BG7QCD-10 台站信息

BG7QCD-10 BG7QCD-10    新窗口
消息: 9.3V +14.4C 0933hPa
最新状态: 144.640MHz AVRT7 20160728
最新位置: 110°18'21" E 25°15'21" N (OL55DG)   
最近时间: 2022-11-29 15:00:42
最新传递路径: BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ
数据包: 94
附加信息: 功率1W 天线高度3m 增益1dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BG7QCD-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BY7WGL-10 BY7WGL-10 79
2022-11-29 00:07:37
2022-11-29 15:03:44
7.82km 63° 2022-11-29 00:07:37 
BG7QCD-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG7QCD-9 BG7QCD-9 0.09km 180° 2022-11-12 22:23:50.911
BG7RKM BG7RKM 1.94km 80° 2022-11-21 16:01:13.052
BG7ULH-10 BG7ULH-10 21.09km 182° 2022-11-28 00:27:06.865
BG7QCD BG7QCD 17.22km 228° 2022-11-27 10:51:47.743
BG7THK BG7THK 17.22km 228° 2022-11-05 23:59:03.994
BG7QCD-S BG7QCD-S 16.56km 228° 2022-11-29 14:57:03.119
呼号 距离 位置时刻
BG7RWY-9 BG7RWY-9 0.69km 94° 2022-11-19 09:51:11.918
BY7WGL-10 BY7WGL-10 7.82km 63° 2022-11-29 15:03:44.243
BG7ULH-7 BG7ULH-7 21.09km 182° 2022-11-28 00:25:15.246
BG7RRL BG7RRL 17.22km 228° 2022-11-22 16:17:12.34
BG7QCD-B BG7QCD-B 16.56km 228° 2022-11-29 14:57:12.817
BG7QCD-10 BG7QCD-10