BH1TIX-10 台站信息

BH1TIX-10 BH1TIX-10    新窗口
消息: 51DG300 13.7V
最新位置: 114°59'39" E 38°30'59" N    
最近时间: 2022-08-11 07:34:06
最新传递路径: BH1TIX-10>AP51DW,BH3CQV-1*,WIDE1*,BY1BJ-1*,WIDE2*,qAS,BH1JSS-14
数据包: 25
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH1TIX-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH3AWH-1 BH3AWH-1 1 2022-08-11 04:23:12 2022-08-11 04:23:12 192.17km 127.0° 2022-08-11 04:23:12 
BD1TX-2 BD1TX-2 2 2022-08-11 01:32:59 2022-08-11 07:23:26 384.44km 271.0° 2022-08-11 01:32:59 
BH1TZO-10 BH1TZO-10 3 2022-08-11 00:02:51 2022-08-11 06:43:22 165.78km 46.0° 2022-08-11 00:02:51 
BY1AA-5 BY1AA-5 6 2022-08-11 00:22:53 2022-08-11 03:43:08 217.90km 41.0° 2022-08-11 00:22:53 
BH3CQV-1 BH3CQV-1 12 2022-08-11 04:33:13 2022-08-11 07:34:06 176.58km 127.0° 2022-08-11 04:33:13 
BI1ACW-15 BI1ACW-15 1 2022-08-11 07:03:24 2022-08-11 07:03:24 166.79km 197.0° 2022-08-11 07:03:24 
BH1TIX-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD3OU-9 BD3OU-9 37.23km 183° 2022-08-06 13:51:43.312
呼号 距离 位置时刻
BG3QCW-N BG3QCW-N 37.88km 11° 2022-08-01 21:44:21.636
BH1TIX-10 BH1TIX-10