BH4WHQ-9 台站信息

BH4WHQ-9 BH4WHQ-9    新窗口
消息: hello my Wechat analylvtu_1
最新位置: 118°50'51" E 32°6'45" N    
最近时间: 2022-05-16 20:07:21
最新传递路径: BH4WHQ-9>SRPVX9,BH4WCW-8*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BH4WCW-10
数据包: 41
附加信息: 速度0.0km/h 方向0°
设备: Yaesu:FTM-300D(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4WHQ-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BY4RSA-10 BY4RSA-10 13 2022-05-16 02:36:42 2022-05-16 19:07:20 5.69km 196.0° 2022-05-16 02:36:42 
BH4WCW-10 BH4WCW-10 12 2022-05-16 00:06:32 2022-05-16 06:36:49 75.68km 108.0° 2022-05-16 00:06:32 
BH4WCW-8 BH4WCW-8 16 2022-05-16 11:37:04 2022-05-16 20:07:21 78.71km 108.0° 2022-05-16 11:37:04 
BH4WHQ-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD4UMS-10 BD4UMS-10 23.69km 258° 2022-05-05 19:53:18.169
BD4UMZ-5 BD4UMZ-5 23.62km 197° 2022-04-22 16:50:32.491
BG4WTU-9 BG4WTU-9 17.10km 201° 2022-05-16 20:09:53.412
BD4STQ-R BD4STQ-R 17.27km 188° 2022-05-16 20:03:43.018
BI4VCP-9 BI4VCP-9 31.84km 271° 2022-05-08 10:50:57.163
BD4RBX BD4RBX 13.98km 295° 2022-04-21 10:26:27.321
BD4RBX-9 BD4RBX-9 13.98km 295° 2022-04-21 10:26:21.144
BD4THA BD4THA 11.57km 167° 2022-05-05 16:17:49.509
BD4SWX-S BD4SWX-S 9.75km 174° 2022-05-08 23:13:35.892
BD4THA-7 BD4THA-7 9.67km 165° 2022-05-05 16:03:19.554
BI8FMD BI8FMD 8.41km 161° 2022-05-15 22:07:43.1
BY4RSA-10 BY4RSA-10 5.69km 197° 2022-05-16 20:09:41.767
BD4SWD-5 BD4SWD-5 2.62km 1° 2022-05-07 02:39:06.806
BD4TGF-R BD4TGF-R 41.39km 82° 2022-05-04 09:49:11.811
呼号 距离 位置时刻
BG4WTU-5 BG4WTU-5 23.98km 195° 2022-04-17 01:08:57.405
BD4THA-10 BD4THA-10 18.75km 205° 2022-05-07 18:14:19.253
BD4RBC-R BD4RBC-R 18.06km 193° 2022-05-16 20:13:44.347
BI4TLB-R BI4TLB-R 13.63km 208° 2022-05-16 20:09:40.692
BA4WI-10 BA4WI-10 3.12km 282° 2022-05-16 20:19:06.465
BD4RBX-10 BD4RBX-10 13.98km 295° 2022-04-21 10:26:20.402
BD4SYO-9 BD4SYO-9 17.31km 168° 2022-05-16 18:38:36.915
BD4SWX-R BD4SWX-R 9.75km 174° 2022-05-08 07:46:30.308
BD4SWX-Z BD4SWX-Z 9.75km 174° 2022-05-08 23:13:45.955
BD4REX-9 BD4REX-9 10.22km 150° 2022-05-16 19:30:45.407
BI4QJF-10 BI4QJF-10 35.36km 115° 2022-05-12 12:04:27.256
BH4WHQ BH4WHQ 1.14km 137° 2022-05-16 19:38:41.073
BY4WA BY4WA 37.28km 116° 2022-05-16 20:18:53.777
BI4TKG-5 BI4TKG-5 49.63km 158° 2022-05-08 05:36:31.048
BH4WHQ-9 BH4WHQ-9