BG7QCD 台站信息

BG7QCD BG7QCD    新窗口
消息: P8668i
最新位置: 110°18'21" E 25°15'16" N (OL55DG)   
最近时间: 2022-11-29 15:34:55
最新传递路径: BG7QCD>APBM1D,BG7THK,DMR*,qAR,BG7THK
数据包: 3
附加信息: 速度1.9km/h 方向350°
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG7QCD的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG7THK BG7THK 3
2022-11-29 15:27:03
2022-11-29 15:34:55
18.55km 220.0° 2022-11-29 15:27:03 
BG7QCD当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG7QCD-9 BG7QCD-9 0.07km 360° 2022-11-12 22:23:50.911
BG7RWY-9 BG7RWY-9 0.70km 82° 2022-11-19 09:51:11.918
BY7WGL-10 BY7WGL-10 7.90km 62° 2022-11-29 16:23:22.835
BG7ULH-7 BG7ULH-7 20.92km 182° 2022-11-28 00:25:15.246
BG7THK BG7THK 17.10km 229° 2022-11-05 23:59:03.994
BG7QCD-S BG7QCD-S 16.44km 228° 2022-11-29 16:17:02.94
呼号 距离 位置时刻
BG7QCD-10 BG7QCD-10 0.17km 0° 2022-11-29 16:16:10.88
BG7RKM BG7RKM 1.98km 75° 2022-11-21 16:01:13.052
BG7ULH-10 BG7ULH-10 20.92km 182° 2022-11-28 00:27:06.865
BG7RRL BG7RRL 17.10km 229° 2022-11-22 16:17:12.34
BG7QCD-B BG7QCD-B 16.44km 228° 2022-11-29 16:17:13.131
BG7QCD BG7QCD