BH4LGE-4 台站信息

BH4LGE-4 BH4LGE-4    新窗口
消息: Welcome to Jinan! 12.4V
最新位置: 116°59'28" E 36°39'43" N    
最近时间: 2022-05-22 02:44:43
最新传递路径: BH4LGE-4>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN
数据包: 13
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4LGE-4的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG4OP-1 BG4OP-1 3 2022-05-22 00:11:15 2022-05-22 01:04:43 8.95km 104.0° 2022-05-22 00:11:15 
BH4LGE-4直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BR4MT-1 BR4MT-1 30 2022-05-22 00:03:11 2022-05-22 02:43:10 46.44km 177° 2022-05-22 00:03:11 
BG4OP-1 BG4OP-1 2 2022-05-22 01:23:06 2022-05-22 02:23:06 8.95km 109° 2022-05-22 01:23:06 
BH4LGE-4当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG4MDO BG4MDO 6.02km 185° 2022-04-26 23:11:09.434
BI4KKF-9 BI4KKF-9 4.26km 256° 2022-05-18 19:04:12.093
BI4ILQ-1 BI4ILQ-1 2.32km 331° 2022-05-19 01:30:45.665
BI4KKF-6 BI4KKF-6 2.74km 94° 2022-05-22 02:45:28.96
BG4PAC-8 BG4PAC-8 6.66km 43° 2022-05-22 02:38:10.025
BG4PAC-15 BG4PAC-15 7.08km 45° 2022-05-21 17:30:07.883
BG4OP-1 BG4OP-1 8.95km 110° 2022-05-22 02:23:06.712
BG4OKW-5 BG4OKW-5 11.58km 74° 2022-04-25 22:48:38.508
BH4JPA-S BH4JPA-S 12.99km 74° 2022-05-22 02:40:16.706
BI3SUM-R BI3SUM-R 26.62km 101° 2022-05-21 20:55:18.902
BR4MT-1 BR4MT-1 46.44km 178° 2022-05-22 02:43:10.897
BG4JKK BG4JKK 42.58km 163° 2022-05-22 02:45:23.812
呼号 距离 位置时刻
BH4KYU-9 BH4KYU-9 5.88km 168° 2022-05-20 08:13:49.499
BI4PTR BI4PTR 4.14km 301° 2022-05-07 21:53:38.136
BI4IRZ-10 BI4IRZ-10 0.17km 162° 2022-05-13 17:26:29.533
BA4MY-9 BA4MY-9 4.06km 10° 2022-05-21 16:43:08.508
BG4PAC-12 BG4PAC-12 6.66km 43° 2022-05-22 02:42:15.428
BI4IXC-7 BI4IXC-7 10.69km 315° 2022-05-20 20:37:58.553
BI4NNN-5 BI4NNN-5 11.14km 85° 2022-05-07 08:53:37.55
BH4JPA-B BH4JPA-B 12.99km 74° 2022-05-22 02:40:26.706
BI4IRA-7 BI4IRA-7 14.32km 69° 2022-04-28 19:55:23.72
BH4JBV-7 BH4JBV-7 48.34km 126° 2022-05-20 18:58:48.726
BRTMT-1 BRTMT-1 46.44km 178° 2022-05-18 09:48:05.541
BH4LGE-4 BH4LGE-4