BH4WHQ 台站信息

BH4WHQ BH4WHQ    新窗口
消息: hello my Wechat analylvtu
最新位置: 118°50'51" E 32°6'45" N (OM92KC)   
最近时间: 2023-06-05 00:23:14
最新传递路径: BH4WHQ>SRPVX9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4WCW-10
数据包: 9
附加信息: 速度0.0km/h 方向0°
设备: Yaesu:FTM-300D(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4WHQ的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BH4WCW-10 BH4WCW-10 9
2023-06-05 00:03:00
2023-06-05 00:23:14
75.68km 108.0° 2023-06-05 00:03:00 
BH4WHQ当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD4UPH BD4UPH 21.54km 227° 2023-05-24 21:01:54.635
BD4UPB-N BD4UPB-N 20.24km 212° 2023-06-02 08:35:46.187
BD4UTL BD4UTL 19.86km 210° 2023-05-27 13:43:43.858
BD4UTL-12 BD4UTL-12 19.86km 210° 2023-05-20 15:11:26.617
BD4UTL-7 BD4UTL-7 19.83km 210° 2023-05-23 21:14:29.864
BD4STQ-R BD4STQ-R 17.27km 188° 2023-06-05 00:04:03.288
BD4RBC-R BD4RBC-R 17.00km 216° 2023-06-05 00:10:00.693
BI4TLB-N BI4TLB-N 13.63km 208° 2023-05-29 10:49:57.73
BD4WSM BD4WSM 14.50km 224° 2023-05-31 10:43:16.781
BD4WSM-Y BD4WSM-Y 13.75km 222° 2023-05-19 10:40:33.669
BD4WSM-7 BD4WSM-7 13.04km 219° 2023-06-04 21:50:20.464
BD4USD-7 BD4USD-7 8.32km 196° 2023-06-03 21:54:46.781
BA4WI-10 BA4WI-10 3.12km 282° 2023-06-05 00:22:43.624
BD4RCS-7 BD4RCS-7 18.89km 177° 2023-06-04 20:35:30.02
BH4WHQ-9 BH4WHQ-9 10.93km 187° 2023-06-03 21:18:18.622
BD4WSQ-1 BD4WSQ-1 10.00km 179° 2023-05-14 08:37:32.282
BD4UPO-D BD4UPO-D 19.60km 129° 2023-05-30 10:34:08.204
H4WHQ H4WHQ 0.00km 360° 2023-05-26 13:51:16.979
BD4UMS BD4UMS 44.44km 11° 2023-05-06 21:55:19.669
呼号 距离 位置时刻
BD4UPB-7 BD4UPB-7 20.27km 212° 2023-05-23 23:57:03.273
BD4UTL-3 BD4UTL-3 19.87km 210° 2023-05-21 08:14:08.835
BD4UTL-10 BD4UTL-10 19.86km 210° 2023-05-06 22:47:33.934
BD4UTL-9 BD4UTL-9 19.86km 210° 2023-05-20 16:21:31.313
BD4UTL-5 BD4UTL-5 19.71km 211° 2023-05-22 21:32:07.992
BD4UOZ-9 BD4UOZ-9 13.59km 234° 2023-05-22 12:25:32.964
BD4WFU BD4WFU 15.04km 221° 2023-05-12 19:35:08.514
BG4WTU-9 BG4WTU-9 12.31km 203° 2023-06-04 23:05:25.214
BD4WSM-2 BD4WSM-2 13.75km 222° 2023-05-19 10:40:33.914
BD4WSM-10 BD4WSM-10 13.10km 220° 2023-06-05 00:16:28.66
BD4WSM-9 BD4WSM-9 12.93km 222° 2023-05-30 11:32:45.791
BI4RMD-5 BI4RMD-5 8.73km 236° 2023-06-04 16:14:12.715
BD4UPP-7 BD4UPP-7 23.76km 181° 2023-06-03 15:48:34.345
BH4RXP-4G BH4RXP-4G 17.94km 172° 2023-06-04 18:03:06.858
BD4WSQ BD4WSQ 10.00km 179° 2023-06-04 23:32:03.488
BD4REX-9 BD4REX-9 10.04km 150° 2023-06-04 17:16:24.466
BH4RTP-9 BH4RTP-9 2.53km 215° 2023-06-04 17:05:55.363
BD4FCC BD4FCC 11.47km 115° 2023-05-15 22:38:47.361
BH4WHQ BH4WHQ