BG7QCD-10 台站信息

BG7QCD-10 BG7QCD-10    新窗口
消息: 9.4V +17.5C 0931hPa
最新状态: 144.640MHz AVRT7 20160728
最新位置: 110°18'21" E 25°15'21" N    
最近时间: 2022-05-21 03:34:57
最新传递路径: BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK
数据包: 22
附加信息: 功率1W 天线高度3m 增益1dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BG7QCD-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BY7WGL-10 BY7WGL-10 19 2022-05-21 00:08:58 2022-05-21 03:38:03 7.82km 63° 2022-05-21 00:08:58 
BG7QCD-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG7QCD-9 BG7QCD-9 0.12km 162° 2022-05-16 22:41:39.075
BG7RWY-9 BG7RWY-9 0.69km 94° 2022-05-02 10:38:10.259
BY7WGL-10 BY7WGL-10 7.82km 63° 2022-05-21 03:38:03.445
BG7QCD-B BG7QCD-B 16.56km 228° 2022-05-21 03:31:13.459
呼号 距离 位置时刻
BG7QCD BG7QCD 0.04km 154° 2022-05-20 21:43:10.777
BG7RWY BG7RWY 0.58km 83° 2022-05-04 11:16:52.033
BG7QCE-1 BG7QCE-1 6.88km 33° 2022-05-04 11:49:00.752
BG7QCD-S BG7QCD-S 16.56km 228° 2022-05-21 03:31:03.554
BG7QCD-10 BG7QCD-10