BA4WI-10 台站信息

BA4WI-10 BA4WI-10    新窗口
消息: BA4WI's iGate,ba4wi@qq.com 11.8V 38.4C
最新位置: 118°48'53" E 32°7'3" N (OM92JC)   
最近时间: 2023-05-29 21:03:50
最新传递路径: BA4WI-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK
数据包: 624
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BA4WI-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BH4WHQ BH4WHQ 1
2023-05-29 05:58:11
2023-05-29 05:58:11
3.12km 100° 2023-05-29 05:58:11 
BA4WI-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD4UPH BD4UPH 19.91km 219° 2023-05-24 21:01:54.635
BD4UPB-N BD4UPB-N 19.35km 203° 2023-05-29 08:03:44.328
BD4UTL-3 BD4UTL-3 19.07km 201° 2023-05-21 08:14:08.835
BD4UTL-10 BD4UTL-10 19.05km 201° 2023-05-06 22:47:33.934
BD4UTL-9 BD4UTL-9 19.05km 201° 2023-05-20 16:21:31.313
BD4UTL-5 BD4UTL-5 18.89km 201° 2023-05-22 21:32:07.992
BD4STQ-R BD4STQ-R 17.68km 178° 2023-05-29 21:03:40.194
BD4RBC-R BD4RBC-R 15.92km 205° 2023-05-29 20:58:46.275
BI4TLB-N BI4TLB-N 13.02km 195° 2023-05-29 10:49:57.73
BD4WSM-9 BD4WSM-9 13.00km 212° 2023-05-26 13:56:43.991
BD4WSM-2 BD4WSM-2 12.37km 210° 2023-05-19 10:40:33.914
BD4WSM-10 BD4WSM-10 11.84km 207° 2023-05-29 20:48:11.386
BD4UPP-7 BD4UPP-7 24.47km 173° 2023-05-29 13:10:08.343
BD4RCS-7 BD4RCS-7 19.83km 168° 2023-05-29 20:43:40.569
BD4WSQ BD4WSQ 11.05km 163° 2023-05-28 18:54:53.48
BD4REX-9 BD4REX-9 12.29km 139° 2023-05-29 19:32:24.595
BH4RTP-9 BH4RTP-9 3.08km 151° 2023-05-28 11:22:12.955
H4WHQ H4WHQ 3.12km 100° 2023-05-26 13:51:16.979
BD4FCC BD4FCC 14.51km 111° 2023-05-15 22:38:47.361
呼号 距离 位置时刻
BD4UPB-7 BD4UPB-7 19.39km 203° 2023-05-23 23:57:03.273
BG4WTU-9 BG4WTU-9 20.21km 198° 2023-05-29 07:34:59.115
BD4UTL BD4UTL 19.05km 201° 2023-05-27 13:43:43.858
BD4UTL-12 BD4UTL-12 19.05km 201° 2023-05-20 15:11:26.617
BD4UTL-7 BD4UTL-7 19.02km 201° 2023-05-23 21:14:29.864
BI4RMD-5 BI4RMD-5 16.63km 197° 2023-05-29 15:25:36.625
BD4UOZ-9 BD4UOZ-9 11.66km 222° 2023-05-22 12:25:32.964
BD4WFU BD4WFU 13.71km 209° 2023-05-12 19:35:08.514
BD4UMV-5 BD4UMV-5 13.42km 187° 2023-05-03 10:00:57.848
BD4WSM BD4WSM 12.97km 212° 2023-05-29 09:12:51.131
BD4WSM-Y BD4WSM-Y 12.37km 210° 2023-05-19 10:40:33.669
BD4USD-7 BD4USD-7 8.52km 176° 2023-05-29 12:27:40.261
BD4RQ-7 BD4RQ-7 22.53km 158° 2023-05-05 09:43:10.876
BH4RXP-4G BH4RXP-4G 19.51km 163° 2023-05-29 18:31:17.63
BD4WSQ-1 BD4WSQ-1 11.05km 163° 2023-05-14 08:37:32.282
BD4UPO-D BD4UPO-D 22.35km 125° 2023-05-29 20:54:08.212
BH4WHQ BH4WHQ 3.12km 100° 2023-05-29 21:05:11.217
BH4WHQ-9 BH4WHQ-9 2.77km 38° 2023-05-13 21:53:37.343
BD4UMS BD4UMS 45.00km 13° 2023-05-06 21:55:19.669
BA4WI-10 BA4WI-10