BY7WGL-10 台站信息

BY7WGL-10 BY7WGL-10    新窗口
消息: AVR APRS DIGI 144.640MHz GUILIN 13.11V
最新位置: 110°22'27" E 25°17'22" N (OL55EG)   
最近时间: 2023-04-01 12:20:03
最新传递路径: BY7WGL-10>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BG7QCD-10
数据包: 66
附加信息: 功率1W 天线高度3m 增益1dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BY7WGL-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG7QCD-10 BG7QCD-10 66
2023-04-01 00:03:16
2023-04-01 12:20:03
7.82km 243.0° 2023-04-01 00:03:16 
BY7WGL-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG7QCD-10 BG7QCD-10 7.82km 244° 2023-04-01 12:18:14.265
LILEI8-9 LILEI8-9 10.30km 304° 2023-03-03 16:32:07.301
BG7QCD BG7QCD 24.82km 234° 2023-04-01 12:07:10.902
BG7QCD-B BG7QCD-B 19.60km 234° 2023-04-01 12:08:00.722
呼号 距离 位置时刻
BG7RWY-N BG7RWY-N 6.92km 239° 2023-04-01 07:52:27.966
BG7ULH-10 BG7ULH-10 25.92km 199° 2023-03-27 13:25:53.693
BG7QEF-D BG7QEF-D 24.15km 233° 2023-03-11 11:43:16.772
BG7QCD-S BG7QCD-S 19.60km 234° 2023-04-01 12:07:50.716
BY7WGL-10 BY7WGL-10