BG6TSO-10 台站信息

BG6TSO-10 BG6TSO-10    新窗口  历史数据
消息:
最新状态: HAN APRS DIGI 144.640MHz AVRT7 20160728
最新位置: 114°17'50" E 30°21'33" N (OM70DI)   
最近时间: 2024-04-18 16:50:58
最新传递路径: BG6TSO-10>APAVT7,BG6STJ-15*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10
数据包: 15
附加信息: 功率16W 天线高度390m 增益9dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6TSO-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG6SNJ-10 BG6SNJ-10 3
2024-04-18 08:24:05
2024-04-18 11:04:05
318.15km 240.0° 2024-04-18 08:24:05 
BR6QQ-10 BR6QQ-10 2
2024-04-18 07:42:18
2024-04-18 10:27:11
203.08km 268.0° 2024-04-18 07:42:18 
BG6RLD-10 BG6RLD-10 1
2024-04-18 06:53:37
2024-04-18 06:53:37
330.73km 283.0° 2024-04-18 06:53:37 
BG6STJ-15 BG6STJ-15 11
2024-04-18 07:16:18
2024-04-18 16:50:58
298.50km 278.0° 2024-04-18 07:16:18 
BG6TSO-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BG6SJC-10 BG6SJC-10 3
2024-04-18 08:24:05
2024-04-18 11:04:05
160.91km 60° 2024-04-18 08:24:05 
BG6TSO-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6RCW-R BG6RCW-R 49.10km 215° 2024-04-18 18:15:04.601
BG6QXQ-10 BG6QXQ-10 37.12km 211° 2024-04-16 12:52:47.047
BG6QXQ-7 BG6QXQ-7 37.10km 211° 2024-04-16 00:53:47.249
BG6RKE B BG6RKE B 13.16km 270° 2024-04-17 14:26:26.194
BG6RKE-R BG6RKE-R 13.16km 270° 2024-04-14 23:52:09.177
BG6RKE-D BG6RKE-D 13.16km 273° 2024-04-14 21:20:52.979
BG6SPG-R BG6SPG-R 11.91km 252° 2024-04-16 20:48:45.2
BG6TDN-2 BG6TDN-2 21.23km 348° 2024-03-30 08:03:03.605
BG6TDN-Y BG6TDN-Y 21.23km 348° 2024-04-12 07:08:06.929
BG2ETU-7 BG2ETU-7 15.06km 53° 2024-04-07 07:16:32.801
BG6QJZ-15 BG6QJZ-15 15.51km 353° 2024-04-18 00:14:22.36
BG6QJZ-2 BG6QJZ-2 16.54km 4° 2024-04-18 00:18:39.776
BG6TDN-7 BG6TDN-7 21.75km 351° 2024-04-01 07:01:55.8
BG6SPG-10 BG6SPG-10 20.75km 360° 2024-04-16 19:47:23.091
bg6twt bg6twt 19.29km 6° 2024-04-06 13:14:02.004
BD8DLV-10 BD8DLV-10 18.44km 20° 2024-04-17 23:22:31.806
BD8DLV-Y BD8DLV-Y 18.44km 20° 2024-04-17 23:22:34.778
BG6TMA B BG6TMA B 19.53km 25° 2024-04-06 11:35:09.284
BG6TMA-S BG6TMA-S 19.53km 25° 2024-03-26 23:16:05.08
BG6QMQ-5 BG6QMQ-5 17.66km 35° 2024-04-06 12:34:40.122
BG6TES-A BG6TES-A 19.44km 30° 2024-04-04 21:05:48.652
BR6QBD BR6QBD 25.15km 339° 2024-03-21 00:58:09.858
BR6QBD B BR6QBD B 25.67km 341° 2024-04-18 18:14:30.566
BR6QBD-R BR6QBD-R 25.67km 341° 2024-04-18 08:34:41.032
BG6TWT-13 BG6TWT-13 29.53km 337° 2024-04-15 20:10:40.384
BG6QIV BG6QIV 29.51km 344° 2024-04-11 21:19:50.44
BG6QGS-1 BG6QGS-1 29.04km 345° 2024-04-02 20:14:31.697
BG6RIB-5 BG6RIB-5 23.19km 358° 2024-04-09 08:58:17.027
BG6RKE BG6RKE 26.85km 353° 2024-04-16 21:52:46.948
