01-18 08:27:53 209.95km 337.0° 2022-01-18 00:14:49 
BG4TJP-10 BG4TJP-10 12 2022-01-18 01:19:21 2022-01-18 07:19:11 123.05km 122.0° 2022-01-18 01:19:21 
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 4 2022-01-18 01:59:53 2022-01-18 05:38:09 102.36km 9.0° 2022-01-18 01:59:53 
BH4WHQ当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4WIG-N BH4WIG-N 39.06km 294° 2022-01-15 22:52:03.12
BD4REX-9 BD4REX-9 21.25km 223° 2022-01-18 07:32:48.67
BD4RBC-R BD4RBC-R 18.02km 192° 2022-01-18 14:30:21.18
BD4UMR-7 BD4UMR-7 16.46km 196° 2022-01-16 20:26:28.005
BD4STQ-R BD4STQ-R 17.20km 188° 2022-01-18 14:23:14.433
BG4XSG-7 BG4XSG-7 15.78km 227° 2022-01-01 21:36:54.811
BH4WIG-Y BH4WIG-Y 13.64km 236° 2022-01-15 22:52:13.061
BI4TLB BI4TLB 14.07km 208° 2022-01-06 07:11:41.694
BI4TLB-N BI4TLB-N 13.55km 208° 2022-01-18 03:08:44.331
BD4UMV-5 BD4UMV-5 13.18km 199° 2022-01-16 14:16:41.295
BD4UMS BD4UMS 20.19km 259° 2022-01-08 16:01:52.165
BI1GKS BI1GKS 34.26km 290° 2021-12-20 17:41:47.632
BA4WI-10 BA4WI-10 3.10km 283° 2022-01-17 02:58:27.263
BD4RQ-5 BD4RQ-5 19.82km 182° 2022-01-09 16:28:04.833
BA4RN-9 BA4RN-9 11.76km 181° 2022-01-15 09:06:31.694
BI4QJF-10 BI4QJF-10 35.35km 115° 2022-01-15 12:24:21.918
BY4WA BY4WA 37.27km 116° 2022-01-17 17:38:43.191
呼号 距离 位置时刻
BI3USO BI3USO 30.57km 222° 2022-01-09 07:54:11.655
BI1GKR-9 BI1GKR-9 19.48km 187° 2022-01-17 17:46:56.705
BD4UMR BD4UMR 16.46km 196° 2022-01-18 13:07:41.138
YAESU-7 YAESU-7 16.53km 195° 2022-01-12 23:43:15.582
BG4WTU-9 BG4WTU-9 19.13km 223° 2022-01-16 20:09:07.338
BH4RRB BH4RRB 19.23km 254° 2022-01-11 12:39:13.196
BI4TLB-9 BI4TLB-9 14.50km 211° 2022-01-17 14:54:07.787
BI4TLB-B BI4TLB-B 13.55km 208° 2021-12-24 00:22:15.843
BI4TLB-S BI4TLB-S 13.55km 208° 2021-12-24 00:35:43.147
BD4SYO-9 BD4SYO-9 12.96km 202° 2021-12-27 08:37:26.482
BI1GKS-10 BI1GKS-10 34.29km 290° 2022-01-18 14:27:55.792
BD4SWX-7 BD4SWX-7 6.25km 214° 2022-01-01 09:53:38.629
BD4RBX BD4RBX 13.97km 295° 2022-01-12 16:06:42.618
BD4RQ-10 BD4RQ-10 19.84km 182° 2022-01-18 14:34:47.021
BH4RPN-7 BH4RPN-7 10.35km 168° 2021-12-21 17:07:15.372
BY4RSA-10 BY4RSA-10 5.61km 197° 2022-01-17 02:56:04.948
BI4VCP-9 BI4VCP-9 43.31km 221° 2022-01-10 10:29:22.381
BH4WHQ BH4WHQ