BG6RKE-Y BG6RKE-Y 26.90km 353° 2024-04-13 18:32:10.514
BG6VNC-9 BG6VNC-9 26.91km 1° 2024-04-06 13:26:26.658
BG6TWT-5 BG6TWT-5 27.30km 359° 2024-04-08 08:23:02.569
BG6VZY-1 BG6VZY-1 25.39km 3° 2024-03-28 18:03:55.257
BG6VZY-Y BG6VZY-Y 25.39km 3° 2024-03-20 07:24:41.67
BG6VNS-1 BG6VNS-1 30.14km 11° 2024-03-30 18:49:20.123
BG6WQG-N BG6WQG-N 32.58km 10° 2024-04-18 08:30:41.699
BD6QBQ-14 BD6QBQ-14 31.69km 17° 2024-04-16 22:21:49.278
BD6QBQ-10 BD6QBQ-10 31.77km 17° 2024-04-18 18:27:43.841
呼号 距离 位置时刻
BG6QXQ-6 BG6QXQ-6 37.13km 211° 2024-03-30 22:56:19.901
BG6QXQ-3 BG6QXQ-3 37.10km 211° 2024-04-18 16:21:45.99
BG6QXQ-5 BG6QXQ-5 37.09km 211° 2024-04-16 17:57:02.267
BG6RKE-B BG6RKE-B 13.16km 270° 2024-04-17 14:26:35.683
BG6RKE-S BG6RKE-S 13.16km 270° 2024-03-20 22:59:21.699
BG6SPG-D BG6SPG-D 11.91km 252° 2024-04-15 17:11:25.79
BG6VME-9 BG6VME-9 18.55km 331° 2024-04-17 07:51:44.098
BG6TDN-9 BG6TDN-9 21.23km 348° 2024-04-15 07:04:36.016
BG6RI-5 BG6RI-5 3.81km 328° 2024-04-15 22:08:37.558
BG6VNS-5 BG6VNS-5 16.45km 34° 2024-04-10 21:51:21.073
BG6QJZ-13 BG6QJZ-13 17.80km 359° 2024-04-04 21:03:03.095
BG6QFQ-2 BG6QFQ-2 20.05km 353° 2024-03-21 07:11:06.542
BG6TWT-10 BG6TWT-10 21.61km 357° 2024-04-06 08:29:09.032
BG6SPG-Y BG6SPG-Y 20.75km 360° 2024-04-16 19:48:04.601
BG6TKW-6 BG6TKW-6 17.30km 19° 2024-04-18 12:52:54.163
BD8DLV-2 BD8DLV-2 18.44km 20° 2024-04-05 22:32:02.425
BD8DLV-N BD8DLV-N 18.86km 20° 2024-04-17 23:22:54.375
BG6TMA-B BG6TMA-B 19.53km 25° 2024-04-06 11:35:18.812
BG6QMQ-10 BG6QMQ-10 17.65km 35° 2024-04-04 18:35:05.353
BG6TES-10 BG6TES-10 19.05km 31° 2024-04-18 14:31:58.49
BR6QBD-4G BR6QBD-4G 25.53km 339° 2024-04-18 18:25:08.128
PE2KMV PE2KMV 25.15km 339° 2024-03-27 14:01:35.546
BR6QBD-B BR6QBD-B 25.67km 341° 2024-04-18 18:14:31.123
BR6QBD-S BR6QBD-S 25.67km 341° 2024-03-27 14:26:29.097
BG6VZX-10 BG6VZX-10 28.92km 341° 2024-04-10 11:52:46.666
BG6QGS-11 BG6QGS-11 29.67km 344° 2024-04-18 17:55:41.358
BG6SGL-9 BG6SGL-9 40.24km 353° 2024-04-11 18:24:48.856
BG6TLB-5 BG6TLB-5 23.95km 357° 2024-04-05 14:20:51.138
BG6RKE-10 BG6RKE-10 26.90km 353° 2024-04-13 18:27:42.935
BG6RKE-9 BG6RKE-9 27.30km 353° 2024-04-13 11:25:54.364
BG6TWT-9 BG6TWT-9 27.12km 359° 2024-04-11 23:14:44.731
BG6SGL-K BG6SGL-K 25.36km 2° 2024-03-28 20:44:24.283
BG6VZY-7 BG6VZY-7 25.39km 3° 2024-03-29 14:44:32.264
BG6UKJ-9 BG6UKJ-9 26.02km 12° 2024-04-13 08:44:40.818
BG6WQG-D BG6WQG-D 32.58km 10° 2024-04-18 18:11:36.599
BD6QBQ-15 BD6QBQ-15 31.87km 16° 2024-04-18 18:19:47.898
BD6QBQ-3 BD6QBQ-3 31.70km 17° 2024-04-16 22:44:05.223
BG6TPT-R BG6TPT-R 36.14km 354° 2024-04-14 15:47:19.802
BG6TSO-10 BG6TSO-10